در حال بارگذاری
بالا
 • ۱ بازدید
  #کص_خار_بد_خواهام
 • ۲۱۶ بازدید
  دیگه نیستم هیچ وقت خداحافظ
  ۱۴:۲۲ ۹۷/۰۶/۳
  کجا گم شم بگوز تا برم
  ۱۴:۲۲ ۹۷/۰۶/۳
  @Zambi124 گمشو روانی ج
  ۱۴:۲۱ ۹۷/۰۶/۳
  حخخخخ الاغ که تویی من اداتو در میارم