در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۲ بازدید
  ۱۹:۴۳ ۹۶/۰۷/۳
  عالیه .....زدی به هدف
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۰۷/۳
  ۰۱:۴۷ ۹۶/۰۴/۲
  الان بگم انشالله ؟
 • ۷۸ بازدید
 • ۵۵ بازدید
  ۱۱:۱۹ ۹۶/۰۳/۲۱
  m=مریم=مامانم
  ۱۱:۱۲ ۹۶/۰۳/۲۱
  حرف اول عشقت چیه
 • ۵۸ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۷۶ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۶۰ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۵۳ بازدید
 • ۴۳ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۹۱ بازدید
 • ۳۵۰ بازدید
  هر چی آرزوی خوبه مال تو......... لطفا.....فقط بعد از من دل کسی رو نشکن که اونم مجبور بشه این حرف رو بهت بگه......... لطفا
 • ۶۴ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۴۶۰ بازدید
  هیچ گاه نامید نشو چون راه های دیگه هم برای امید داشتن برای زندگی هست
 • ۷۳ بازدید
 • ۲۲۲ بازدید
  میگن دوست آینه آدم

ولی انگار این حرفا الکی چون دشمن بهتر از دوست
  ۱۹:۴۳ ۹۶/۰۷/۳
  عالیه.....
 • ۶۷ بازدید
  به این تنهایی افتخار میکنم چون آرامشی که دارم رو به هزار تا مرد گرگ صفت ترجیح نمیدم
 • ۹۳ بازدید
  تیر ماهی بودن افتخار
عاشقشم