در حال بارگذاری
بالا
 • ۳ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۴ بازدید
  چه نتیجه ای پیش بینی میکنید ؟
 • ۳ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۷ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۵ بازدید
  هالووین یکی از فراگیر ترین جشن هایی است که در شب ۳۱ اکتبر مصادف با 9 آبان در آمریکا و دیگر کشورهای غربی برگزار می‌شود مردم با چهره های نقاشی شده وبا لباس هایی عجیب یا بعضا لباس های شخصیت های معروف کمیک ظاهر می شود و این شب را در کنار یکدیگر جشن می‌گیرد
 • ۸ بازدید
 • ۵ بازدید