در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۳ بازدید
  #hamrah1
  ۰۰:۴۴ ۹۴/۰۸/۸
  من تازه واردم میشه دنبالم کنید
  ۰۸:۴۵ ۹۳/۰۴/۲۱
  سلام
 • ۸۳ بازدید
  #hamrah1
  ۰۰:۴۳ ۹۳/۰۷/۲۳
  مرسی ازلایکات فرزانه جان.شرمنده کردی :-)
 • ۶۲ بازدید
  #hamrah1
 • ۵۸ بازدید
  #hamrah1
 • ۵۹ بازدید
  #hamrah1
  ۱۷:۴۳ ۹۶/۰۹/۲
  خواهش میکنم ✋
  چشم عزیزم مهربونم مرسی ک گفتی
  ۱۷:۲۹ ۹۶/۰۹/۲
  منم همینطور ولی حرفام فک کنم به مزاجت خوش نیومد بازم میگم هر جور راحتی شاید بگم من هم‌سنم بیشتر توه هم تجربه هام. دلیل اینکه امیر اینقد باهام بد شده اینه ک باهاش مث تو بودم هم شوخی بود بینمون هم خیلی مچ بودیم ولی شوخیاش به مرور زننده شد تا اینکه. خیلیا بهم اخطار دادن ک بلاکش کنم یکی از بهترین‌دوستام یه حقیقتیو گف ک رو اسم اون دوستم قسم میخوردم ولی نمیتونم بگم چون به ضرر اون دوستمه ممکنه باز شروع کنن برعلیهش چرت ببافن منم بلاکش کردم باور کن نصف بچه های اینجا قدیمین یا بلاکش کردن یا کلا باش حرف نمیزنن به مرگ خودم قسمت میدم این حرفامونم بین خودمون باشه
 • ۵۶ بازدید
  #hamrah1
 • ۶۶ بازدید
  #hamrah1
 • ۵۸ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۲ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۶ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۸ بازدید
  #hamrah1
 • ۴۳ بازدید
  #hamrah1
 • ۵۱ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۸ بازدید
  #hamrah1
 • ۴۴ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۷ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۴ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۷ بازدید
  #hamrah1
 • ۵۴ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۳ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۷ بازدید
  #hamrah1
 • ۲۸ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۲ بازدید
  #hamrah1
 • ۴۵ بازدید
  #hamrah1
 • ۲۹ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۶ بازدید
  #hamrah1
 • ۴۸ بازدید
  #hamrah1
 • ۲۴ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۲ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۳ بازدید
  #hamrah1
 • ۴۳ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۴ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۷ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۵ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۶ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۵ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۳ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۲ بازدید
  #hamrah1
 • ۳۲ بازدید
  #hamrah1
 • ۲۷ بازدید
  #hamrah1
 • ۷۰ بازدید
  #hamrah1
 • ۲۸ بازدید
  #hamrah1
 • ۲۶ بازدید
  #hamrah1
 • ۲۴ بازدید
  #hamrah1
 • ۲۵ بازدید
  #hamrah1