در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۶ بازدید
  ۱۹:۴۳ ۹۶/۰۷/۳
  عالیه .....زدی به هدف
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۰۷/۳
  ۰۱:۴۷ ۹۶/۰۴/۲
  الان بگم انشالله ؟
 • ۷۱ بازدید
 • ۵۰ بازدید
  ۱۱:۱۹ ۹۶/۰۳/۲۱
  m=مریم=مامانم
  ۱۱:۱۲ ۹۶/۰۳/۲۱
  حرف اول عشقت چیه
 • ۵۴ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۷۲ بازدید
 • ۶۲ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۴۷ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۶۱ بازدید
 • ۸۰ بازدید
 • ۳۰۵ بازدید
  هر چی آرزوی خوبه مال تو......... لطفا.....فقط بعد از من دل کسی رو نشکن که اونم مجبور بشه این حرف رو بهت بگه......... لطفا
 • ۵۶ بازدید
 • ۶۱ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۴۳۶ بازدید
  هیچ گاه نامید نشو چون راه های دیگه هم برای امید داشتن برای زندگی هست
 • ۶۶ بازدید
 • ۲۰۹ بازدید
  میگن دوست آینه آدم

ولی انگار این حرفا الکی چون دشمن بهتر از دوست
  ۱۹:۴۳ ۹۶/۰۷/۳
  عالیه.....
 • ۵۸ بازدید
  به این تنهایی افتخار میکنم چون آرامشی که دارم رو به هزار تا مرد گرگ صفت ترجیح نمیدم
 • ۸۷ بازدید
  تیر ماهی بودن افتخار
عاشقشم