در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۲۰ بازدید
 • ۲۱۰ بازدید
 • ۱۹۵ بازدید
 • ۲۱۲ بازدید
 • ۱۹۸ بازدید
 • ۱۶۵ بازدید
 • ۱۷۸ بازدید
 • ۱۸۴ بازدید
 • ۱۷۷ بازدید
 • ۱۴۰ بازدید
 • ۱۹۴ بازدید
 • ۱۷۱ بازدید
 • ۱۵۰ بازدید
 • ۱۵۷ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۱۷۲ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۱۹۵ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۲۱۲ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۱۵۵ بازدید
 • ۱۴۸ بازدید
 • ۱۵۴ بازدید
 • ۱۵۲ بازدید
 • ۱۴۹ بازدید
 • ۱۶۷ بازدید
 • ۱۴۰ بازدید
 • ۱۳۴ بازدید
 • ۱۳۴ بازدید
 • ۱۲۰ بازدید
 • ۱۳۵ بازدید
 • ۱۴۴ بازدید
 • ۱۴۲ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
 • ۱۰۵ بازدید
 • ۱۷۵ بازدید
 • ۱۴۰ بازدید
 • ۱۲۷ بازدید
 • ۱۶۱ بازدید
 • ۱۴۰ بازدید
 • ۱۶۹ بازدید
 • ۱۴۹ بازدید
 • ۱۵۶ بازدید
 • ۱۱۶ بازدید
 • ۱۷۰ بازدید
 • ۱۵۳ بازدید
 • ۱۳۱ بازدید
 • ۱۱۷ بازدید