در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۰۲ بازدید
 • ۱۹۵ بازدید
 • ۱۸۶ بازدید
 • ۱۹۶ بازدید
 • ۱۸۸ بازدید
 • ۱۵۷ بازدید
 • ۱۵۹ بازدید
 • ۱۷۵ بازدید
 • ۱۶۸ بازدید
 • ۱۳۳ بازدید
 • ۱۸۸ بازدید
 • ۱۵۷ بازدید
 • ۱۴۲ بازدید
 • ۱۴۹ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۱۵۹ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۱۷۹ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۲۰۲ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۱۴۷ بازدید
 • ۱۳۷ بازدید
 • ۱۴۵ بازدید
 • ۱۴۴ بازدید
 • ۱۴۳ بازدید
 • ۱۵۳ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۱۲۶ بازدید
 • ۱۱۵ بازدید
 • ۱۲۷ بازدید
 • ۱۳۷ بازدید
 • ۱۳۰ بازدید
 • ۱۲۰ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۱۵۹ بازدید
 • ۱۳۲ بازدید
 • ۱۱۸ بازدید
 • ۱۴۷ بازدید
 • ۱۲۹ بازدید
 • ۱۶۱ بازدید
 • ۱۴۱ بازدید
 • ۱۴۴ بازدید
 • ۱۰۹ بازدید
 • ۱۵۶ بازدید
 • ۱۴۵ بازدید
 • ۱۲۳ بازدید
 • ۱۰۶ بازدید