در حال بارگذاری
بالا
 • ۳ بازدید
  اینجا #مشهد - #مرکز_خرید #آرمان . تابستان 1397

#مشهد_مقدس #مجتمع_تجاری_آرمان #مرکز_خرید_آرمان #mashhad 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۲ بازدید
  اینجا #مشهد - #مرکز_خرید #آرمان . تابستان 1397

#مشهد_مقدس #مجتمع_تجاری_آرمان #مرکز_خرید_آرمان #mashhad 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۸ بازدید
  اینجا #مشهد - #مرکز_خرید #آرمان . تابستان 1397

#مشهد_مقدس #مجتمع_تجاری_آرمان #مرکز_خرید_آرمان #mashhad 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۶ بازدید
  اینجا #مشهد - #بارگاه #خواجه_مراد ، #خواجه _اباصلت ، #سید_ناصر_و_سید_یاسر علیه السلام. تابستان 1397

 #ضریح #mashhad #امامزاده
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۲ بازدید
  اینجا #مشهد - #بارگاه #خواجه_مراد ، #خواجه _اباصلت ، #سید_ناصر_و_سید_یاسر علیه السلام. تابستان 1397

 #ضریح #mashhad #امامزاده
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۵ بازدید
  اینجا #مشهد - #بارگاه #خواجه_مراد ، #خواجه _اباصلت ، #سید_ناصر_و_سید_یاسر علیه السلام. تابستان 1397

 #ضریح #mashhad #امامزاده
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۳ بازدید
  اینجا #مشهد - #بارگاه #خواجه_مراد ، #خواجه _اباصلت ، #سید_ناصر_و_سید_یاسر علیه السلام. تابستان 1397

 #ضریح #mashhad #امامزاده
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۳ بازدید
  اینجا #مشهد - #بارگاه #خواجه_مراد ، #خواجه _اباصلت ، #سید_ناصر_و_سید_یاسر علیه السلام. تابستان 1397

 #ضریح #mashhad #امامزاده
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۲ بازدید
  اینجا #مشهد - #بارگاه #خواجه_مراد ، #خواجه _اباصلت ، #سید_ناصر_و_سید_یاسر علیه السلام. تابستان 1397

 #ضریح #mashhad #امامزاده
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۹ بازدید
  اینجا #مشهد - #بارگاه_امام_رضا علیه السلام- #پنجره_پولاد . تابستان 1397

#مشهد_مقدس #امام_رضا  #mashhad #پنجره_فولاد #صحن_انقلاب #صحن_جمهوری_اسلامی #imam_reza #حرم_امام_رضا
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman 
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۵ بازدید
  اینجا #مشهد - #بارگاه_امام_رضا علیه السلام- #پنجره_پولاد . تابستان 1397

#مشهد_مقدس #امام_رضا  #mashhad #پنجره_فولاد #صحن_انقلاب #صحن_جمهوری_اسلامی #imam_reza #حرم_امام_رضا
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman 
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۸ بازدید
  اینجا #مشهد - #سرزمین_موجهای_خروشان . تابستان 1397

#مشهد_مقدس #mashhad  #پارک_آبی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۴ بازدید
  اینجا #مشهد - #سرزمین_موجهای_خروشان . تابستان 1397

#مشهد_مقدس #mashhad  #پارک_آبی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۳ بازدید
  اینجا #مشهد - #سرزمین_موجهای_خروشان . تابستان 1397

#مشهد_مقدس #mashhad  #پارک_آبی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۷ بازدید
  اینجا #مشهد - #آرامگاه #شیخ_بهایی ( بها الدین محمد بن حسین عاملی). تابستان 1397

 #مشهد_مقدس #mashhad
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۱۸ بازدید
  آمده ام، آمدم ای شاه! پناهم بده
خط امانی ز گناهم بده
ای حرمت ملجا درماندگان!
دور مران از در و راهم بده
لایق وصل تو ک من نیستم
اذن ب یک لحظه نگاهم بده ای #رضا جان

#علی_محمد_کریمخانی #مشهد #حرم_امام_رضا #مشهد_مقدس #امام_رضا #بارگاه_امام_رضا #mashhad #imam_reza 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۱۴ بازدید
  آمده ام، آمدم ای شاه! پناهم بده
خط امانی ز گناهم بده
ای حرمت ملجا درماندگان!
دور مران از در و راهم بده
لایق وصل تو ک من نیستم
اذن ب یک لحظه نگاهم بده ای #رضا جان

#علی_محمد_کریمخانی #مشهد #حرم_امام_رضا #مشهد_مقدس #امام_رضا #بارگاه_امام_رضا #mashhad #imam_reza 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۳ بازدید
  آمده ام، آمدم ای شاه! پناهم بده
خط امانی ز گناهم بده
ای حرمت ملجا درماندگان!
دور مران از در و راهم بده
لایق وصل تو ک من نیستم
اذن ب یک لحظه نگاهم بده ای #رضا جان

#علی_محمد_کریمخانی #مشهد #حرم_امام_رضا #مشهد_مقدس #امام_رضا #بارگاه_امام_رضا #mashhad #imam_reza 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۹ بازدید
  آمده ام، آمدم ای شاه! پناهم بده
خط امانی ز گناهم بده
ای حرمت ملجا درماندگان!
دور مران از در و راهم بده
لایق وصل تو ک من نیستم
اذن ب یک لحظه نگاهم بده ای #رضا جان

#علی_محمد_کریمخانی #مشهد #حرم_امام_رضا #مشهد_مقدس #امام_رضا #بارگاه_امام_رضا #mashhad #imam_reza 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۱۱ بازدید
  آمده ام، آمدم ای شاه! پناهم بده
خط امانی ز گناهم بده
ای حرمت ملجا درماندگان!
دور مران از در و راهم بده
لایق وصل تو ک من نیستم
اذن ب یک لحظه نگاهم بده ای #رضا جان

#علی_محمد_کریمخانی #مشهد #حرم_امام_رضا #مشهد_مقدس #امام_رضا #بارگاه_امام_رضا #mashhad #imam_reza 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۲ بازدید
  آمده ام، آمدم ای شاه! پناهم بده
خط امانی ز گناهم بده
ای حرمت ملجا درماندگان!
دور مران از در و راهم بده
لایق وصل تو ک من نیستم
اذن ب یک لحظه نگاهم بده ای #رضا جان

#علی_محمد_کریمخانی #مشهد #حرم_امام_رضا #مشهد_مقدس #امام_رضا #بارگاه_امام_رضا #mashhad #imam_reza 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۷ بازدید
  اینجا #مشهد- #آرامگاه #شیخ_طبرسی ( امین الاسلام ابو علی فضل بن حسن #طبرسی ). تابستان 1397

#مشهد_مقدس #امام_رضا #mashhad #imam_reza
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۵ بازدید
  اینجا #مشهد- #آرامگاه #شیخ_طبرسی ( امین الاسلام ابو علی فضل بن حسن #طبرسی ). تابستان 1397

#مشهد_مقدس #امام_رضا #mashhad #imam_reza
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۲۲ بازدید
  #محسن_چاوشی جان!
زادروزت خجسته باد.
شاد و دلشاد باشی

8 مرداد 1358

#چاوشی #خواننده #مرداد #زادروز #mohsenchavoshi #mohsen_chavoshi #chavoshi
 • ۴ بازدید
  اینجا #مشهد - #آرامگاه شیخ #محمد_عارف عباسی ( #پیر_پالاندوز ). تابستان 1397

#مشهد_مقدس #mashhad
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۲ بازدید
  اینجا #مشهد - #آرامگاه شیخ #محمد_عارف عباسی ( #پیر_پالاندوز ). تابستان 1397

#مشهد_مقدس #mashhad
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran
 • ۱۱ بازدید
  اینجا #مشهد - #امامزاده_محمد_ابن_طاهر علیه السلام ( #گنبد_خشتی ). تابستان 1397

#مشهد_مقدس #امامزاده #mashhad 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseemashhad #mustseeiran
 • ۱۶۹ بازدید
  * پست خداحافظی*
من دگه لنزور نمیام. جاهای دگه منو در #شبکه_های_اجتماعی بیابید:
هخامنش سعیدی یا
Hakhamanesh Saeidi یا
HakhamaneshS یا
09352190054 یا
saeidi.kerman@gmail.com
matadoor_catalan@yahoo.com
saeidi.kerman@outlook.com

#شبکه_اجتماعی #فضای_مجازی #دنیای_مجازی #آنلاین #online #social_network #social_networks
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
  ۱۹:۵۸ ۹۷/۰۲/۲۲
  هه
 • ۱۱۰ بازدید
  اینجا #کرمان - خیابان شریعتی- #بازار_ارگ

#بازار #ارگ #بازار_تاریخی_کرمان #بازار_تاریخی_ارگ #بازار_کرمان #بازار_ارگ_کرمان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #کرمان #kerman #mustseekerman #mustseeiran
 • ۱۷۸ بازدید
  اینجا #کرمان - خیابان شریعتی- #بازار_ارگ

#بازار #ارگ #بازار_تاریخی_کرمان #بازار_تاریخی_ارگ #بازار_کرمان #بازار_ارگ_کرمان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #کرمان #kerman #mustseekerman #mustseeiran
 • ۳۱۲ بازدید
  خوشبختی ینی #مو هاش #فر باشه

#مو_فرفری #بریتنی #بریتنی_اسپیرس #سپیده #مونا_برزویی #شراره_رخام #رخام
#sepideh #britney #britney_spears #shahrareh_rokham #rokham #mona_borzouei
  ۲۲:۵۳ ۹۷/۰۵/۱۲
  خوشبختی یعنی، باشه، کنارش باشی
 • ۹۵ بازدید
  تیم #فوتبال #بارسلونا فصل 2015-2016 را با قهرمانی در #لیگ_اسپانیا و قهرمانی در #جام_حذفی_اسپانیا ب پایان رساند

#اسپانیا #بارسا #کاتالان #کاتالونیا #barcelona #ماتادور #fcb #fcbarcelona #barca #spain #catalonia #catalan #matador #fc_barcelona
 • ۱۵۵ بازدید
  
Le Festival International du Film de Cannes:
#شهاب_حسینی جایزه ی #بهترین_بازیگر_مرد و #اصغر_فرهادی جایزه ی #بهترین_فیلمنامه را برای فیلم #فروشنده در #جشنواره_کن #فرانسه ب دست آوردند

#shahab_hosseini #seyed_shahab_hosseini #asghar_farhadi #سید_شهاب_حسینی #سید_شهاب_الدین_حسینی #بازیگر #کارگردان #جشنواره_کن_2016
#Festival_de_Cannes_2016 #Cannes_Film_Festival #Festival_de_Cannes #Cannes_Film_Festival_2016 #The_Salesman #Forushande
 • ۸۵ بازدید
  15 شعبان، زادروز #امام_زمان ، #حضرت_مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرخنده باد.

ندیدم شهی در دلارایی تو
ب قربان اخلاق مولایی تو
نداری گدایی ب رسوایی من
ندیدم نگاری ب زیبایی تو
پس نگارا! بفرما کجایی؟
بیا تا جوانم بده رخ نشانم
ک این زندگانی وفایی ندارد

#علی_فانی #نیمه_شعبان #شعبان #صاحب_الزمان #قائم #مهدی_منتظر 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
  ۱۵:۰۵ ۹۵/۰۳/۳
  عید تو هم خجسته @reyhanehjoon79
  ۱۴:۵۱ ۹۵/۰۳/۳
  سلام عیدت مبارک:)
 • ۹۳ بازدید
  اینجا #کرمان - خیابان امام- #مسجد_امام ( #مسجد_ملک )

#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #کرمان #kerman #mustseekerman #mustseeiran
 • ۱۵۸ بازدید
  28 اردیبهشت، یادروز غیاث الدین ابو الفتح عمر بن ابراهیم #خیام_نیشابوری - ک #گاهشمار و #تقویم کنونی #ایران یادگار اوست- گرامی باد.

این کوزه چون من عاشق زاری بوده است/
در بند سر زلف نگاری بوده است/
این دسته ک بر گردن او می بینی/
دستی است ک بر گردن یاری بوده است

#خیام #عمر_خیام #حکیم_عمر_خیام #اردیبهشت 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
 • ۲۵۲ بازدید
  " فرق هلال احمر با دیگر موسسات امدادی و کمک رسان این است که مربوط به فوریتهاست، باید مثل سربازان یک ارتش همیشه آماده باشند، باید بتوانند درهنگام حوادث حضور واقعی موثر و کار گشا داشته باشد؛ این حالت باید ازهمه جهات حفظ شود"

#امام_خامنه_ای #آیت_الله_خامنه_ای 
#امداد_و_نجات #سازمان_امداد_و_نجات #rcs #جمعیت_هلال_احمر  #red_crescent #سازمان_جوانان_جمعیت_هلال_احمر
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh 
#hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
 • ۱۵۴ بازدید
  اینجا #کرمان - انتخابات مجامع #جمعیت_هلال احمر شهرستان کرمان. 24 اردیبهشت 1395

#امداد_و_نجات #سازمان_امداد_و_نجات #rcs #جمعیت_هلال_احمر #kerman #جمعیت_هلال_احمر_استان_کرمان #red_cross #red_crescent #سازمان_داوطلبان_جمعیت_هلال_احمر #سازمان_جوانان_جمعیت_هلال_احمر
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
 • ۱۸۸ بازدید
  25 اردیبهشت، یادروز ابوالقاسم منصور ابن حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه #فردوسی گرامی باد

#حکیم_فردوسی #اردیبهشت #حکیم_ابوالقاسم_فردوسی #مشهد #mashhad #ابوالقاسم_فردوسی #mustseekerman #mustseeiran
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
  ۱۹:۳۳ ۹۷/۰۳/۵
  درود بر روان پدر شعر حماسی فارسی فردوسی بزرگ .
 • ۱۷۴ بازدید
  3 شعبان، زادروز #امام_حسین علیه السلام فرخنده و نیز #روز_پاسدار بر همه ی پاسدارها خجسته باد

#سیدالشهدا #اباعبدالله_الحسین #پاسدار #ثارالله
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
 • ۱۷۰ بازدید
  اینجا #کرمان - پیشواز #رییس_جمهور کشور #ایران ، #دکتر_حسن_روحانی . 21 اردیبهشت 1395

#دولت_تدبیر_و_امید #kerman #حسن_روحانی #دکتر_روحانی #روحانی
#rcs #red_crescent #سازمان_داوطلبان_جمعیت_هلال_احمر #سازمان_جوانان_جمعیت_هلال_احمر #iran
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
 • ۱۴۷ بازدید
  اینجا #کرمان - پیشواز #رییس_جمهور کشور #ایران ، #دکتر_حسن_روحانی . 21 اردیبهشت 1395

#دولت_تدبیر_و_امید #kerman #حسن_روحانی #دکتر_روحانی #روحانی
#rcs #red_crescent #سازمان_داوطلبان_جمعیت_هلال_احمر #سازمان_جوانان_جمعیت_هلال_احمر #iran
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
 • ۱۵۵ بازدید
  اینجا #کرمان - پیشواز #رییس_جمهور کشور #ایران ، #دکتر_حسن_روحانی . 21 اردیبهشت 1395

#دولت_تدبیر_و_امید #kerman #حسن_روحانی #دکتر_روحانی #روحانی
#rcs #red_crescent #سازمان_داوطلبان_جمعیت_هلال_احمر #سازمان_جوانان_جمعیت_هلال_احمر #iran
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
 • ۸۸ بازدید
  8 می، زادروز #هانری_دونان گرامی باد و نیز روز #صلیب_سرخ و هفته ی #هلال_احمر بر همه ی #امدادگر ها و #نجاتگر ها خجسته باد

#امداد_و_نجات #سازمان_امداد_و_نجات #rcs #جمعیت_هلال_احمر #جمعیت_هلال_احمر_استان_کرمان #red_cross #red_crescent #سازمان_داوطلبان_جمعیت_هلال_احمر #سازمان_جوانان_جمعیت_هلال_احمر 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
 • ۹۶ بازدید
  8 می، زادروز #هانری_دونان گرامی باد و نیز روز #صلیب_سرخ و هفته ی #هلال_احمر بر همه ی #امدادگر ها و #نجاتگر ها خجسته باد

#امداد_و_نجات #سازمان_امداد_و_نجات #rcs #جمعیت_هلال_احمر #جمعیت_هلال_احمر_استان_کرمان #red_cross #red_crescent #سازمان_داوطلبان_جمعیت_هلال_احمر #سازمان_جوانان_جمعیت_هلال_احمر 
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs