در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴۳ بازدید
  لبخند بزن جانا

طراحی؛ گلنوش جوادزرین
 • ۴۲ بازدید
  بمان با من


طرحی:گلنوش جوادزرین
 • ۳۸ بازدید
  به تو فکرمیکنم
 • ۴۹ بازدید
  درس زیاد می خواندم
و هر جایی که برایم مهم بود
با یک مداد
زیرش خط می کشیدم :
"قانون اول نیوتن"
همیشه یکی از سوال های امتحانی بود
قانون جاذبه هم ،

گفتم جاذبه
یاد چشم های مادرم افتادم
یاد چشم های بی بی
یاد چشم های تو
و چشم...
عضو مهمی ست
اگر نه زن ها
اینقدر با دقت، 
رو به آینه
زیرش با مداد خط نمی کشیدند ... 

#خاص
#چشمهایش

@Silver_diamond