در حال بارگذاری
بالا
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
  گاهی
عجیب
آرامشم را
به #تو مدیونم.*
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
  ۲۳:۳۸ ۹۷/۰۹/۳
  عکسه باحاله
 • ۱ بازدید
  ۲۳:۳۹ ۹۷/۰۹/۳
  لایک داری
  ۲۲:۵۴ ۹۷/۰۹/۳
  خیلی خوشگله
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
  فکر را خاطره را
زیر باران باید برد
باهمه مردم شهر
زیر باران باید رفت
دوست را زیر باران باید دید
عشق را زیر باران باید جست...
سهراب سپهری❤
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید