در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۵ بازدید
  ۲۱:۳۲ ۹۴/۰۱/۲۳
  من زیر پست خودم نگفتم چون نخواستم بحث کنم باهات.زیر عکسای من پست چرت و پرت نذار. الان از ما نمیترسن.الان بری عربستان کونت میذارن
 • ۹۲ بازدید
  goshe man
 • ۸۸ بازدید
 • ۱۳۱ بازدید
  ۱۵:۴۷ ۹۳/۰۳/۲۸
  10
  ۰۹:۴۶ ۹۳/۰۳/۱۱
  ددرسته
  ۲۲:۵۰ ۹۳/۰۳/۱۰
  به نظر منم هشتا بچه با پدرومادر میشن 10نفر.غیر از اینه؟؟؟!!!
 • ۷۸ بازدید
 • ۷۲ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
  ۱۹:۳۴ ۹۳/۰۳/۱۳
  خواین چه کاریه !!به زورخودتواونجا جاکردی!نکن برادر بترس ازخدا خخخ
 • ۱۲۴ بازدید
 • ۱۲۶ بازدید
 • ۹۰ بازدید