در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۱۰ بازدید
  @fe.....
  N3A
  ۲۲:۰۹ ۹۵/۰۳/۱۴
  بلاک کنید
  ۱۲:۵۷ ۹۵/۰۲/۲۰
  بلاک کنید لطفعا
  ۱۲:۵۷ ۹۵/۰۲/۲۰
  بلاک کنید لطفعا
 • ۸۶ بازدید
 • ۹۶ بازدید
  ۱۶:۴۶ ۹۴/۱۰/۲۰
  داداشی چقدر غمگینی"-"
 • ۵۴ بازدید
  ۱۴:۲۴ ۹۴/۱۰/۲۰
  "-"
  ۱۳:۵۸ ۹۴/۱۰/۲۰
  :((
 • ۵۱ بازدید
  ۱۲:۳۵ ۹۴/۱۰/۲۰
  :-(
 • ۵۵ بازدید
  ۱۸:۴۵ ۹۴/۱۰/۲۰
  داداشی الان نمیتونم بذارم
 • ۹۶ بازدید
  خخخخ
  ۱۳:۱۹ ۹۴/۱۰/۲۰
  ^-^
  ۱۳:۱۵ ۹۴/۱۰/۲۰
  هیچی دیگه از اینا هم نداریم
  ۱۳:۰۸ ۹۴/۱۰/۲۰
  خخ پس چی ؟
 • ۱۰۱ بازدید
  ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﻥ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ
ﻧﺸﺴﺘﯽ.ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...
  ۱۲:۲۶ ۹۴/۱۰/۱۹
  ᄂIKΣ
 • ۱۱۸ بازدید
  پﯿﺮﺍﻫﻨﻢ ﺭﺍ ﺍﺗﻮ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ
ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﺎ
ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ..
  ۱۱:۳۰ ۹۴/۱۰/۱۹
  -__-
 • ۶۵ بازدید
  
ﻣــﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻭ
ﺗـــــــــﻮ
ﻧـــــﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ !
ﺍﻣـــــــــــﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ …
ﻣﺪﯾـــــــﻮﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﻧﻨــــــــﻮﯾﺴﻢ
  ۰۶:۳۴ ۹۴/۱۰/۲۳
  اره ممنون میشم
  ۱۷:۴۵ ۹۴/۱۰/۲۲
  @gereyson عکساشو گزارش بده..خودش میخواد
 • ۴۲ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۵۲ بازدید
  ۱۳:۲۳ ۹۴/۱۰/۱۹
  Mohammad janmizarm b modate 15 min mimkna akhe madan cherto pert migan
  ۱۳:۱۳ ۹۴/۱۰/۱۹
  @soooooooogand ممنون میشم
  ۱۰:۲۸ ۹۴/۱۰/۱۷
  لایک..
 • ۷۹ بازدید
  ⓜⓔ
 • ۵۷۲ بازدید
  ×چه لذتی داره وقتی از همه جا بریدی و کم اوردی یکی بیاد زیر پستٖٖتٖ بنویسه مَنٖ هَنٖؤٖزمٖٖ مٖیٖخٖوٖاٰمٖتآٓ ٓٓ ٓ×❤
  ۰۰:۰۸ ۹۴/۱۰/۱۶
  ★═══════⚘ LIKE ⚘═══════★ ✴⭐❤ ⓩⓐⓚⓗⓜⓘ ①②③ ❤ ⭐✴ ★═══════⚘ LIKE ⚘═══════★ ✴⭐❤ ⓩⓐⓚⓗⓜⓘ ①②③ ❤ ⭐✴ ★═══════⚘ LIKE ⚘═══════★ ✴⭐❤ ⓩⓐⓚⓗⓜⓘ ①②③ ❤ ⭐✴ ★═══════⚘ LIKE ⚘═══════★ ✴⭐❤ ⓩⓐⓚⓗⓜⓘ ①②③ ❤ ⭐✴ ★═══════⚘ LIKE ⚘═══════★ ✴⭐❤ ⓩⓐⓚⓗⓜⓘ ①②③ ❤ ⭐✴ ★═══════⚘ LIKE ⚘═══════★ ✴⭐❤ ⓩⓐⓚⓗⓜⓘ ①②③ ❤ ⭐✴ ★═══════⚘ LIKE ⚘═══════★
  ۰۰:۰۰ ۹۴/۱۰/۱۶
  بیگ لاییییییییک
 • ۹۱ بازدید
  ﺍﯼ ﺍﻫﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﻭﻓﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ
ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﮓ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ
ﻭﻓﺎﯾﺶ ........... ﺑﺎ ﮔﺮﮔﯽ ﺩﯾﺪﻡ !!!!
ﺑﻌﺪﺍ ﻧﻮﺷﺖ :
ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺩﻝ ﻧﺸﮑﺴﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ
ﺣﯿﻮﻭﻧﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻥ
ﮐﻨﺎﺭ ﺳﮓ ﺑﺎﺷﻦ ﺗﺎ ﻭﻓﺎ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻥ
ﮐﻨﺎﺭ ﺍﺳﺐ ﺑﺎﺷﻦ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻥ
ﮐﻨﺎﺭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﻫﻤﻮﻥ ﺟﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻢ ﻧﮑﻨﻦ
ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻦ ﮐﻪ ﮔﻨﺪﻡ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ
ﻫﻤﻮﻥ ﺟﺎ
ﻭ ....
  Fe
  ۱۱:۱۱ ۹۴/۱۰/۱۴
  لایک
  ۱۰:۵۵ ۹۴/۱۰/۱۴
  لایکه
 • ۴۴ بازدید
  ۲۱:۰۲ ۹۴/۱۰/۱۳
  باچه
  ۲۰:۵۹ ۹۴/۱۰/۱۳
  عکس نوشته تو چ فازی میخای
 • ۵۵ بازدید
  یهوی با #نسا
  N3A
  ۱۷:۰۲ ۹۴/۱۰/۲۴
  ......
  N3A
  ۱۷:۰۲ ۹۴/۱۰/۲۴
  ....
  کمکم کن رمزم یادم رفته حالا چ کنم
 • ۲۰۱ بازدید
  #نسا
  ۱۱:۳۵ ۹۴/۱۰/۱۳
  ای جانم
  Fe
  ۱۱:۲۸ ۹۴/۱۰/۱۳
  مرررسی
 • ۵۴ بازدید
 • ۵۴ بازدید
  ۲۲:۳۹ ۹۴/۱۰/۲۱
  چ خبر
  ۲۲:۳۹ ۹۴/۱۰/۲۱
  فدات عزیزم
  ۲۲:۳۸ ۹۴/۱۰/۲۱
  ن نترس چیزی نمیگم
 • ۶۸ بازدید
  √اره خودت√
 • ۵۱ بازدید
  @fe.....
  Fe
  ۱۶:۲۲ ۹۴/۱۰/۱۰
  مرسی بهترین داداش‌دنیا
  ۱۵:۲۲ ۹۴/۱۰/۱۰
  لاااایک
 • ۷۶ بازدید
  @fe.....
  ۱۳:۳۳ ۹۴/۱۰/۱۴
  چ خوشگله
 • ۵۰ بازدید
 • ۵۰ بازدید
  من امتحانامو سفید تحویل میدم:(:
 • ۴۳ بازدید
 • ۴۳ بازدید
 • ۴۸ بازدید
 • ۴۸ بازدید
 • ۴۴ بازدید
  ⓜⓔ
 • ۵۷ بازدید
 • ۵۳ بازدید
  ۲۳:۰۵ ۹۴/۱۰/۷
  ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨ ✨ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ✨
 • ۵۴ بازدید
  ادم باید اجیشو این طولی ببوسه اوخییییی چقد مزه دالی@fe.....
  Fe
  ۱۵:۰۶ ۹۴/۱۰/۷
  خخخ
  ۱۵:۰۵ ۹۴/۱۰/۷
  خوشبحال آبجیت
 • ۲۴۱ بازدید
  @fe..... خوفه بوسیدم دیگه
  ۲۱:۳۱ ۹۴/۱۰/۷
  @fe.....
 • ۸۴ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۶۰ بازدید
 • ۵۴ بازدید
 • ۵۶ بازدید
  زندان‍‌یم به جرم ازادی ....... !!!!!!!
 • ۶۰ بازدید
 • ۹۶ بازدید
  ۲۱:۱۳ ۹۴/۱۰/۴
  هعییی
  ۲۱:۱۲ ۹۴/۱۰/۴
  هوووووووف
 • ۸۷ بازدید
  باید باشه