در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۳ بازدید
  ۱۹:۴۳ ۹۶/۰۷/۳
  عالیه .....زدی به هدف
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۰۷/۳
  ۰۱:۴۷ ۹۶/۰۴/۲
  الان بگم انشالله ؟
 • ۶۸ بازدید
 • ۴۸ بازدید
  ۱۱:۱۹ ۹۶/۰۳/۲۱
  m=مریم=مامانم
  ۱۱:۱۲ ۹۶/۰۳/۲۱
  حرف اول عشقت چیه
 • ۵۳ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۶۰ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۴۳ بازدید
 • ۴۸ بازدید
 • ۶۰ بازدید
 • ۷۴ بازدید
 • ۲۸۴ بازدید
  هر چی آرزوی خوبه مال تو......... لطفا.....فقط بعد از من دل کسی رو نشکن که اونم مجبور بشه این حرف رو بهت بگه......... لطفا
 • ۵۵ بازدید
 • ۶۰ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۴۱۶ بازدید
  هیچ گاه نامید نشو چون راه های دیگه هم برای امید داشتن برای زندگی هست
 • ۶۵ بازدید
 • ۲۰۳ بازدید
  میگن دوست آینه آدم

ولی انگار این حرفا الکی چون دشمن بهتر از دوست
  ۱۹:۴۳ ۹۶/۰۷/۳
  عالیه.....
 • ۵۷ بازدید
  به این تنهایی افتخار میکنم چون آرامشی که دارم رو به هزار تا مرد گرگ صفت ترجیح نمیدم
 • ۸۵ بازدید
  تیر ماهی بودن افتخار
عاشقشم