در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۴۳ بازدید
 • ۲۲۶ بازدید
 • ۲۱۱ بازدید
 • ۲۴۴ بازدید
 • ۲۲۰ بازدید
 • ۱۸۱ بازدید
 • ۱۹۸ بازدید
 • ۲۱۱ بازدید
 • ۱۹۷ بازدید
 • ۱۵۹ بازدید
 • ۲۱۸ بازدید
 • ۱۹۷ بازدید
 • ۱۷۹ بازدید
 • ۱۸۴ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۱۸۸ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۲۲۶ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۲۳۶ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۱۸۶ بازدید
 • ۱۶۹ بازدید
 • ۱۷۳ بازدید
 • ۱۶۸ بازدید
 • ۱۸۰ بازدید
 • ۱۹۳ بازدید
 • ۱۵۵ بازدید
 • ۱۵۷ بازدید
 • ۱۵۹ بازدید
 • ۱۴۵ بازدید
 • ۱۵۵ بازدید
 • ۱۶۷ بازدید
 • ۱۶۳ بازدید
 • ۱۴۳ بازدید
 • ۱۱۳ بازدید
 • ۱۹۱ بازدید
 • ۱۶۰ بازدید
 • ۱۴۸ بازدید
 • ۱۷۲ بازدید
 • ۱۵۷ بازدید
 • ۱۸۹ بازدید
 • ۱۶۱ بازدید
 • ۱۸۱ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
 • ۱۹۸ بازدید
 • ۱۵۹ بازدید
 • ۱۴۰ بازدید
 • ۱۳۳ بازدید