در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۰۲ بازدید
   פֿـبـ بــرפּـبڪًـــ๛ ایــלּ یابـــפּ معرפּــᓅــ بـه ᓅــراتر از بتمــלּ ســال 1999 ᓆـــرار بــیــב جــانشــیـن بتـــمــن بشـه ( بـرפּـسـ פּـیـن ) פּ نــشـــב از نشـــפּـنــه ﮩـایـ ضعـᓅـــش اینــه بارهــا جـפּـڪًــــر مـاسڪً ᓅـراتر از بتمـــنـפּ برבاشتــه פּ ᓗـســابیـ ڪًــتڪًــش زבـه ..! طــبـᓆــ פֿـبــرات جـــבیــــב Dc בـפּـبـــارهـ פּ بــرای ﮩـمــیشـــه ᓅــــراتـر از بتمـــنـפּ جــاے بتـــمלּ اصـــلے بـــزاره :|
 • ۷۵ بازدید
  هستم .../ ولی میام
 • ۱۳۲ بازدید
  بازگشم با قدرتی بیشتر....
  ۱۳:۰۷ ۹۵/۰۱/۱
  کیرم تو کس ننت ننه جنده بی ناموس سگ بلوچ مادرتو گایید آب کیر اسب تو دهن ناموسات و خانواده حروم خورت اوبی گوه پرست
  ۲۳:۱۰ ۹۴/۱۲/۸
  سلام تو اپارات چه خبره؟!
  ۲۱:۱۶ ۹۴/۱۱/۴
  خخخ
 • ۲۲۰ بازدید
  :| تو سیستمم بود
  ۱۳:۰۹ ۹۵/۰۱/۱
  میکروفون توی استیج تو کس ننت و مامان جندت کلاه امین تو واژن ناموس حرومیت که شاشیدم به جنازشان
  ۰۸:۰۲ ۹۴/۰۵/۸
  in posta yaani chi akhe??
  ۱۲:۴۷ ۹۴/۰۵/۳
  ممنون
 • ۱۵۹ بازدید
  ۱۳:۱۱ ۹۵/۰۱/۱
  مرده و زنده ات رو سگ عرب گایید کون بچه فلسطینی برج ایفل و میلاد تو کس و کون ناموسات کیر بلال حبشی بصورت بلالی تو کس ننه ی سکسیت مادر خراب مادر به خطا خارکسه
  ۱۲:۱۲ ۹۴/۰۴/۳۰
  ر
  ۱۲:۱۲ ۹۴/۰۴/۳۰
  خدانگهدا
 • ۱۴۳ بازدید
  ۱۳:۱۴ ۹۵/۰۱/۱
  میس راف و اپلدش فنز اومدند مادرتو بگا دادند به کیرم وابسته شده داره بد میلیسدش کس کش عنکبوت کس ننتو تار کرده بهش تجاوز کرد 100 تا حاملس ازم ای ژوووووووووون قبل از مردنش ممش بیرون افتاد آه و ناله کرد:))
  ۲۱:۵۶ ۹۴/۰۴/۲۹
  لایک کن
  ۱۹:۵۴ ۹۴/۰۴/۲۷
  قبوله
 • ۱۲۰ بازدید
  ۱۹:۵۳ ۹۴/۰۴/۲۷
  قبوله
 • ۱۳۲ بازدید
  ماشین
  ۱۹:۵۳ ۹۴/۰۴/۲۷
  قبوله
 • ۱۸۴ بازدید
  ۱۳:۲۲ ۹۵/۰۱/۱
  ژوووووون خارکسده بنزین کردم کس ننتو واو منفجر شد مرد رو قبرش نوشتن رفیق جنده ننه بختاگوز چون تمام افراد لنزور مادرتو کردند و گاییدند الان دست اعرابه دارن میکننش تو کون سگ و گاو شاش دایناسور تو کون و کس و قفسه سینه مامانی سکسی ات
  ۱۵:۱۳ ۹۴/۰۴/۳۰
  کردم
  ۱۵:۱۳ ۹۴/۰۴/۳۰
  حالا بخند پاکش کردک