در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۰۳ بازدید
  ۲۰:۴۶ ۹۵/۰۱/۲۳
  لایک
 • ۲۷۰ بازدید
  قدرت نه دست هیتلر است ،
و نه دست تمامِ کسانی که جنگ به پا کردند !
قدرت، دست کسی‌ ست که میفهمد ... دوستش داری !

مریم_رسولی
  ۱۴:۲۶ ۹۵/۰۸/۱۴
  جمله حکیمانه ایه
 • ۱۶۳ بازدید
  ۲۰:۳۵ ۹۵/۰۱/۲۳
  باشه
 • ۴۴۳ بازدید
  دیدی آن را
که تو خواندی
به جهان یارترین

سینه را ساختی
از عشقش سرشارترین

آنکه می گفت منم
بهر تو غمخوارترین

چه دل آزارترین شد
چه دل آزارترین . . .

فریدون_مشیری
 • ۵۳ بازدید
  ۰۵:۱۶ ۹۶/۰۳/۴
  اینا تو سنندج درست میکنن با پیازچه همسایمون برام اورد شما کورد هستید؟؟؟
  ۲۱:۱۱ ۹۵/۰۱/۲۳
  نمیدونم ب نظرم جالب بود گذاشتم چون دوسش دارم :)
  ۲۱:۰۷ ۹۵/۰۱/۲۳
  نان فتیر ترکی نیس مگه..
 • ۶۲ بازدید
  ۱۱:۱۰ ۹۴/۱۲/۲۴
  قشنگه
  ۱۰:۴۸ ۹۴/۱۲/۲۴
  ممنون دوست عزیز
  ۱۰:۴۷ ۹۴/۱۲/۲۴
  جالبه
 • ۶۳ بازدید
  تمام روز
اگر بی تفاوتم
اما؛
شبم قرین شکنجه
دچار بیداری است...
  ۱۹:۴۲ ۹۵/۰۱/۲۳
  عالی لایک عزیز منظرش قشنکه
 • ۲۳۹ بازدید
  در عکس هایش که برایم می فرستاد
 همیشه تنها بود

در خیابان
پارک
خانه

فکر می کردم بی من
هرجا برود تنهاست

و من 
چه ابلهانه 
عکاس را ندید می گرفتم
 • ۸۳ بازدید
 • ۵۹ بازدید
  ۱۵:۳۷ ۹۴/۱۱/۲۹
  زینو
 • ۴۹ بازدید
 • ۶۲ بازدید
 • ۴۴ بازدید
  ۱۳:۱۵ ۹۴/۰۸/۱۲
  آمین
 • ۱۱۰ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۱۱۵ بازدید
 • ۴۹ بازدید
  ۱۱:۳۶ ۹۴/۰۷/۱۵
  ممنون لااااااااایک
  ۱۱:۳۲ ۹۴/۰۷/۱۵
  یکبار تو هم عشق من از عقل میندیش بگذار که دل حل کند این مسئله ها را
  ali
  ۰۹:۵۳ ۹۴/۰۷/۱۴
  ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﯾﺴﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺩﻟﮕﯿﺮﺷﻮﯾﻢ ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺪﻭﺧﻮﺏ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﮕﺬﺭﻧﺪ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺮﺍﺯﻓﮑﺮﻭﺍﻣﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭﺳﺮﺍﺳﺮﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺭﺩﺷﺪﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺮﮐﺠﺎﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﻫﺮﮐﺠﺎﺧﻨﺪﺍﻧﺪﯾﻢ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﯿﻬﺎ
 • ۱۰۹ بازدید
 • ۵۸ بازدید
  ۱۵:۵۷ ۹۷/۱۱/۱۵
  چه زیبا.سخن کز دل برون آید نشیند لاجرم بردل
  ali
  ۰۹:۵۸ ۹۴/۰۷/۱۴
  ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍﭘﺮﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽﺑﺎﺣﺮﻑﮔﺎﻫﯽﺑﺎﺳﮑﻮﺕ ﺩﻭﺳﺖﺑﻮﺩﻥﻟﻔﻆ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ،ﻧﻪ ﺳﺮﺳﺮﯼ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎﺗﻬﺪﯾﺪﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺟﯿﺐ ﻫﺎﯾﺖ ﭘﺮﺍﺳﺖ ﯾﺎﺧﺎﻟﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ،ﺩﺭﻓﮑﺮﺕ،ﺩﺭﻗﻠﺒﺖ،ﺩﺭﻋﻤﻠﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﻧﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺩﻧﯿﺎ ﻣﺮﺍﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖﺧﻮﺍﻧﺪﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺗﻮ ﺭﻧﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﯼ ﻫﻤﺴﻔﺮ،ﻫﻢ ﺳﻔﺮﻩ،ﻫﻢ ﮐﺎﺳﻪ،ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺎﺗﻮﻫﺴﺘﻢ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺵ
  ۱۶:۴۶ ۹۴/۰۷/۵
  زیبا ترین سروده ی دنیا خود تویی مشتاق شعر خوانی من میشوی چرا ...
 • ۸۰ بازدید
  ۰۰:۴۹ ۹۴/۰۷/۵
  آسمان می بارد و چشمان من تر می شود عشقبازی با خدا ، کم کم میسر می شود بوی پاییز است حالا در مشام روزگار حال من با "مهر" آغوش تو بهتر می شود شور یک شهریور بی تاب دارم در دلم بس که باران حضور تو مکرر می شود زندگی با ما چه بازی های تلخی می کند عمر ما هم پای این دیوانگی سر می شود بهترین پاداش، تقدیر تو از بازنده است توی این بازی کسی که برد، آخر می شود... عاشقی روح مرا تطهیر خواهد کرد چون اشک چشمانم گلاب ناب قمصر می شود "آمدی جانم به قربانت" ، بیا پاییز من کی "بهار دل نشین"با تو برابر می شود؟ نسترن فراهانی
  ۰۰:۴۶ ۹۴/۰۷/۵
  ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺕ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻡ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ، ﮐﺎﺵ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﺗﺎ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺑﺮ ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﮑﻨﺪ ، ﮐﺎﺵ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﻏﺮﻕ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻫﺴﺘﯽ . . .(خدا)
 • ۵۱ بازدید
  ۲۰:۴۷ ۹۴/۰۷/۱۹
  سلام عزیزم ....تقدیم به وجود مهربانت ....باران مهربانم @am25am
  ۰۰:۱۶ ۹۴/۰۷/۵
  @nazi600 تقدیم به وجود ماهت گلممممممممممم
 • ۱۱۲ بازدید
 • ۵۲ بازدید
  ۱۱:۳۸ ۹۴/۰۷/۱۵
  ال پاچینو : بعضی چیزها را میتوان فهمید اما نمیتوان فهماند...
  ۰۱:۱۵ ۹۴/۰۶/۷
  لاااااایک
 • ۷۱ بازدید
 • ۱۳۰ بازدید
  ۱۳:۱۴ ۹۴/۰۷/۱۶
  اوخیییی خیلی قشنگهههه
  ۱۶:۵۴ ۹۴/۰۶/۷
  خواهش‏ ‏میکنم‏ ‏باران‏ ‏عزیز.
  ۲۲:۵۳ ۹۴/۰۶/۶
  ممنون دوست عزیز@kkamalesmaeilzadeh
 • ۱۲۱ بازدید
 • ۷۹ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۴/۰۶/۲
  لایککککککککککککک عالی
 • ۶۱ بازدید
  ۲۰:۴۷ ۹۴/۰۶/۲
  زیباست
  ۲۰:۴۷ ۹۴/۰۶/۲
  لایککککککککککککک زیبا یی واقعا قشنگه
 • ۱۱۸ بازدید
 • ۹۰ بازدید
  ۱۲:۲۰ ۹۴/۰۶/۳
  @am25am فدای مهربونیت
  ۱۲:۰۶ ۹۴/۰۶/۳
  خواهش قابل چشماتو نداره گلم@nazi600
  ۱۱:۲۱ ۹۴/۰۶/۳
  مرسی ..منم تقدیم میکنم به شما شاهرخ خان
 • ۱۶۰ بازدید
  یک نامه نوشتم به تو با این مضمون: 

«من عاشقم و گواه من این دل خون!» 

تو ساده و بی تفاوت اما گفتی: 

«از این که به من علاقه داری ممنون!»
  ۲۲:۱۸ ۹۴/۰۵/۳۰
  فدات گلم
  ۱۵:۰۸ ۹۴/۰۵/۲۸
  ممنون هستی جون_@nazi600
  ۲۱:۲۷ ۹۴/۰۵/۲۷
  خیلی زیباست
 • ۷۶ بازدید
  گه گاهی اتفاقی به تو فکر میکنم

اونقدر اتفاقی که با هر اتفاقی

    "به تو فکر میکنم"
  ۱۰:۵۶ ۹۴/۰۵/۲۰
  سلام صبح شما هم بخیر خواهش میکنم عزیزم@nazanin1994
  ۱۰:۵۳ ۹۴/۰۵/۲۰
  سلام وقت بخیر / خیلی ممنون بابت لطف و محبتت عزیزم
 • ۱۸۰ بازدید
  او رفت و انتظارش باقیست
پشت قدمش عبور اشکم جاریست
ای کاش بداند که پس از او عمری
در خلوت من همیشه جایش خالیست
  ۱۲:۵۹ ۹۴/۰۵/۲۵
  LIKE... LIKE... LIKE... LIKE.... LIKE.... LIKE... LIKE..
 • ۱۰۰ بازدید
  تقدیم به همه دوستان گلم
  ۱۶:۰۶ ۹۴/۰۶/۳
  خیلی‏ ‏زیباست..تقدیم‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏صمیمی‏ ‏ات.
  ۰۰:۳۴ ۹۴/۰۵/۲۲
  سلام ....
  ۰۰:۲۹ ۹۴/۰۵/۲۲
  سلام
 • ۱۲۸۴ بازدید
  گفت: احوالت چطـور است؟
گفتمش: عالـی است
مثل حال گُل!
حال گُل در چنگ چنگیز مغول!
قیصر امین پور
  ۰۰:۳۰ ۹۴/۰۳/۸
  عالی بود
  ۰۰:۰۹ ۹۴/۰۳/۸
  ناگفته های ارتش ولایی ایران ✅ ارتش ایران سال 56 ششمین ارتش قدرتمند جهان بود ولی سال 57 نخواست مثل ارتشبد السیسی ،حسنی مبارک ،پرویز مشرف ،ارتش بعث و.....برای تثبیت حکومت شاهنشاهی حمام خون راه بیندازد ✅ارتش ایران تنها ارتشی بود که بلافاصله بعد از انقلاب ناآرامی های کردستان و گرگان را به همراهی شهید صیاد ،شهید چمران و پرسنل تکاور لشگر 23 و لشگر 30گرگان آرام کرد ✅ارتش های منطقه بعد از فروپاشی حکومت های پادشاهی من جمله ارتش قذافی نزدیک به 50000نفر را کشت ✅ارتش مصر هزاران نفر را به خاک وخون کشید و هزاران اخوان المسلمینی را کشت والان هم دارد می کشد ✅ارتش بعث نزدیک به 15 سال است بمب گذاری میکند،به نوامیس مردم تجاوز و هم اکنون فرماندهی یگانهای داعش را برعهده دارند ✅ارتش ایران در زمان جنگ 48 هزار شهید و 250000هزار آزاده و جانباز تقدیم این خاک کرد ✅ارتش ایران سومین قدرت هوانیروز جهان بود که با 2000 گلوله تیربارش میتوانست هزاران نفر را به خاک و خون بکشد ولی کشوری ها ،شیرودیهای قهرمان را تحویل خاک آریا داد ✅ارتش ایران چهارمین قدرت برتر نیروی هوای جهان بود ،وقتی صدام گفت امروز مهران فردا تهران عملیات غرور آفرین کمان 99 را به اجرا گذاشت که بعد از آن صدام از رئیس جمهور فلسطین،الجزایر و ... خواست جنگ خاتمه پیدا کند.... ✅ارتش ایران ارتشی بود که صدام قلدر و بی کله را طوری تو فشار گذاشت که مجبور شد قرار داد الجزایر و شط العرب را بپذیرد ✅ارتش ایران قهرمانانی همچون تیمسار برات پور داشت ودارد که عملیاتهای همچون حمله به اچ-3را طراحی کردند که یکی از بی نظیر ترین عملیاتها وطراحی ها در جهان بود ،و این قهرمان ولیدر هم اکنون خانه نشین هست وهیچ کس نمی گوید خرت به چند من ✅ارتش ایران عباس دورانهای داشت که وقتی صدام در اجلاس معروف قهقه میزد وبه لحاظ امنیت ایران را مسخره میکرد دوران درس فراموش ناشدنی به آنها داد ✅ارتش ایران قهرمانان نیروی دریایی داشت که در زمان رضاخان به همراه شهید بایندر تعداد 600 نفر از آنها توسط انگلیسی ها در خرمشهر شهید شدند والان هیچ اسمی از آنها نیست ✅ارتش ایران نیروی دریایی داشت که زمان شاه انگلیسی ها برای طی دوره تکاور نیروهای خود را جهت آموزش به منجیل اعزام می کردند ✅ارتش ایران ناوچه های سهند ،پیکان،موج را درجنگ با صدام از دست داد وهزاران شهید را تقدیم نمود وبرای همیشه نیروی دریایی عراق از بین رفت وهم اکنون نیروی دریایی ندارد ✅ارتش ایران کلاه سبزهای نیروی دریایی داشت که 45 روز امنیت خرمشهر را برای نیروهای عراقی با جنگهای چریکی نا امن کردنداکثر آنها به شهادت رسیدند که امیر سرتیپ سرافراز وقهرمان سیاری فرمانده فعلی نیروی دریایی یکی ازآن فاتحان خرمشهر می باشند ✅ارتش ایران و نیروهای حرفه ای و متخصص آن، عوام مردم را که از هرصنفی (کاسب،بازاری، دامدار ،دانشجو و....) را میخواستند بسیج شوند و به جبهه اعزام شوند توسط نیروهای تحت امر شهید صیاد وآبشناسان آموزش و بسیاری از پادگانهای ارتش هم در اختیار آنها قرار گرفت ✅ارتش ایران شهید یوسف کلاهدوزها را تربیت کرد وبا درجه ستوان یکمی به سپاه فرستاد ایشان تا قائم مقام سپاه پاسداران پیش رفتند ✅ارتش ایران صیاد شیرازی ها داشت که محسن رضایی بدوی در علوم و فنون نظامی نتوانست به پای او برسد در اتاق جنگ تیپ 2 زرهی دزفول جلو جمع مرتکب سیلی محکمی به صورت این شهید بزرگوار شد و ایشان فقط به خاطر خاک مقدس ایران تحمل می کند. ✅ارتش ایران امثال امیر آذر فر را داشت که با خواهش آقای هاشمی رفسنجانی برگشت به خدمت و کاری کرد در جبهه ها کارستان،ایشان از هم دوره های رنجر با صدام حسین بودند ✅ارتش ایران رفیع غفاریهای دلیر آذربایجانی داشت که استاد پرتاب موشکهای دراگون و تاو بودند که ملیونها دلار به ادوات زرهی عراق خسارت وارد کرد که این استاد بزرگ در شیراز خانه نشین است ✅ارتش ایران سرهنگ شاه چراغی ها استاد تکاوران بزرگی داشت که در پاکستان و کشورهای عربی زبان زد خاص و عام بود ✅مردم ایران چقدر بنویسم تا چشمهای بی مهرتان نسبت به ارتش باز شود ✅ارتش طراح بزرگ عملیاتهای ماندگار وغرور آفرین بیت المقدس،فتح المبین و طریق القدس بود که قهرمان غفاری یکی ازشاهدان عینی آن هستند ✅بعد از جنگ اگر طراحی شهید صیاد و هونیروز ارتش نبود معلوم نبود نتیجه عملیات مرصاد چه می شد ✅بعد از جنگ تا سال 85 کل ادوات و تجهیزات ارتش مرزدار زمینی بود ✅بعد از جنگ هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پرسنل مظلوم پدافند طبس و بیرجند با عملیات متبحرانه جم پینگ فرود آوردند ولی متاسفانه به اسم سپاه ثبت شد ✅بعد از جنگ عبدالمالک را سربازان گمنام به همراه فانتوم های قهرمان پایگاه هوایی بند عباس ارتش به زمین نشاندند متاسفانه به اسم سپاه تمام شد ✅بعد ازجنگ هواپیمای تپولف که در خرم آباد سقوط کرد پاسدارن نتوانستند اجساد را جمع آوری کنند چون متخصص حرفه ای نداشتند فرمانده سپاه وقت خرم آباد حاضر بود کلاه سبزهای پاکستان بیایند و جسدها را جمع آوری کنند ولی ارتش نیاید که در نهایت با اصرار فرمانده لشگر 84ارتش خرم آباد قهرمانان کلاه سبز ارتش تمامی نوامیس تکه تکه شده خود را بدون هیچ گونه چشم داشتی جمع آوری و منتقل می کنند،بعدآقای خاتمی پرسنل سپاه را یک میلیون وجه نقد و یک سفر حج تشویق می کند ✅بعد از جنگ که هیچ بیمه ای حاضر به بیمه کشتی های نفتی ایران نشدند نیروی دریای سلحشور ارتش در باب المندب تامین کشتی ها را برعهده دارد ✅بعد از جنگ ورود پرسنل ارتش به دانشگاه تعطیل و دانشگاهای افسری ارتش از زیر نظر وزارت علوم بیرون آمد تا مبادا جریانات روشنفکری وارد این سازمان شود ✅بعد از جنگ دو هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی قصد زدن سکوی پرتاب ماهواره امید را داشتند که توسط پدافند ارتش متواری شدند ✅بعد از جنگ پدافند امیر اسماعیلی هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی را رهگیری کرد و سپاه برای اینکه به اسم خودش تمام کند گفت بگذارید ما شکارش کنیم ✅بعد ازجنگ من وارد خصوصی سازی نمیشوم جالبه اگه سپاه سازمان خصوصیه چرا مسلح هست واز بیت المال حقوق میگیره واگر دولتیه چرا تو هر مناقصه بزرگ باید برنده بشه ✅وارد مالیاتهای قرارگاه سازندگی.....نمیشوم امروز ارتش قهرمان پا در رکاب ولایت و مردم آماده و ایستاده کما اینکه پیش قراولانش در نزدیکی خاک یمن در نیروی دریایی دور میزند دو خواسته از این دولت و مردم قهرمان بیشتر ندارم 1.به ماها به دید یک ارتش ارزشی نگاه کنید 2.دولت محترم تدبیر امید ،امید نا امید شده این پرسنل ولایی را به خانواده آنها، در بعد معیشت باز گرداند. شادی روح شهدای قهرمان ارتش،امام امت وظهور بیدار گر عدل و عدالت آقا امام زمان صلوات. نویسنده : سرهنگ شایگان
 • ۹۱ بازدید
  ۱۱:۳۲ ۹۴/۰۷/۱۵
  خواهش میکنم بابت لایک هم ممنون
  ۱۱:۳۱ ۹۴/۰۷/۱۵
  ممنون گلم
  ۱۱:۲۹ ۹۴/۰۷/۱۵
  بحرحال زیباست مثل البومت
 • ۱۰۲ بازدید
  قم.مسجد جمکران
  ۰۱:۱۰ ۹۴/۰۳/۱۵
  دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی که بیایی و در این تنگیِ دل جا بشوی تو فقط آمده بودی که دل از من ببری؟ بروی، دور شوی، قصه و رویا بشوی؟ نم باران، لب دریا، غم تو، تنگ غروب دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی،
  ۰۹:۵۵ ۹۴/۰۲/۲۷
  چشم ...... افروز جان
  ۰۹:۴۹ ۹۴/۰۲/۲۷
  التماس دعا
 • ۸۵ بازدید
  تقدیم به همه ی دوستان عزیزم که من را همراهی و لایک میکنن
  ۲۱:۵۱ ۹۴/۰۴/۴
  مرسی از شما
  ۱۶:۲۴ ۹۴/۰۴/۴
  @khazan_1366 ممنون احمدرضا
  ۰۰:۴۹ ۹۴/۰۲/۲۲
  خواهش میکنم ناقابله
 • ۶۱ بازدید
  ۰۱:۱۳ ۹۴/۰۳/۱۴
  khahesh doste aziz
  ۰۱:۰۵ ۹۴/۰۳/۱۴
  mec azizam babate like at
  ۲۲:۲۹ ۹۴/۰۲/۱۹
  . غزل دل به دریا زده میلش به سر ساحل نیست ریشه در عشق دوانیده دلم عاقل نیست تا نگاهم بکنی از هیجان خواهم مرد هر که با چشم خود آدم بکشد قاتل نیست...! کوه سهل است بگو سینه ی خود بشکافم هر چه از من تو بخواهی،به خدا مشکل نیست . "در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد" هر نمازی که به یادت شکنم باطل نیست عمران میری
 • ۷۳ بازدید
  ۲۲:۴۱ ۹۴/۰۲/۱۹
  پاسی از شب رفت، وقتش شد که بی تابت کنم آمدم با شعرهای تازه بدخوابت کنم چشم در چشمم که باشی کار، دستم میدهی مثل قندی دوست دارم در دلم آبت کنم. شاعران از خال هندوی تو خیلی گفته اند من به فکر سوژه ای هستم که نایابت کنم حرفی از لبخند مرموز مونالیزا نبود قبل از آنکه سینه ی دیوارمان قابت کنم یک غزل، یک بیت، یک مصراع، حتی کافی است در نگاه نسل های بعد جذابت کنم ترسم از آن است با دست خودم آخر تو را قرن ها مانند یک ضرب المثل بابت کنم بهتر است از خیر شعر و شب نشینی بگذریم قبل از آن باید فقط با حیله ای خوابت کنم
 • ۶۷ بازدید
 • ۹۶ بازدید
  ۱۱:۰۳ ۹۳/۱۱/۱۱
  چشم سعی میکنم تو هم سعی کن :-)
  ۲۱:۰۳ ۹۳/۱۱/۱۰
  لاایک
 • ۹۳ بازدید
  ۱۷:۱۴ ۹۴/۰۶/۱۶
  عاااااالی
  ۱۹:۳۷ ۹۳/۱۱/۴
  واقعا لایك داره
  ۱۴:۰۱ ۹۳/۱۰/۲۸
  :-) ممنون از لطفت دوست عزیز
 • ۹۶ بازدید
  ۱۴:۰۱ ۹۳/۱۰/۲۸
  نگاهتون زیباست :-)
  ۲۳:۳۷ ۹۳/۱۰/۲۷
  خیلی قشنگه