در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۶ بازدید
  #Rarishy *--* متـناسِـب بـآ اسـم پیـج :))) ڪارۍ از عشـقول عزیــزم @ggghgjj
  ۱۸:۴۲ ۹۶/۰۲/۱۵
  روانیییییییییییییی چراااا لغویدییییییییی0----------------0
  ۲۲:۰۳ ۹۵/۰۹/۱۲
  ❤❤❤❤❤❤*-*
  ۲۲:۰۲ ۹۵/۰۹/۱۲
  *________________* ♥♥♥♥♥♥♥♥
 • ۹۶ بازدید
  زیـبایے همیـشِع زیـبآیے ظـآهرۍ نیسـت... گـآهۍ بـآیَـد عَـز درونــ زیـبآ بــــــــود:) رریـتۍ هـآ تـگ شَـن بِـشناسیـمشـون D:
  ۰۲:۰۲ ۹۵/۰۹/۱۶
  Thanx
  ۰۱:۲۵ ۹۵/۰۹/۱۶
  @GaleAngryBirds
  ۲۱:۵۰ ۹۵/۰۹/۱۲
  خـخـخـخ ممنــون عز همـع
 • ۱۱۴ بازدید
  ڪیـپ ڪآم عَنـد بـۍ ڪول لــایـڪ ریـنبـودشــ:) ریـنبو هـآ تـگ شن بشـناسیـمشـون D:
  ۰۱:۲۵ ۹۵/۰۹/۱۶
  @StellaAngryBirds هَـم عَســت..
  ۱۹:۲۳ ۹۵/۰۹/۱۲
  مرسـیع از همـع ڪِ تـگ ڪردیـد *-*
  ۱۰:۳۲ ۹۵/۰۹/۱۲
  مرسی عشقممممم=-******** @www.zahrawinx.com
 • ۹۲ بازدید
  بـآ مَـن بیـآع تـآ یـع درِ جدیـد از دوسـتۍ رو بـع روتـ بـآز ڪنم و جـآدوۍ دوستـے رو بـت معرفۍ ڪنم:) تـوآۍ هـا تـگ شن بشـناسیـمشون D:
  ۲۱:۰۴ ۹۶/۰۲/۲۵
  خودم:))
  ۰۱:۲۵ ۹۵/۰۹/۱۶
  @LucaAngryBirds
  ۱۳:۰۹ ۹۵/۰۹/۱۲
  مرسی نفسممم @www.zahrawinx.com
 • ۸۶ بازدید
  هیـچ ڪَس مَنـو پاییــن نِمیڪِشع... مـن یِـع دُختَـرم اَمـا مـردانِـه زِندگے میـڪُنم:) اَپِــل هـآع تـگ شـن بشـناسیـمشـون D:
  ۰۱:۲۵ ۹۵/۰۹/۱۶
  @DahliaAngryBirds
  ۱۶:۵۶ ۹۵/۰۹/۱۱
  تنکسسس*0*
  ۲۱:۵۹ ۹۵/۰۹/۱۰
  ^.^
 • ۱۰۶ بازدید
  گُـذَشتـِع مَـن تـوۍ امـروز نیـست:) سـانسـت ها تگ شـن بِشنـاسیمشـون D:
  ۰۱:۲۴ ۹۵/۰۹/۱۶
  @Fuf__
  ۱۶:۴۲ ۹۵/۰۹/۱۰
  *0*
  ۰۸:۰۶ ۹۵/۰۹/۱۰
  @sweetmelody ❤.❤ خواهج
 • ۱۱۹ بازدید
  هـآۍ اورۍ بـآدﻱ D: سـآینآ عَـستـم هـمون @RaRiTy.S میـشـع تبلیـغم ڪنیـد؟ ٭-٭
  ۱۳:۱۸ ۹۵/۰۹/۱۲
  فدا عشقم
  ۲۳:۵۱ ۹۵/۰۹/۹
  *-*
  ۲۳:۴۱ ۹۵/۰۹/۹
  فداع*-*❤