در حال بارگذاری
بالا
  • ۵۲ بازدید
    چشم هایت؟ دل من؟ کار خدا؟ یا قسمت؟

و در این قایله تشخیص مقصر سخت است