در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۴ بازدید
  ۰۹:۱۵ ۹۵/۰۲/۱۲
  ✔✔
  ۰۹:۱۴ ۹۵/۰۲/۱۲
  احسنت
  ۲۳:۱۸ ۹۵/۰۲/۱۱
  میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت؟؟؟؟!!!!!!! گفت داری به دنیایی میری که غرورت را میشکنن وبه احساس پاکت سیلی میزنن!!!!!! نکنه ناراحت بشی....!!!! من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم....... تا ببخشی!!!!!! خنده گذاشتم........ تا بخندی!!!!!!! اشک گذاشتم........ تا گریه کنی!!!!!!! و مرررررررگ گذاشتم........ تا بدونی دنیا ارزش بدی کردن نداره!!!!!!!! پس خوب باش و خوبی کن.
 • ۸۹ بازدید
 • ۶۱ بازدید
  کــار خودمــه 
خــوبه؟
  ۰۶:۱۹ ۹۵/۰۲/۶
  قشنگه:)
 • ۵۷ بازدید