در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۹۹ بازدید
 • ۱۴۱ بازدید
  ۱۱:۲۱ ۹۴/۰۸/۴
  سلام ... تصویری است گویا و یک انتخاب خوب از طرف شما . در پناه خدا تندرست و موفق باشید .
  ۱۸:۰۶ ۹۴/۰۱/۱۴
  از وقتی ماهواره اومد روکار خیلی ها بسیجی ها رو به عنوان یه پارازیت میشناسن دیگه ... خب معلومه کار به جای بدتر کشیده میشه که از اونابه عنوان یه قلدرهم یادبشه.
 • ۷۸ بازدید
  ۱۸:۱۲ ۹۵/۰۱/۲
  درود برسید شهیدان اهل قلم که چه زود رفت و به وصال رسید و چه جایش خالی است هنوز .
  ۱۵:۱۴ ۹۴/۰۱/۱۱
  احسنت
 • ۱۰۸ بازدید
  ۲۲:۰۴ ۹۴/۰۱/۹
  جمله زیباییست اما حیف... اما حیف که هیچ کدوممون گوش شنوا نداریم:(
 • ۶۷ بازدید
 • ۷۶ بازدید
 • ۶۸ بازدید
  ۱۸:۰۹ ۹۵/۰۱/۲
  درود بر این جوانان