در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۹۲ بازدید
 • ۱۸۸ بازدید
 • ۱۷۶ بازدید
 • ۱۸۵ بازدید
 • ۱۸۱ بازدید
 • ۱۴۸ بازدید
 • ۱۴۸ بازدید
 • ۱۶۹ بازدید
 • ۱۶۴ بازدید
 • ۱۲۷ بازدید
 • ۱۶۲ بازدید
 • ۱۴۵ بازدید
 • ۱۳۵ بازدید
 • ۱۴۰ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۱۵۱ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۱۷۴ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۱۹۴ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۱۴۳ بازدید
 • ۱۳۳ بازدید
 • ۱۳۹ بازدید
 • ۱۳۶ بازدید
 • ۱۳۵ بازدید
 • ۱۴۴ بازدید
 • ۱۲۲ بازدید
 • ۱۱۹ بازدید
 • ۱۲۱ بازدید
 • ۱۰۹ بازدید
 • ۱۱۹ بازدید
 • ۱۲۹ بازدید
 • ۱۲۴ بازدید
 • ۱۱۵ بازدید
 • ۹۵ بازدید
 • ۱۵۱ بازدید
 • ۱۲۷ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
 • ۱۴۲ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
 • ۱۴۱ بازدید
 • ۱۳۲ بازدید
 • ۱۳۷ بازدید
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۱۴۹ بازدید
 • ۱۴۰ بازدید
 • ۱۱۸ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید