در حال بارگذاری
بالا
  • ۷۲ بازدید
  • ۷۳ بازدید
  • ۷۴ بازدید
    ۰۷:۲۷ ۹۴/۰۹/۲۲
    الایاایهاالساقی ادرکاساوناولها که عشق آسان نموداول ولی افتادمشکل ها به بوی نافه ای کاخر صبازان طره بگشاید زتاب جعدمشکینش چه خون افتاددردلها مرادرمنزل جانان چه امن عیش چون هردم جرس فریاد می داردکه بر بندید محمل ها به می سجادیه رنگین کن گرت پیر مغان گویدکه سالک بی خبر نبود زراه ورسم منزل ها