در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۱ بازدید
 • ۲۹۴ بازدید
  من با کای ازدواج میکنم چون حقشـــه
  ۱۹:۵۸ ۹۵/۰۱/۷
  خو معلومه دیه با تو ازدواج کرد بمن خیانت کرد منم دعواش کردم..خخخ
  ۱۹:۵۸ ۹۵/۰۱/۷
  عجب چیزی شد مال من
  ۱۹:۵۸ ۹۵/۰۱/۷
  من با کای دعوا میکنم چون بهم خیانت کرد
 • ۱۳۰ بازدید
 • ۱۲۹ بازدید
  ۲۲:۵۶ ۹۵/۰۱/۴
  نـــــــــــچ
  ۲۲:۵۱ ۹۵/۰۱/۴
  الهام چنل برا snsd میشناسی؟؟
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۱۳۴ بازدید
  hyun
  ۱۱:۴۱ ۹۵/۰۳/۳
  لایییییک
  ۰۱:۲۶ ۹۵/۰۱/۵
  ژووون
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۵۸ بازدید
   خـــودم لولو و سهونی
 • ۵۰ بازدید
  جدی جدی چه جیـــگر شده
  ۱۰:۱۴ ۹۵/۰۱/۷
  جوننن
  eli
  ۰۲:۵۹ ۹۵/۰۱/۵
  خخخخخخخخ
 • ۵۴ بازدید
  چــــرا؟؟؟؟
  ۱۸:۵۲ ۹۵/۰۱/۵
  and follow
  ۱۸:۵۱ ۹۵/۰۱/۵
  like plz
 • ۹۳ بازدید
  yoon☞lim.yoon.ah
 • ۴۰ بازدید
  امـــــروز
 • ۶۲۴ بازدید
  امبــر جوزفین لیـــو بهترین رپر دنیـــا
  ۰۱:۲۴ ۹۵/۰۱/۵
  اره منم همینو میگم اخه دیروز که زدم اولین خبر سایتا این بود خخ
  ۲۱:۲۵ ۹۵/۰۱/۴
  جدی؟؟؟ امبــر که دختره کریستال دوست صمیمیشه
  ۱۹:۱۶ ۹۵/۰۱/۳
  پس چرا جدیدن اومده که امبر وکرستال باهم قرار می ذارن