در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۱۱ بازدید
  ۱۶:۳۳ ۹۴/۱۲/۲۴
  عالی
  ۲۳:۳۰ ۹۴/۱۲/۱۸
  ای بابا چه غمگین
  ۲۳:۲۸ ۹۴/۱۲/۱۸
  خیلی تو نت نیستم مهم نیست زیاد واسم
 • ۱۱۹ بازدید
  ۱۸:۱۹ ۹۴/۱۲/۲۴
  سلام خوبی خوشی ایام به کام
  ۱۶:۳۳ ۹۴/۱۲/۲۴
  لایک
 • ۱۶۱ بازدید
  ۱۶:۳۳ ۹۴/۱۲/۲۴
  لایک
 • ۱۲۰ بازدید
  ۱۶:۳۳ ۹۴/۱۲/۲۴
  عالی
  ۲۱:۵۰ ۹۴/۱۰/۲۸
  با این حساب وای به حال بقیه!
 • ۱۴۸۸ بازدید
  کجــــــــــایی بی معرفت معلومه؟
  ۲۱:۴۷ ۹۴/۱۰/۲۱
  سلام
  ۲۱:۳۴ ۹۴/۱۰/۲۱
  قلبونتم اجی جوووون
  ۲۱:۳۳ ۹۴/۱۰/۲۱
  فدای تو عشقم که اینجایی
 • ۱۲۸ بازدید
  ۰۹:۲۹ ۹۵/۰۱/۹
  این خوبه
  ۱۹:۵۴ ۹۴/۰۹/۱۵
  لایـــــک
 • ۱۳۰ بازدید
  ۱۵:۲۶ ۹۴/۰۹/۱۵
  ممنونم
  ۲۲:۵۷ ۹۴/۰۸/۳
  پستای بسیار زیبایی گذاشتی
  ۱۸:۲۶ ۹۴/۰۷/۲۳
  چرا زهرا خانوم؟
 • ۱۲۸ بازدید
  ۲۲:۳۹ ۹۴/۱۰/۲۸
  نه خیر من دنیاشم شاید تو خیلی اراجیف میگی فکر میکنی همه پسرا اراجیف
  ۲۲:۱۹ ۹۴/۱۰/۲۸
  بنظرمن که اینجوریه..
  ۲۲:۱۰ ۹۴/۱۰/۲۸
  واسه چی سعید
 • ۱۰۸ بازدید
  ۱۹:۳۷ ۹۴/۰۷/۲۱
  چ عروسک خوشگلی
 • ۱۸۷۷ بازدید
  خــــــــــدایا بریدم.....
  ۱۴:۵۵ ۹۴/۰۷/۲۸
  فدای تو
  ۲۳:۰۴ ۹۴/۰۷/۱۷
  من بلاکت نمی کنم
  ۲۱:۵۶ ۹۴/۰۷/۱۷
  هیچوقت نباید ناشکری کرد!!!!
 • ۸۰ بازدید
  ۱۷:۵۹ ۹۴/۰۷/۲۳
  خدانکنه
 • ۱۸۰ بازدید
  ۱۴:۰۰ ۹۵/۰۱/۱۰
  عکس خودتونه
  ۱۴:۰۰ ۹۵/۰۱/۱۰
  لایک
  ۱۶:۳۴ ۹۴/۱۲/۲۴
  لایک
 • ۸۷ بازدید
  ۰۹:۳۰ ۹۵/۰۱/۹
  احسنت
  ۱۶:۳۴ ۹۴/۱۲/۲۴
  لایک
  ۱۳:۳۹ ۹۴/۰۷/۲
  امیدوارم در روز عید قربان غمهایتان قربانی شادیهایتان گردد. عید مبارک دوست لنزوری
 • ۱۰۳ بازدید
  ۱۶:۳۵ ۹۴/۱۲/۲۴
  لایک. آره
  ۲۲:۳۳ ۹۴/۰۷/۵
  اره واقعا
  ۲۳:۵۴ ۹۴/۰۷/۱
  اون اهنگی که یکی واست خونده باشه از همه بدتره.....
 • ۱۳۴ بازدید
  ۱۶:۳۵ ۹۴/۱۲/۲۴
  لایک
 • ۱۲۸ بازدید
  ۱۶:۳۵ ۹۴/۱۲/۲۴
  لایک
 • ۱۲۶ بازدید
  ۱۶:۳۵ ۹۴/۱۲/۲۴
  لایک
  ۲۱:۵۶ ۹۴/۱۰/۲۸
  الهی امین
  ۲۳:۰۱ ۹۴/۰۷/۱۷
  آمین
 • ۱۹۳ بازدید
  ۱۱:۵۸ ۹۴/۱۱/۱۸
  سلام روزوروزگارخوش
  ۲۳:۴۹ ۹۴/۰۶/۳۰
  بلــــــــــه
 • ۱۲۰ بازدید
  به یادت گذاشتم...
  ۱۶:۳۶ ۹۴/۱۲/۲۴
  لایک
  ۲۳:۱۰ ۹۴/۰۶/۳۰
  ممنون عزیزم
  ۱۵:۰۱ ۹۴/۰۶/۱۷
  خوش اومدی