در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۶۵ بازدید
 • ۲۳۸ بازدید
 • ۲۲۵ بازدید
 • ۲۷۱ بازدید
 • ۲۳۸ بازدید
 • ۱۹۰ بازدید
 • ۲۱۴ بازدید
 • ۲۳۰ بازدید
 • ۲۱۰ بازدید
 • ۱۶۶ بازدید
 • ۲۲۶ بازدید
 • ۲۲۱ بازدید
 • ۲۰۳ بازدید
 • ۲۰۶ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۲۰۰ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۲۵۲ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۲۵۳ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۲۰۲ بازدید
 • ۱۸۸ بازدید
 • ۱۹۴ بازدید
 • ۱۸۷ بازدید
 • ۱۹۵ بازدید
 • ۲۰۹ بازدید
 • ۱۶۱ بازدید
 • ۱۷۷ بازدید
 • ۱۷۷ بازدید
 • ۱۶۳ بازدید
 • ۱۶۹ بازدید
 • ۱۸۱ بازدید
 • ۱۹۳ بازدید
 • ۱۵۵ بازدید
 • ۱۲۱ بازدید
 • ۲۰۹ بازدید
 • ۱۷۹ بازدید
 • ۱۶۶ بازدید
 • ۱۸۰ بازدید
 • ۱۷۵ بازدید
 • ۲۰۳ بازدید
 • ۱۷۳ بازدید
 • ۱۹۷ بازدید
 • ۱۴۷ بازدید
 • ۲۱۷ بازدید
 • ۱۶۴ بازدید
 • ۱۴۴ بازدید
 • ۱۴۸ بازدید