در حال بارگذاری
بالا
 • ۴ بازدید
  تو نشسته در مقابل
من و صد خیالِ باطل

که به عالمِ تخیل
به که اتصال داری
 • ۷ بازدید
  در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم
 • ۵ بازدید
  جهان پردرد مى بینم، دَوا كو؟
دل خوبان عالم را وفا كو؟
 • ۵ بازدید
  خنده ات طرح لطیفی ست که دیدن دارد
 • ۶ بازدید
  گاهی شادترین غمگین جهانم!
 • ۵ بازدید
  شبی بی روی آن مه روز کردن
برون از حد امکان است ما را

گریبان تو تا از دست دادیم
اجل دست و گریبان است ما را
 • ۴ بازدید
  گر چه از آغوش تو
سهمی ندارم جز خیال...

بوی گیسوی تو را
می جویم از پیراهنم...
 • ۴ بازدید
  جهان بی عشق،
 چیزی نیست،
 جز تکرار یک تکرار
 • ۴ بازدید
  یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست 
نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم...
 • ۴ بازدید
  چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی
چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی

من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم
تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی
 • ۵ بازدید
  خاطر آراسته ام 
در هوس وصل ولی

من پریشان تر از آنم 
که تو می پنداری ...!

فاضل نظری
 • ۷ بازدید
  برای من که پُرم از فراق قصه نگو 
اگر کتاب تو باشی، کتابخانه منم!
 • ۷ بازدید
  
⁣قبله دیگر كن،
گشایش شٰاید از این سوست :
عِشْق
 • ۷ بازدید
  عشق با من نابرادر بود، چون عاقل شدم
یوسف خود را به دست خود به چاه انداختم
 • ۶ بازدید
  دل نیست کبوتر که چو برخاست، نشیند
از گوشه ی بامی که پریدیم ، پریدیم ...!
 • ۶ بازدید
  دل
موضع صبر بودُ 
بردی
 • ۶ بازدید
  ای سیبِ سرخ غلت‌زنان در مسیر رود 
یک شهر تا به من برسی عاشقت شده‌ است
  ۱۱:۳۴ ۹۷/۰۹/۲۶
  سلام روزتون بخیر
 • ۶ بازدید
  به دریا می،زنم، شاید به سوی ساحلی دیگر
مگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگر
  ۰۸:۴۸ ۹۷/۰۹/۲۵
  سلام صبح بخیر
 • ۷ بازدید
  به خودم آمدم انگار تویی در من بود

این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود
 • ۶ بازدید
  داشتمت،
مثل بوسه ای از پیشانی!
دلچسب اما...
کوتاه
کوتاه
کوتاه!
 • ۶ بازدید
  تا چَند باشی درد من‌؟
درمان من شو ساعتی..
 • ۶ بازدید
  
قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه
دل به‌دست آوردن از کشورگشایی بهتر است
 • ۶ بازدید
  
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست...
 • ۶ بازدید
  
هر چیزی که
به تو ربطی داشته باشد
دوست داشتنی ست...!
 از دلتنگی ام بگیر 
تا جای خالی ات..
 • ۱۰ بازدید
  چیست گناهِ ما؟ که تو بارِ دگر به رغمِ ما
یارِ دگر گزیده ای، خانه جدا گرفته ای
  ۱۵:۳۴ ۹۷/۰۹/۱۷
  لایک
  ۰۷:۴۸ ۹۷/۰۹/۱۷
  سلام صبح بخیر
 • ۵ بازدید
  نـامه بـنویسـم وُ
خود از پـیِ قـاصـد بـروم
آنقـدر صـبر ندارم که خبـر گردد بـاز
  ۱۱:۵۰ ۹۷/۰۹/۱۶
  سلام عاقبت بخیر
  ۱۱:۴۵ ۹۷/۰۹/۱۶
  سلام صبح بخیر
 • ۶ بازدید
  زلفِ کج بر چهره‌ی خوبان قیامت می‌کند
درمقام خود بود از راست به ، بسیار کج
 • ۶ بازدید
  کشش ساحل اگر هست،
 چرا کوشش موج

جذبه ی دیدن تو می کشد از هر طرفم.
 • ۶ بازدید
  


زن پونه و ریحان است!
خداوند او را آفریده
تا به زندگی مرد
طعم خوشِ زندگی بدهد
طعمِ یک زن را
باید با عشق چشید...!
 • ۶ بازدید
  شاید اگر تو نیز به دریا نمی‌زدی

هرگز به این جزیره کسی پا نمی‌گذاشت
  ۱۸:۴۴ ۹۷/۰۹/۱۵
  سلام.شب وروز شماهم بخیر
  ۱۰:۴۷ ۹۷/۰۹/۱۵
  سلام روزبخیر
 • ۸ بازدید
  میگفت که میمیرد
یک لحظه جدا از من
یک لحظه جدا گشتیم 
با اون دگری پَر زد!
 • ۱۰ بازدید
  چرخِ یک گاری در حسرت واماندنِ اسب
اسب در حسرت خوابیدنِ گاریچی
مردِ گاریچی در حسرتِ مرگ!
 • ۳ بازدید
  با او که گل آورده 
دم شیشه‌ی ماشین
از لذت این شُرشُر باران 
چه بگویم؟!
  ۰۷:۵۸ ۹۷/۰۸/۲۳
  سلام صبح بخیر
 • ۲ بازدید
  به درمانم نمى كوشى
نمى دانى مگر دردم؟
 • ۴ بازدید
  آغوش تو...
سرکوب هیاهوی جهان است
 • ۳ بازدید
  گویى از صحبت ما نیك به تنگ آمده بود

بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت
 • ۱ بازدید
  
اول از روزنه ى خانه برون آر سرى

آنقدر تاب ندارم كه درى باز كنى
  ۱۲:۰۸ ۹۷/۰۸/۳۰
  ممنون بایت لایکاتون