در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۸ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۵۴ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۵۰ بازدید
  ۰۰:۰۶ ۹۶/۰۳/۱۲
  چه زیبا
 • ۴۴ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۴۸ بازدید
  [Forwarded from Hossein Ghandhari]
شرکت آموج فرایند بنا دارد تا نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه را بر روی سایت رسمی شرکت بارگزاری نموده و دسترسی رایگان به ان را فراهم آورد.

این نرم افزار که بر پایه استاندارد IEC 62305-2 تدوین گردیده به کاربر این امکان را میدهد تا همه محاسبات مربوط به مدیریت ریسک را بصورت نرم افزاری انجادم داده و پرینت بگیرد.
 • ۵۵ بازدید
  [Forwarded from Hossein Ghandhari]
شرکت آموج فرایند بنا دارد تا نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه را بر روی سایت رسمی شرکت بارگزاری نموده و دسترسی رایگان به ان را فراهم آورد.

این نرم افزار که بر پایه استاندارد IEC 62305-2 تدوین گردیده به کاربر این امکان را میدهد تا همه محاسبات مربوط به مدیریت ریسک را بصورت نرم افزاری انجادم داده و پرینت بگیرد.
شرکت آموج فرایند بزودی با بارگزاری این نرم افزار بر روی سایت خود دسترسی رایگان به ان را امکان پذیر مینماید.
 • ۶۳ بازدید
  [Forwarded from Hossein Ghandhari]
شرکت آموج فرایند بنا دارد تا نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه را بر روی سایت رسمی شرکت بارگزاری نموده و دسترسی رایگان به ان را فراهم آورد.
دسترسی رایگان به نرم افزار:
این نرم افزار که بر پایه استاندارد IEC 62305-2 تدوین گردیده به کاربر این امکان را میدهد تا همه محاسبات مربوط به مدیریت ریسک را بصورت نرم افزاری انجادم داده و پرینت بگیرد.
 • ۵۱ بازدید
  [Forwarded from Hossein Ghandhari]
شرکت آموج فرایند بنا دارد تا نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه را بر روی سایت رسمی شرکت بارگزاری نموده و دسترسی رایگان به ان را فراهم آورد.
خدمتی دیگر از شرکت آموج فرایند:
این نرم افزار که بر پایه استاندارد IEC 62305-2 تدوین گردیده به کاربر این امکان را میدهد تا همه محاسبات مربوط به مدیریت ریسک را بصورت نرم افزاری انجادم داده و پرینت بگیرد.
 • ۷۶ بازدید
  [Forwarded from Hossein Ghandhari]
شرکت آموج فرایند بنا دارد تا نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه را بر روی سایت رسمی شرکت بارگزاری نموده و دسترسی رایگان به ان را فراهم آورد.

شرکت آموج فرایند:
این نرم افزار که بر پایه استاندارد IEC 62305-2 تدوین گردیده به کاربر این امکان را میدهد تا همه محاسبات مربوط به مدیریت ریسک را بصورت نرم افزاری انجادم داده و پرینت بگیرد.
 • ۵۰ بازدید
  [Forwarded from Hossein Ghandhari]
شرکت آموج فرایند بنا دارد تا نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه را بر روی سایت رسمی شرکت بارگزاری نموده و دسترسی رایگان به ان را فراهم آورد.

این نرم افزار که بر پایه استاندارد IEC 62305-2 تدوین گردیده به کاربر این امکان را میدهد تا همه محاسبات مربوط به مدیریت ریسک را بصورت نرم افزاری انجادم داده و پرینت بگیرد.
 • ۸۲ بازدید
  میهمانان شرکت کننده در مراسم رو نمایی از نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه
عزیزان سازمان ملی استاندارد ، سندیکای برق ایران ، سازمان نظام مهندسی ، ......
 • ۵۵ بازدید
  نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه
شرکت آموج فرایند
 • ۹۴ بازدید
  سرور ارجمند
با احترام 
پس از تدوین کتاب دانستنی های ارت در دو جلد اینک اثری تازه و متفاوت از اعضای کمیته فنی شرکت آموج فرایند به جامعه مهندسی کشور تقدیم میگردد. امید است این گام های کوچک به برانگیختن حس همراهی در دیگران یاری رسانده و به مشارکت همگانی در این امر دامن زند. . در طول دوره 14 ساله فعالیت خود ، با همه سعی و توان کوشیدیم پاره ایی مباحث ضروری و مورد نیاز جامعه در حوزه ارتینگ و حفاظت در مقابل صاعقه را بروز رسانی کنیم.
 • ۷۵ بازدید
  اولین نرم افزار مدیریت ریسک سیستم حفاظت در برابر صاعقه
 • ۷۳ بازدید
  جک اتوماتیک ریب ایتالیا
 • ۱۱۵ بازدید
  جکهای اتوماتیک پارکینگ
 • ۸۸ بازدید
  جک پارکینگ
 • ۸۰ بازدید
  انواع درب اتوماتیک
 • ۷۴ بازدید
  شرکت آموج فرایند از سراسر کشور نماینده میپذیرد
 • ۱۷۳ بازدید
  #صاعقه گیر
شرکت آموج فرایند
www.amoujgroup.com
00982188342535-9
 • ۹۷ بازدید
  #صاعقه گیر
صاعقه گیر مدل NIMBUS 60
 • ۷۰ بازدید
  #صاعقه گیر
صاعقه گیر مدل NIMBUS 45
 • ۸۳ بازدید
  #صاعقه گیر
صاعقه گیر مدل NIMBUS 30
 • ۶۰ بازدید
  صاعقه گیر 
#صاعقه گیر مدل NIMBUS 15
 • ۷۸ بازدید
  #ارستر
#ارستر مدل CSH
 • ۹۳ بازدید
  ارستر چهار پل 1
 • ۸۹ بازدید
  ارستر مدل PCL
 • ۹۲ بازدید
  ارستر و باکس حفاظتی 2
 • ۶۶ بازدید
  ارستر و باکس حفاظتی 1
 • ۶۹ بازدید
  ارستر کامپکت 1
 • ۵۷ بازدید
  ارستر مدل CSF21
 • ۹۲ بازدید
  ارستر مدل Cs2-15/230
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۸۲ بازدید
 • ۱۱۴ بازدید
  #کتاب دانستنی های ارت