در حال بارگذاری
بالا
 • ۴۴ بازدید
  #هادی آل محمد(ص)#
 • ۶۷ بازدید
  به چه می اندیشی؟!
نگرانی بیجاست
عشق اینجا و خداهم اینجاست
لحظه هارا دریاب
زندگی در فردا نه،همین امروز است
راه ها منتظرند؛تا تورهرجا که بخواهی برسی!
لحظه هارا دریاب؛پای در راه گذار
"راز هستی این است."
#سهراب سپهری#
 • ۴۶ بازدید
  اگر مردم هرشب به ستاره ها نگاه میکردند،خیلی متفاوت تر زندگی میکردند.
زیرا که وقتی به درون بی نهایت نگاه میکنی درمی یابی که چیزهای مهمتری هست از آنچه که مردم بطور روزمره انجام میدهند...
 • ۵۷ بازدید
  تا دلم غافل ز آقا می شود!

  پای من سوی گنه وا می شود....

  تا مرا نفسم به ذلت می کشد!

  مهدی زهرا خجالت می کشد......

  کار من تنها دل آزردن شده......

  کار مولا خون دل خوردن شده.......

  روز و شب گویم به خود با واهمه !!

  من چه کردم با عزیزفاطمه .....!!!