در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۸ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۸۲ بازدید
 • ۹۵ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۶۲ بازدید
 • ۵۴ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۵۶ بازدید
  ساختار پرده زبرا از تور و پارچه می باشد که به صورت راه راه مساوی و با ظرافت هرچه تمام بافته شده است و به شکل دو لایه موازی بر روی هم قرار می گیرد. پرده زبرا با طراحی زیبا و بدیع، این امکان را به شما می دهد که با بالا و پایین کردن این دو لایه بر روی هم، مقدار نور را به صورت دلخواه تنظیم کنید. در صورت نیاز میتوان پرده را کاملا در قسمت بالا جمع نموده و از نور کامل بهره برد.
 • ۵۵ بازدید
  ساختار پرده زبرا از تور و پارچه می باشد که به صورت راه راه مساوی و با ظرافت هرچه تمام بافته شده است و به شکل دو لایه موازی بر روی هم قرار می گیرد. پرده زبرا با طراحی زیبا و بدیع، این امکان را به شما می دهد که با بالا و پایین کردن این دو لایه بر روی هم، مقدار نور را به صورت دلخواه تنظیم کنید. در صورت نیاز میتوان پرده را کاملا در قسمت بالا جمع نموده و از نور کامل بهره برد.