در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۴ بازدید
  یه قانونِ نانوشتِه اےهست 
کِه میگه :
هَمه اینایے
کِه عکساےتکست دار میذارن
رو پروفایلشون
بآ یکےاز اصلےترین
 مخاطباشون قهرن
وَ دارن اینجورے
باهاش صحبت میکُنن...
  ۰۵:۱۷ ۹۶/۰۳/۱۴
  خخخخخخخ خیلی باحال بود من که قیدشو زدم البته منو اون اورد اینجا الانم ولم کرد ه ینی بنظرت اون قیده منو زده؟؟/
  ۱۱:۰۲ ۹۵/۱۲/۲۴
  جالبه، آدم باید بوی اعتماد بده! نشنیده بودم تا حالا، آفرین.
  ۱۰:۲۰ ۹۵/۰۷/۳
  باسلام لطقاازتصاویرم دیدن فرمائید