در حال بارگذاری
بالا
 • بعله انیمه یائویی بود و خیلیاتون نمی دانستند ولی من می دانستم چون لیوای و ارن رو بعضی وقتا شیپ می کردم
  ۱۹:۰۴ ۹۷/۰۷/۲۹
  OMG
  ۱۹:۰۳ ۹۷/۰۷/۲۹
  خودت تو دانستنی های انیمه گذاشته بودی
  ۱۹:۰۳ ۹۷/۰۷/۲۹
  همجنس باز مرد
 • خخخخخ دلم براش سوخت طفلی #مترجم #شبدر سیاه
 • خخخ #مترجم #انیمه
 • سخنی ماندگار از لیوای که که تا می خونمش بدنم می لرزه #دیالوگ-های-ماندگار-انیمه
 • ۲ بازدید
  اینه؟
  ۱۸:۴۴ ۹۷/۰۷/۲۷
  خو حذف کن دوباره بریز
  ۱۶:۱۱ ۹۷/۰۷/۲۶
  میگم می زنه نتو چک کنم اصلا انگار نه انگار نت دارم
  ۱۷:۲۳ ۹۷/۰۷/۲۵
  خب عضو شو
 • ۱ بازدید
 • ۲ بازدید
  ۱۳:۴۱ ۹۷/۰۷/۲۶
  جییییییییییییییغغغغ من که همچنان منتظرم بیاد بازی کامپیوتریش که اومده
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید