در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۷۳ بازدید
 • ۲۴۲ بازدید
 • ۲۳۰ بازدید
 • ۲۷۷ بازدید
 • ۲۴۶ بازدید
 • ۱۹۵ بازدید
 • ۲۱۷ بازدید
 • ۲۳۹ بازدید
 • ۲۱۳ بازدید
 • ۱۷۰ بازدید
 • ۲۳۱ بازدید
 • ۲۲۸ بازدید
 • ۲۱۴ بازدید
 • ۲۱۸ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۲۰۴ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۲۶۲ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۲۶۲ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۲۱۰ بازدید
 • ۱۹۵ بازدید
 • ۲۰۳ بازدید
 • ۱۹۶ بازدید
 • ۲۰۱ بازدید
 • ۲۱۷ بازدید
 • ۱۶۳ بازدید
 • ۱۸۴ بازدید
 • ۱۸۳ بازدید
 • ۱۷۱ بازدید
 • ۱۷۶ بازدید
 • ۱۸۸ بازدید
 • ۲۰۲ بازدید
 • ۱۵۹ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
 • ۲۱۱ بازدید
 • ۱۸۴ بازدید
 • ۱۷۳ بازدید
 • ۱۸۳ بازدید
 • ۱۸۲ بازدید
 • ۲۰۹ بازدید
 • ۱۷۸ بازدید
 • ۲۰۴ بازدید
 • ۱۵۵ بازدید
 • ۲۲۵ بازدید
 • ۱۶۸ بازدید
 • ۱۴۶ بازدید
 • ۱۵۳ بازدید