در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۰ بازدید
  اینم پسرعموم افشین
  ۱۲:۵۱ ۹۴/۱۱/۱۶
  کجایی تو دختر ؟؟
  ۰۹:۴۰ ۹۴/۱۱/۱۵
  کجایی گلاره؟؟؟
  ۲۲:۰۸ ۹۴/۱۱/۱۲
  سلام اینجام .ببخش زیاد نمیام لنزور گلاره جان
 • ۵۷ بازدید
  ۲۲:۰۲ ۹۴/۱۱/۱۲
  شما رو میشناسم؟
  ۰۰:۳۱ ۹۴/۱۱/۱۲
  من رفیق فابریکشم ازدواج کرده با دوست پسرعموش
  ۰۰:۲۸ ۹۴/۱۱/۱۲
  اره خودش میشناسیش چ نسبتی باهاش داری
 • ۶۴ بازدید
  ۰۱:۳۱ ۹۴/۱۱/۱۲
  باشه چشم تا فردا بای
  ۰۱:۲۶ ۹۴/۱۱/۱۲
  منتظرتم باش ممنونم
  ۰۱:۲۳ ۹۴/۱۱/۱۲
  اگ تونستم چشم
 • ۳۷ بازدید
  ۰۰:۳۷ ۹۴/۱۱/۱۲
  چه شوخی دارم بکنم...
  ۰۰:۳۵ ۹۴/۱۱/۱۲
  شوخی میکنی چون من قراره با فاطمه ازدواج کنم
 • ۴۹ بازدید
  ۰۰:۱۷ ۹۴/۱۱/۱۲
  اینجا اسمش گلاره خاتون ولی اسم واقعیش فاطمه ست اوکی
 • ۴۰ بازدید
  اخی بچم خخخخخخخ
  ۱۵:۴۲ ۹۴/۱۱/۸
  خخخخخ
 • ۳۶ بازدید
  ۰۰:۱۳ ۹۴/۱۱/۱۲
  اخر فاطمه شد یا گلاره
  ۰۰:۰۵ ۹۴/۱۱/۱۲
  ببین من نمیدونم تو کی هستی خب ولی خودم پیدلش میکنم چون من عاشق گلاره هستم همین
  ۲۳:۵۵ ۹۴/۱۱/۱۱
  من گلاره ام نامزدت بوده یا دوست دخترت میتونی رو کمک من حساب کنی داداش
 • ۵۷ بازدید
  ۰۷:۴۲ ۹۴/۱۱/۱۲
  سلام گلاره جون صبح بخیر
 • ۳۸ بازدید
  ۲۱:۰۱ ۹۴/۱۱/۱۲
  فدات عزیزم قابلی نداشت ابجی
  ۲۰:۵۲ ۹۴/۱۱/۱۲
  سلام گلاره جان مرسی بابت حضورت ولایکات ممنونم خواهری
 • ۶۶ بازدید
  ۰۰:۱۱ ۹۴/۱۱/۱۲
  ببین من تورو نمیشناسم خب ولی من عاشق فاطمه ام خودم پیداش میکنم
 • ۳۱ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۲۹ بازدید
  ۲۲:۱۰ ۹۴/۱۱/۱۲
  سلام .خوبی گلاره جان ؟ چرا داغون ؟؟؟؟
  ۲۱:۱۲ ۹۴/۱۱/۱۲
  @mohammad0602
 • ۳۳ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۳۰ بازدید
  ۰۷:۴۳ ۹۴/۱۱/۱۲
  لاااااااایک
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۸۵ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۴۰ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۳۸ بازدید