در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۳۸ بازدید
  سلام دوستان ..نظر لطفا
  ۰۱:۳۵ ۹۵/۰۹/۲۲
  سلام خشکلی فقط عینکات بزرگه داداش
  ۲۱:۱۶ ۹۵/۰۳/۱۰
  اومدم درخواستمو قبول کن @yheidari
  ۲۰:۵۹ ۹۵/۰۳/۱۰
  @yheidari وشما15
 • ۲۷۰ بازدید
  هرکس عاشق مولامونه کامنت بزاره....یا علی
  ۱۴:۱۵ ۹۴/۰۵/۱۳
  یا علی
  ۲۰:۳۲ ۹۴/۰۵/۱۱
  یا امیرالمومنین"ع"
  ۰۸:۲۰ ۹۴/۰۴/۲۸
  یا مولا علی
 • ۵۰۰ بازدید
  علی آن شیر خدا شاه عرب
  ۰۳:۵۷ ۹۴/۰۴/۱۹
  یا علی مدد
  at
  ۰۲:۲۷ ۹۴/۰۴/۱۹
  اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ راﻩ ﺗﻮﺑﯿﺪارﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎرت ازدم اﻓﻄﺎرﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰوﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ دوش ﮔﯿﺮ ﺳﺮﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻮازش ﺑﺴﯿﺎرﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﭼﻪ ﮐﺮدﻩ ﺿﺮﺑﻪ آن ﺗﯿﻎ زﻫﺮدار ﻣﺎﻧﻨﺪﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻨﺖ ازﮐﺎرﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ آﻧﻘﺪرزﺧﻢ ﺿﺮﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺴﺖ زﯾﻨﺐ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ آن زارﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ آرام ﺗﺮﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ آرام ﺗﺮﺑﮕﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﺪارﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ازآن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﯾﺎﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﺸﻤﺖ ﻫﻨﻮزﺑﺮدرودﯾﻮارﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺳﯽ ﺳﺎل رﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺟﺎی آن ﻃﻨﺎب ﺑﺮروی دﺳﺖ وﮔﺮدﻧﺖ اﻧﮕﺎرﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﯽ ای ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﺮآل ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﻩ درﭘﯽ ﺗﮑﺮارﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ازﺑﻐﺾ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ آن ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺪارﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ
 • ۱۱۴ بازدید
  همه عالم فدای امیر المؤمنین
  ۰۳:۱۱ ۹۴/۰۴/۲۷
  صلی الله علیک یا امیرالمومنین شیرخدا حیدر کرار
  ۱۴:۰۰ ۹۴/۰۴/۲۰
  السلامُ علیک یا امیرالمومنین حیدر
  ۰۲:۲۹ ۹۴/۰۴/۱۹
  Link: شرکت در ختم ذ سلام بر لیله مبارک قدر سلامی تا مطلع الفجر و تو چه می دانی شب قدر چیست ؟ شبِ قدر از هزار ماه بهتر است. فرشته‌ها و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای هر کاری فرود آیند. (آن شب) تا دمِ صبح، سراسر سلامت و رحمت اس امشب درهای آسمان باز است ملائک بین زمین و آسمان بیقرارند تا نجواهای عاشقانه بندگان را به تماشا بنشیند و آسمان قدر را برای زمینیان پر ستاره کنند. برخیز! برخیز نگارا برخیز و بخوان نام خدا را ************************** ای پروردگار ای همیشه ماندگار ای امید پیش آمدهای ناگوار اى گسترنده عطا اى آمرزنده خطا اى پدید آورنده سما هزار بار با هزار نام در جوشن می خوانت می دانم صدایم را می شنوی و جوابم را می دهی تو خود فرمودی " ادعونی استجب لكم " خداوندا، خانه دلم متروکه ای بیش نیست و غبار گناه سر تا سر آن را فرا گرفته با هزار نیاز آمده ام تا با نور ایمان، دلم را جلا دهی و زنگار گناه را از آن بزدایی بارالها ، امشب پناه می برم به تو از آتش دوزخی که بواسطه کیفر گناهانم هر روز شعله ورتر گشته ، بی پناهم مکن . پاک و منزهی ای بخشنده بلند مرتبه ای ای پناه بی پناهان ، ما را از آتش دوزخ در پناه خود آر. خدایا از تو امان می خواهم در آن روزى که نه مالی برایم منفعت دارد و نه فرزندی مگر دلی پاک و سالم آن روزى که گناهان در چهره ها نمایان می شوند به تو پناه می آورم آن روز امانم بده مولاى من تویى مولا، و منم بنده و چه کسی جز مولا، بر بنده اش رحم می کند ؟! پروردگارا امشب به آغوش قرآن پناه می برم خدایا به حق این قرآن و به حق كسى كه به او فرستادى آن را و به حق هر مؤمنى كه در آن او را ستودى و به حق تو بر آنها كه احدى شناساتر به حق تو از خودت نیست و زیر سایه آن چهارده معصوم (ع) را در پیشگاهت شفیع خود قرار می دهم تا بر لغزشهایم قلم عفو بکشی. بِمُحَمَّدٍ، بِعَلِیٍ ‏، بِفَاطِمَةَ، بِالْحَسَنِ، بِالْحُسَیْنِ‏، ....، بِالْحُجَّةِ غفورا! گناهانم خیلی بزرگ است؛ ولی تو بزرگ‌تر از آنی که بتوانم توصیف‌ات کنم مرا مثل همیشه مورد مورد عفو و مغفرت خویش قرارده . ************************** چشمت که بارانی شد نگاهت که آسمانی شد دست دلت را به آسمان بلند کن ستاره های درخشان رحمت را یک به یک برچین و زیباترین تقدیر را برای خود در آخرین شب قدرسال 1436رقم بزن التماس دعا
 • ۱۵۲ بازدید
  همه دار و ندارم فدای مولام علی (ع)
  ۰۳:۵۶ ۹۴/۰۴/۲۷
  مولا نگهدارتون
  at
  ۰۲:۲۹ ۹۴/۰۴/۱۹
  آن ﺷﺐ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﮐﻮﻓﻪ را ﺻﺤﺮای ﺗَﻒ دﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮﺑﻼ را در ﻧﺠﻒ دﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺷﺐ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻇﻬﺮ دﻫﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﺎدرش را ﻫﺮ ﻃﺮف دﯾﺪ از اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺗﺎ ﻗﻄﺎم و اﺷﻌﺚ و ﻋَﻤﺮ آﻧﻘﺪر ﺷﻤﺮ و زﺟﺮ و ﺧﻮﻟﯽ ﺻﻒ ﺑﻪ ﺻﻒ دﯾﺪ ﺑﺎﺑﺎی ﺧﻮد را رو ﺧﻀﺎب از ﺧﻮن ﺳﺮد ﯾﺪ ﻋﺒﺎس را در ﺗﯿﺮس ﺗﯿﺮو ﻫﺪف دﯾﺪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﻤﺼﻮص ﻓﯽ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﮐﺒﺮ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان در ﺷﻌﻒ دﯾﺪ دﺷﻤﻦ ﻋﺮوﺳﯽ داﺷﺖ ﭘﺎی رأس ﻗﺎﺳﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺰم ﺷﺮاب و رﻗﺺ دف دﯾﺪ ﺻﻔﯿﻦ ﻗﺮآﻧﻬﺎ ﺑﺮوی ﻧﯿﺰﻩ ﻣﯽ رﻓﺖ در ﺷﺎم ، ﭘﺎی ﻧﯿﺰﻩ و ﺳﺮ ﺻﻮت وﮐﻒ دﯾﺪ او دﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﺪ ﺟﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﭽﻪ ی ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻠﻒ دﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﺮ دوش ﭘﺪر ، ﻓﺮدای ﺧﻮد را ﻧﺎﻗﻪ ﺳﻮار ﯾﮑﻪ ی ﺑﺮج ﺷﺮف دﯾﺪ در ﭘﯿﺶ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﮐﻨﺎر ﻟﻮءﻟﻮء ﺳﺒﺰ ﻣﺮﺟﺎن ﺳﺮﺧﺶ را ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺻﺪف دﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻪ روزی ﺷﺎﻋﺮت در ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮرﯾﺎی ﺑﯽ ﮐﻔﻦ را ﺑﯽ ﮐﻨﻒ دﯾﺪ
 • ۲۱۰ بازدید
  یا مولا علی(ع)
  at
  ۰۲:۳۰ ۹۴/۰۴/۱۹
  ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ اﺳﺖ ﻣﺴﺖ روی ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﯽ اﺳﺖ از ﺳﺒـﻮی ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎک را ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺧـﻮدش ﺑﺎدﻩ ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ از وﺿﻮی ﻋﻠﯽ اﺳﺖ (ای ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿــــــﺪی )آﻣـــﺪم ز ﮐﺠــﺎ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﮐﻮی ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﻫـﺮ ﮐﺴﯽ اﺻﻞ ﺧـﻮﯾﺶ را ﺟـــــﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮔﺮم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﯽ اﺳﺖ از ﻋﻠﯽ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳـــﻮی ﻋﻠﯽ اﺳﺖ آﻧﭽـﻪ ﺗﻨـــــــــﺰﯾﻞ ﺑـﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻨـﯽ )اﯾﻨﻤــﺎ ﺗـﻮﻟـــﻮا...( ﭼﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﻃﺮف رو ﮐﻨﯿﺪ روی ﻋﻠﯽ اﺳﺖ او ﺧـﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ! ﺧﺪا او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ در آرزوی ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﻫــﻮ ﻋﻠـﯽ ﻫــﻮ ﻋﻠـﯽ ﻋﻠـﯽ ﻫــﻮ ﻫــﻮ دو ﺟﻬﺎن ﻏﺮق ﻫﺎی و ﻫﻮی ﻋﻠﯽ اﺳﺖ
 • ۱۷۴ بازدید
  !????
  ۱۳:۵۹ ۹۴/۰۴/۲۷
  سعی میکنم ساده لحظاتی زندگی کنم...
  ۲۰:۰۱ ۹۴/۰۴/۲۲
  :-\
  ۲۰:۰۰ ۹۴/۰۴/۲۲
  :/
 • ۱۳۵ بازدید
  لنزور واس ماس
یعنی کولیش ماس ماس
:-D :-D :-D
  ۱۶:۰۴ ۹۴/۰۴/۳۰
  داش علی پستات باحال بودن ب ما هم سر بزن
  ۰۴:۵۹ ۹۴/۰۴/۲۵
  لایک شدین
  ۰۴:۵۹ ۹۴/۰۴/۲۵
  متشکرم
 • ۸۸ بازدید
  :-D من که نگفتم
  ۱۰:۱۷ ۹۴/۰۴/۲۲
  منم نبودم.
  ۰۴:۲۸ ۹۴/۰۴/۱۹
  من نبودم... لایک
  ۰۳:۴۷ ۹۴/۰۴/۱۹
  خخخخخخخ
 • ۴۲۰ بازدید
  کامنتتتتت....خودم جوابم: بازم دلم گرفته تو این نمنم بارون .....بابک جهانبخش
  ۱۴:۱۵ ۹۴/۰۵/۱۳
  جهانبخش
  ۱۴:۱۵ ۹۴/۰۵/۱۳
  دوست دارم بابک
  ۱۴:۰۰ ۹۴/۰۴/۲۷
  نیستی و دستهای تو قاتل منه....آمین
 • ۱۰۷ بازدید
  اینم لباساش
 • ۵۲۹ بازدید
  خنجر مخفی آساسین کرید....فروش در اروپا
  ali
  ۱۵:۰۳ ۹۴/۰۲/۱۸
  خخ
  ۲۲:۴۳ ۹۴/۰۲/۱۶
  yeki bara man begire
 • ۱۲۲ بازدید
  آساسین
  ۱۴:۰۵ ۹۴/۰۴/۱۹
  خیلی بازیش توپه
  ۱۰:۵۵ ۹۴/۰۴/۱۹
  اوفف ،من عاشق بازیشم خیلی باحاله D-:
  ۰۳:۲۶ ۹۴/۰۴/۱۹
  همینطورى گفتم دوس دارى نده دادا
 • ۱۱۵ بازدید
  آساسین کرید(برادر هود)
  ۲۲:۳۵ ۹۴/۰۱/۲۸
  عالی
 • ۱۲۷ بازدید
  لباس آساسین
  ۱۳:۰۳ ۹۴/۰۴/۲۳
  فک نکنم گرون باشه
  ۱۳:۰۳ ۹۴/۰۴/۲۳
  ok
  ۱۳:۰۲ ۹۴/۰۴/۲۳
  اگه خریدیش عکسشو بزار و خبرم کن
 • ۱۷۱ بازدید
  نقاشی آساسین
 • ۱۱۴ بازدید
  آساسین کرید
 • ۱۱۷ بازدید
  آساسین
 • ۷۹ بازدید
  آساسین
 • ۱۶۴ بازدید
   آساسین کرید....برادر هود
  ali
  ۲۲:۰۴ ۹۴/۰۱/۱۷
  آره عالییییی ♥♥♥♥
  ۲۰:۴۱ ۹۴/۰۱/۱۶
  بازیش خیلی جالبه
 • ۱۱۲ بازدید
  #بهار در شهر من
  ۱۷:۲۱ ۹۴/۰۶/۱
  اوکی
  ۱۲:۰۵ ۹۴/۰۵/۳۰
  از بین همه ی پسرا فقط ادم باید شمارشو به همسرش بده این دختر واقعا دختره
  ۱۲:۰۴ ۹۴/۰۵/۳۰
  مرسی ولی من اهل این قرتی بازیا نیستم
 • ۱۱۶ بازدید
  #بهار در شهر من
  ۱۶:۵۱ ۹۴/۰۳/۱
  ما بهبهان هوا بد بد
  ali
  ۱۵:۱۱ ۹۴/۰۳/۱
  شما کجایی؟
  ali
  ۱۵:۱۱ ۹۴/۰۳/۱
  عالیه
 • ۱۵۴ بازدید
  دخترا بگن کدوووووم؟؟؟؟!
  ۱۵:۰۵ ۹۴/۰۴/۳۱
  منظوووووور؟؟
  ۱۴:۲۳ ۹۴/۰۴/۲۲
  2
  ۲۲:۴۴ ۹۴/۰۲/۱۶
  faghat bara edame nasl o mongharez nashodan 2
 • ۱۲۳ بازدید
  elsa
  ۱۶:۵۳ ۹۴/۰۳/۱
  عشقمه الشا
  ۲۰:۴۷ ۹۴/۰۱/۱۲
  ^------^
  ۲۰:۲۶ ۹۴/۰۱/۱۲
  :|
 • ۱۱۳ بازدید
  خوبه؟
  ۰۶:۲۳ ۹۴/۰۱/۱۳
  alan miam meisam
  ۲۰:۳۷ ۹۴/۰۱/۱۲
  وااااو چ باحال
  ۱۹:۵۴ ۹۴/۰۱/۱۲
  منم کلاش دارم لول هشتاد کلن نداری بیا IRAN.CLASHممنون
 • ۱۲۰ بازدید
  رجب......کی دیده فیلماشو:-D
  ۱۴:۲۳ ۹۴/۰۴/۲۲
  من عالیه
  ۱۴:۱۸ ۹۴/۰۱/۱۷
  وااای خیلی باحاله
  ۰۱:۵۸ ۹۴/۰۱/۱۱
  اره عالیه
 • ۱۱۹ بازدید
  سریع و خشن
  ۰۰:۰۶ ۹۴/۰۲/۱۱
  اهاا
  ۲۰:۱۳ ۹۴/۰۲/۱۰
  ن،تو صحنه تصادف فیلم فوت شد
  ۲۰:۱۲ ۹۴/۰۲/۱۰
  یکیشون فوت شد
 • ۱۲۱ بازدید
  بنیان گذار انتقلاب جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره)
  ۱۶:۲۵ ۹۴/۰۲/۲۸
  پاکش کن خیلی ریزه...
 • ۱۵۹ بازدید
  بنیان گذار انتقلاب جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره)
 • ۱۰۸ بازدید
  بنیان گذار انتقلاب جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره)
 • ۱۲۲ بازدید
  خخخ
  ali
  ۲۲:۳۹ ۹۴/۰۱/۲۸
  ،ok
  ۲۲:۳۷ ۹۴/۰۱/۲۸
  واقعا
  ۱۱:۲۲ ۹۴/۰۱/۹
  اره واقعا
 • ۹۸ بازدید
  مرحوم پاشایی........
  ۰۱:۰۵ ۹۴/۰۱/۱۳
  روحش شادویادش گرامی
 • ۱۷۳ بازدید
  o0
  ۲۳:۴۶ ۹۴/۰۱/۱۳
  خیلی نایسه
  ۲۰:۳۹ ۹۴/۰۱/۱۲
  چقد خوووشگله ، میخامممم
  ۰۱:۵۹ ۹۴/۰۱/۱۱
  واو عالین
 • ۱۳۸ بازدید
  1تک است تیکن
  ۲۰:۵۴ ۹۳/۱۲/۱۸
  منم همینطور
  ۰۹:۵۶ ۹۳/۱۲/۱۵
  وای من عاشق جینم
  ۱۵:۰۵ ۹۳/۱۱/۱۹
  @zall عجیب شبیه شماست.خخخخخ
 • ۱۰۵ بازدید
  ۲۱:۵۷ ۹۳/۱۱/۷
  یاحسین
 • ۸۹ بازدید
 • ۱۰۸ بازدید
 • ۱۲۴ بازدید
  کدومش؟
  ۱۱:۲۴ ۹۴/۰۱/۹
  1
  ۱۱:۲۳ ۹۴/۰۱/۹
  1
  ۲۰:۳۹ ۹۳/۰۸/۱
  ۱۷
 • ۱۶۲ بازدید
  کدو تنببببببل
  ۱۶:۲۶ ۹۴/۰۲/۲۸
  نرفته باشگاه...
 • ۱۴۶ بازدید
  ۲
  ۱۴:۰۵ ۹۴/۰۴/۲۷
  توپ 80یا 120کششی
  ۲۰:۳۵ ۹۴/۰۲/۱۰
  جوری میگه والا نمیدونم،انگار تحت شکنجه سوال پرسیدم:-D
  ۲۰:۳۳ ۹۴/۰۲/۱۰
  :-D
 • ۱۹۳ بازدید
  رژه(یاسوج)
  ۱۷:۵۸ ۹۵/۰۱/۲۰
  بیا
  ۲۰:۱۸ ۹۴/۰۲/۱۰
  آره
  ۲۰:۱۵ ۹۴/۰۲/۱۰
  یاسوج لری؟
 • ۱۶۰ بازدید
  ۱۸:۳۶ ۹۳/۰۶/۱۶
  tasviro
  ali
  ۱۷:۵۵ ۹۳/۰۶/۱۶
  این تصویرو میگی چیه یا معنی اسممو;-)
  ۲۳:۴۷ ۹۳/۰۶/۱۵
  adrian chiye?
 • ۱۲۶ بازدید
  KHKHKHKHKHKH
  ۲۳:۴۵ ۹۳/۰۶/۲۶
  خخخخخخخ... :-D
  ۱۸:۱۷ ۹۳/۰۵/۳۰
  ههههخخخخ
  ۱۵:۴۳ ۹۳/۰۵/۳۰
  خخخخ چه كاریه چه زشته
 • ۲۰۱ بازدید
  چه شکلی میبینین؟؟؟؟
  ۱۴:۰۶ ۹۴/۰۴/۲۷
  جالب بود...
  ۲۰:۳۷ ۹۴/۰۴/۱۹
  والا منم نمیدونم
  ۱۹:۱۷ ۹۴/۰۴/۱۹
  سلام علت چیه چرا این جوری می شه؟
 • ۱۶۸ بازدید
  لایک زور وده.
  ۲۰:۳۶ ۹۴/۰۴/۱۹
  .ممنون
  ۱۹:۰۶ ۹۴/۰۴/۱۹
  همه جور عکس تو آلبومت پیدا میشه که این اصلا خوب نیست ب نظرم درست نبود که عکس های امام علی رو با عکس های دختران بی حجاب در یک آلبوم جمع کردی ب امید اصلاح
  ۱۱:۳۵ ۹۴/۰۱/۹
  ووویییی خیلی دوسش دارم