در حال بارگذاری
بالا
  • ۵۰ بازدید
    سختیه تنهایی را وقتی دیدم…که مترسک با چشمان پر از اشکش به کلاغ میگفت: هر چقدر دوس داری نوکم بزن… اما تنهام نذار….

*
  • ۳۴ بازدید
    درست زمانیکه کرم ابریشم فکرمیکرد دنیا به آخرش رسید، تبدیل به پروانه شد.
“امیدوار باش”

*

*
  • ۳۹ بازدید