در حال بارگذاری
بالا
  • ۱۹۲ بازدید
    ‏خوشبختی اون چیزی نیست که آدم ازبیرون ببینه،
خوشبختی تو دل آدمه،
دل اگه خوش باشه،آدم خوشبخته!