در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۵ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۵۴ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۴۸ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۹۳ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۵۱ بازدید
  ساختار پرده زبرا از تور و پارچه می باشد که به صورت راه راه مساوی و با ظرافت هرچه تمام بافته شده است و به شکل دو لایه موازی بر روی هم قرار می گیرد. پرده زبرا با طراحی زیبا و بدیع، این امکان را به شما می دهد که با بالا و پایین کردن این دو لایه بر روی هم، مقدار نور را به صورت دلخواه تنظیم کنید. در صورت نیاز میتوان پرده را کاملا در قسمت بالا جمع نموده و از نور کامل بهره برد.
 • ۴۴ بازدید
  ساختار پرده زبرا از تور و پارچه می باشد که به صورت راه راه مساوی و با ظرافت هرچه تمام بافته شده است و به شکل دو لایه موازی بر روی هم قرار می گیرد. پرده زبرا با طراحی زیبا و بدیع، این امکان را به شما می دهد که با بالا و پایین کردن این دو لایه بر روی هم، مقدار نور را به صورت دلخواه تنظیم کنید. در صورت نیاز میتوان پرده را کاملا در قسمت بالا جمع نموده و از نور کامل بهره برد.