در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۴۲ بازدید
  من دهه هشتادی ام✔  
مَن ...
یه دَهه هَشتادی اَم ...
نَسلی که دَهه هفتی هابِهِش میگَن بَچّه ..
نِمیگَم بُزرگَم...
نِمیگَم شاخَم...
نِمیگَم تَمامِ بَدبَختیا ماله ماس..
اَمّا اینومیگَم..
من نسل سکوتم...
نسل یه عمر حقارت...
  ۰۹:۴۶ ۹۴/۰۹/۲۶
  ایوللل
  ۰۹:۰۳ ۹۴/۰۹/۲۶
  ~_^
  ۰۹:۰۲ ۹۴/۰۹/۲۶
  ^-^