در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۲۸ بازدید
 • ۲۲۰ بازدید
 • ۲۰۵ بازدید
 • ۲۲۷ بازدید
 • ۲۰۷ بازدید
 • ۱۷۲ بازدید
 • ۱۸۵ بازدید
 • ۱۹۱ بازدید
 • ۱۸۶ بازدید
 • ۱۵۰ بازدید
 • ۲۰۶ بازدید
 • ۱۸۳ بازدید
 • ۱۵۷ بازدید
 • ۱۶۶ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۱۸۰ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۲۰۵ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۲۱۹ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۱۶۴ بازدید
 • ۱۵۴ بازدید
 • ۱۶۰ بازدید
 • ۱۵۵ بازدید
 • ۱۵۸ بازدید
 • ۱۷۷ بازدید
 • ۱۴۷ بازدید
 • ۱۴۴ بازدید
 • ۱۴۷ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
 • ۱۴۲ بازدید
 • ۱۴۹ بازدید
 • ۱۵۲ بازدید
 • ۱۳۷ بازدید
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۱۷۹ بازدید
 • ۱۴۹ بازدید
 • ۱۳۱ بازدید
 • ۱۶۶ بازدید
 • ۱۴۲ بازدید
 • ۱۷۴ بازدید
 • ۱۵۶ بازدید
 • ۱۶۲ بازدید
 • ۱۲۰ بازدید
 • ۱۷۶ بازدید
 • ۱۵۴ بازدید
 • ۱۳۶ بازدید
 • ۱۲۲ بازدید