در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۲ بازدید
  میخواستمـ بابـ #سلیقهـ ی او باشمـ
جوریـ شدمـ که او #دوستـ داشتـ،
#تماممـ را طبقِ میلـ او تغییر دادمـ و او #رفتـ...
#بهـ _همینـ_سادگیـ_کهـ _میـ_نویسمـ_و_میـ _خوانید..
منـ ماندمـ و آدمیـ عجیبـ که سلیقهـ ی هیچـ بنی بشریـ نیستـ!
شما را جانـ #عزیزتانـ؛ برای هیچـ کسـ خودتانـ را تغییر ندهید
سلیقه ای همـ اگر باشد، لااقلـ بابـ سلیقهـ ی خودتانـ عوضـ شوید، که اگر #دنیا هم شما را نخواستـ، یکـ نفر برایتانـ بمانَد،
کسیـ آن طرفـ آینهـ، که شما را ببیند و #جانش در برود..
  ۲۰:۲۸ ۹۷/۰۱/۱۳
  سلام فانوس تشکر فراوانـ سیزده بدر شما هم بخیر و خوشیـ بهترین ها را براتون آرزو میکنمـ
  ۲۰:۲۷ ۹۷/۰۱/۱۳
  سلام آقا قدیر گل مرسی نظر لطف شماسـ
  ۱۸:۰۶ ۹۷/۰۱/۱۳
  سیزده تون بدر دشمنانتون در به در رفقاتون گل به سر گرفتاریاتون زود بدر خوشیهاتون هزار برابر
 • ۵۶ بازدید
  #حمایتــــــــ_از_مــــــــادر_جرمــــــــ_نیستــــــــ.. 
#هنوزمــــ_میشهـ_بخشـید_همــو.. 
#غلامــــــــ_ننممــــــــ..
  ۲۰:۵۱ ۹۷/۰۱/۱۳
  اها هستم ولی شما رو نمی شناسم شم شرمنده @GhAdir69.
  ۱۸:۴۵ ۹۷/۰۱/۱۳
  همینجور خواستم ببینم هنوز لنزور تشریف دارین
  ۱۸:۳۸ ۹۷/۰۱/۱۳
  سلام بلع بفرمایید @GhAdir69.
 • ۱۱۹ بازدید
  #نخند_جانمـ...
نخند... 
آدمـ دستـ و پایِـ دلشـ میانِـ چالِـ گونه اتـ میشکند... 
تو نخند...
میترسمـ #نقاشـ ها لبخندتـ را نقاشیـ کنند... 
عکاسـ ها لبخندتـ را ثبتـ کنند...
#شاعرها از لبخندتـ غزلـ بگویند...
 نویسنده ها کتابتـ کنند... 
بعد منِـ دستـ و پا شکسته چطور با یکـ شهر رو به رو شومـ...؟
رحمـ کنـ...
#یواشکیـ_بخند_فقطـ_برایـ_منـ..
  ۱۶:۴۱ ۹۷/۰۱/۱۷
  سلام وقت بخیر... خواهش می کنم
  ۱۶:۳۶ ۹۷/۰۱/۱۷
  سلامـ لایکـ به وجودتـ @raha3311
  ۱۴:۲۶ ۹۷/۰۱/۱۷
  لااایکــ....
 • ۲۳۸ بازدید
  #ندارمتـ اما.. 
دوستـ داشتنتـ را #عاشقمـ.
اینکهـ #شبـ ها با خیالـ خامی بخوابمـ
و صبحـ با امید #مضحکیـ چشمـ باز کنمـ
منـ به اینـ #ناعلاجیـ خود معتادمـ
و خیالـ #عاقلـ شدنـ همـ ندارمـ
#آهـ ... اگر بدانی #درد تو چهـ لذتیـ دارد ...
#ندارمتـ_افسوسـ ...
#اما_دوستتـ_دارمـ.. 
و منـ؛
 اینـ دوستـ داشتنـ تو را هم
دوستـ دارمـ ..
  ۰۹:۰۳ ۹۷/۰۶/۱۷
  ممنونم شرمنده نکنین منو .....منو دلتنگتون بودم دوست خوبم
  ۰۹:۰۲ ۹۷/۰۶/۱۷
  دلم براتون تنگ شده بود حسابی خوشحالم ک حالتون خوبه دوست قدیمی
  ۰۹:۰۱ ۹۷/۰۶/۱۷
  من قدیر تو شناسنامه هستم و تو خونه قادرصدام میزنن......حالتون خوبه
 • ۸۵ بازدید
  داشتمـــ #اشکـــ_هایمـــ را رویـــ نامهـــ ایـــ #عاشقانهـــ با قطرهـــ چکانـــ جعلـــ میـــ کردمـــ ، خاطرمـــ آمد شاید دلتنگـــ #خنده_هایمـــ باشیـــ 
#ببخشـــ_اگر_اینـــ_روز_ها_عشقـــ_با_گریستنـــ_اثباتـــ_میـــ_شود..
  ۰۰:۳۴ ۹۶/۰۵/۲۷
  like
  ۱۵:۲۳ ۹۶/۰۵/۲۶
  سلام قربانت ممنون .همچنین برا شما
  ۱۵:۱۹ ۹۶/۰۵/۲۶
  سلامـ داداش گلمـ امید نگاهتونـ عالیه مهربونـ❣️ الهی زندگیتونـــ پر از آرامشـ ابدی
 • ۱۱۷ بازدید
  #گفتمشــ_در_دلــ_و_جانیــ #تو_بگو_منــ_چهــ_کنمــ؟
گفتــ #نبضــ ضربانیــ
تو بگو منــ چهــ کنمــ؟
گفتمشــ تشنهــ ی #عشقــ تو شدمــ
#رحمیــ کنــ
گفتــ عشقیــ هیجانیــ
تو بگو منــ چهــ کنمــ؟
گفتمشــ #ماه شدیــ ، راه شدیــ
در دلــ منــ
#گفتــ_با_منــ_تو_نمانیــ..
  ۱۲:۲۷ ۹۶/۰۵/۲۶
  سلامـ دوستــ عزیز مهتاب خانم لایکــ به وجودتــ مهربونـ ❣️
  ۱۲:۲۶ ۹۶/۰۵/۲۶
  سلامـ دوستــ عزیز مریم خانم لطف دارید مرسیـ ❣️
  ۰۸:۲۹ ۹۶/۰۵/۲۶
  لایکه ✓
 • ۱۴۸ بازدید
  خلخالی از #بوسهـ میـ ‌بستمـ بهـ پایتـ
اگر اینجا بودیـ
و طعمـ تازهـ میـ ‌گرفتـ #زندگیـ_‌امـ
با دو #شاهـ بلوطـ #چشمانتـ ... 
اگر اینجا بودیـ
تقویمـ رومیزیـ ‌‌امـ را دور میـ ‌انداختمـ
و میـ ‌گذاشتمـ ساعتـ #دیواری به خوابـ رود
پسـ میزان میـ ‌کردمـ زندگی‌ام را 
#با_نفسـ_هایـ_تو_و_هیچـ_عزا_و_عید_و_جمعه_ای_تعطیلـ_نمـیکرد_علاقه_ی_مرا ...
  ۲۲:۵۲ ۹۶/۰۵/۲۵
  سلامـ دوستــ عزیز مریم خانم لایکــ به وجودتــ مهربونـ لطف دارید مرسیـ شبتون پر از آرامشـ در پناه حقـ ✔️
  ۱۸:۰۷ ۹۶/۰۵/۲۵
  خیلی لطیف و زیبا... فول لاییییییییک
  ۱۷:۲۸ ۹۶/۰۵/۲۵
  سلامت باشید
 • ۱۰۵ بازدید
  #عشقـ_همهـ_چیز_را_سختـ_تر_میـ_کند
پای عشقـ کهـ در میانـ باشد
نهـ میـ شود راحتـ #نگاهـ کرد
نهـ میـ شود راحتـ #حرفـ زد
نهـ میـ شود حتیـ راحتـ #نفسـ_کشید ..
عشقـ
همهـ چیز را خرابـ میـ کند ..
پای عشقـ کهـ در میانـ باشد
من #دلمـ میـ خواهد #بارانـ_ببارد.. 
تنها زیرحجمهـ ی بارانـ است که دستـ و پای #دلمـ_نمیـ_لرزد ..
  ۱۹:۰۲ ۹۶/۰۵/۲۳
  مرسی
  ۱۸:۱۲ ۹۶/۰۵/۲۳
  meet you madame
  ۱۷:۵۹ ۹۶/۰۵/۲۳
  @900qwerty thanks you nana
 • ۳۷ بازدید
  کامنتــــ✔️ اول..
  ۰۰:۴۲ ۹۶/۰۵/۲۲
  زنده باشین
  ۰۰:۴۰ ۹۶/۰۵/۲۲
  سلامـ دوستــ عزیز محبوبه خانم لطف دارید مرسیـ شبتون پر از آرامشـ ❣️
  ۰۰:۳۸ ۹۶/۰۵/۲۲
  سلام..عالی بود....دوست عزیز
 • ۲۰۷ بازدید
  #واسهـ_اینـ_کهـ_بفهمونیـ_پشیمونیـ..
#یکمـ_دیرهـ..
دیگهـ کمـ کمـ صدای #تو ..
دارهـ از #خاطرمـ میرهـ..
دارمـ لجـ میکنمـ با تو..
اره فکر کنـ که #دیوونمـ..
تو که کشتیـ #غرورمـ رو.. 
چی میخوای دیگهـ از #جونمـ...
نمیمونمـ کنار تو..
نمیخوامـ خاطرهـ هاتو..
فقط جای یکیـ اینجاستـ..
یا منـ باید برمـ یا تو..
نه اونـ احساسهـ #غمگینمـ..
نه اونـ #روح ترکـ خوردهـ..
#یه_زخمـ_کهنمـ_زخمیـ_که_از_دستتـ_نمکـ_خورده..
  ۱۸:۳۷ ۹۶/۰۵/۲۰
  سلامـ آرام دوست خوبم تشکر فراوانـ مهربون ❣️
  ۱۶:۳۳ ۹۶/۰۵/۲۰
  عالیییی✌
 • ۴۲۱ بازدید
  #محالهـ_تا_تهـ_دنیا_کسیـ_جوریـ_کهـ_منـ_هر_ثانیهـ_مردمـ_برایـ_تو_بمیرهـ.. 
محالهـ یکـ نفر پیدا شهـ اینـ #عشقو بتونهـ یکـ نفسـ از لحظه های منـ بگیرهـ
نگو توی اینـ شبا نمیدونیـ منـ چیهـ #دردمـ
منـ که هیچـ جایی به جز تو #بغلتـ گریهـ نکردمـ
#نفسمـ از نفستـ چرا یه شبـ تو اینـ هوا جدا نمیشه
#میدونیـ_هیچـ_کسیـ_غیر_از_تو_برامـ_بهـ_خدا_خدا-نمیشهـ..
  ۰۰:۲۸ ۹۶/۰۵/۲۲
  سلام ‌.خوبین ...خوشحالم دیدمتون...امیدوارم به سلامتی به پایان ببرین.....منتظرتون هستیم.....خدا پشت و پناهتان باشه......لطفا در خواست بدید من ندارمتون
  ۰۱:۱۸ ۹۶/۰۵/۲۰
  سلامــ دوستــ عزیز محبوبه خانم مرسی خوبم شما خوبی خدمت سربازی هستم فعلا دو ماه آموزشی امروز تمومـــ شد
  ۲۲:۱۶ ۹۶/۰۵/۵
  سلام..خوبین...چرا دیگه پست نمیزارید..@900qwerty
 • ۵۹ بازدید
  #‌یکـ_پیامـ_یکـ_دوستتـ_دارمـ_یکـ_نشانهـ_از_بازگشتتـ_یکـ_تو_کافیستـ.. 
تا منـ 
#دنیا را ببوسمـ و برایـ همیشهـ بگذارمـ کنار 
تـو که باشیـ 
دنیایـ منـ خلاصهـ میـ شود در تو 
منـ هنوز منتظرمـ
لحظهـ ی #وداعـ
گفتهـ بودمـ #چشمـ به راحتـ میـ مانمـ
#حالا_بگو_کیـ_پیامـ_میـ_دهیـ ؟
  ۱۳:۱۸ ۹۶/۰۶/۲۳
  نکاه شیطونا
  ۲۲:۲۳ ۹۶/۰۳/۱۳
  سلامـ تشکر فراوانــــ آنیتا خانم
  ۱۴:۲۱ ۹۶/۰۳/۱۳
  لاااااایک...
 • ۶۳ بازدید
  #دلمـ_تا_برایتـ_تنگـ_میـشود.. 
نهـ #شعر میـ‌خوانمـ
نه #ترانهـ گوشـ می‌دهمـ
نه #حرفـ هایمان را تکرار می‌کنمـ
دلمـ تا برایتـ تنگـ می‌شود
میـ‌نشینمـ #اسمتـ_را_میـ‌نویسمـ
می‌نویسمـ.. می‌نویسمـ
بعد می‌گویمـ اینـ همهـ او
پسـ #دلتنگیـ_چرا؟
دلمـ تا برایتـ تنگـ می‌شود
#میمِـ_مالکیتـ،
به آخر اسمتـ اضافهـ می‌کنمـ
و #باز_عاشقتـ_میـ‌شوم...
  ۱۰:۲۷ ۹۶/۰۳/۷
  زنده باشین
  ۲۲:۱۰ ۹۶/۰۳/۶
  سلامـ دوستــ عزیز مریم نگاهتونـ عالیه مهربونـ سلامت باشید
  ۲۲:۱۰ ۹۶/۰۳/۶
  سلامـ دوستــ عزیز محبوبه خانم لایکــ به مهربونیتــ تشکر فراوانــــ زنده باشی
 • ۵۷ بازدید
  #تقدیر_مقصر_استـ_خاطراتـ_مقصرند_و_قلبـ_کهـ_تو_را_میـخواهد...
اما تـو، نهـ...
تقصیر رفتنتـ بهـ پای تو نیستـ
فقطـ هرگز #بازنگرد'
که اگر بازگردیـ
#تقدیر و خاطراتـ و #قلبـ منـ
باور میـ‌کنند اینـ را
کهـ #مجرمـ همیشهـ
بهـ صحنهـ جرمـ باز می‌ـگردد...
#باز_نگرد_منـ_قلبمـ_را_بهـ_جایـ_تو_اعدامـ_میـکنمـ...
  ۱۸:۳۸ ۹۶/۰۵/۲۰
  لطف دارین آرام خانم
  ۱۶:۳۴ ۹۶/۰۵/۲۰
  چه عکس خوشگلیه
  ۱۷:۲۸ ۹۶/۰۳/۵
  مرسی مرسی از لطفت :)
 • ۷۲ بازدید
  #نظرتونــ خیلیــ برامــ مهمهـ بدون شوخیــ ☺️
  ۲۳:۰۲ ۹۶/۰۳/۶
  خخ ☺️ شما فکر نکنم روزه بگیرید
  ۲۲:۱۹ ۹۶/۰۳/۶
  خخ طاقت بیار عزیزم^^فقد بیسو نه روز و هشت ساعت دگ مونده!*-*خخخخ
  ۲۲:۱۶ ۹۶/۰۳/۶
  سلامـ دوستــ عزیز آتنا خانم یه روز روزه گرفتم سر درد شدید پیدا کردم فعلا که اولاشه☺️
 • ۷۶ بازدید
  #چشمـانمـ_را_کـهـ_مـیـ_بنـدمـ_رویـا_میـ_شویـ…
شیـرینـ 

چشـمـ بـاز مـیـ کنمـ 
#شـعر مـیـ شـویـ …
#تلـخـ 
تـو
نـابـ تریـنـ واژه ایـ هستـیـ
#کهـ_منـ_همـیشـهـ_در_حسرتـ_طعمتـ_دلـمـ_شـور_مـیـ_زند …
  ۲۲:۲۴ ۹۶/۰۲/۲۴
  سلامـ تشکر فراوانــــ دوستان گلم ببخشید تازه دیدم کامنتــــو ممنون از لطف خوبتون❣️
  ۱۵:۱۱ ۹۶/۰۲/۲۴
  زیبا
  ۰۹:۳۳ ۹۶/۰۲/۲۲
  خیلی زیباااا
 • ۱۵۰ بازدید
  ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ، ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻥ
ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺮ ﺭﺍ
ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﮔﺴﺴﺘﻦ
ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ .....
ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻤﺎﻥ 
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨمـ
  ۱۳:۲۱ ۹۶/۰۲/۲۱
  سلامت باشید
  ۱۳:۰۹ ۹۶/۰۲/۲۱
  سلامـ دوستــ عزیز # محبوبه خانم تشکر فراوانــ مهربونــ زنده باشی روزتون قشنگــ ❣️
  ۰۹:۱۹ ۹۶/۰۲/۲۱
  عااالی
 • ۸۰ بازدید
  #میـ_‌گویمـ_شبـ_بخیر.. 
بخوانـ : یکـ روز دیگر همـ سر شد
با #دوستـ داشتنتـ
بخوانـ آرزوی امشبمـ همـ #تـو بودیـ
بخوانـ اینـ شبها برایـ بخیر شدنـ
بهـ یکیـ مثلِـ تو نیاز دارد
منـ میـ‌گویمـ شبـ بخیر
#تو_بگو_منـ_همـ_دوستتـ_دارم...
  ۱۸:۴۵ ۹۶/۰۲/۱۹
  سلامــ دوستــ عزیز تشکر فراوانــــ زنده باشی مهربون ❣️
  ۱۰:۳۹ ۹۶/۰۲/۱۹
  likeee
 • ۱۱۹ بازدید
  #نمیدانـمـ_تـو_را_بهـ_اندازه_ی_نفسمـ_دوستـ_دارمـ_یا_نفسمـ_را_بهـ_اندازهـ_ی_تـو؟
نمیدانـمـ ..
چونـ تو را دوستـ دارمـ #نفس میکشمـ
یا نفسـ #میکشمـ که تـو را دوستـ بدارمـ ؟
نمیدانـمـ ..
زندگیمـ #تکرار دوستـ داشتنـ توستـ،
یا تکرار دوستـ داشتنـ تـو ، زندگیـ امـ 
تنها میدانمـ :
که دوستـ داشتنتـ 
#لحظهـ ، لحظهـ لحظهـ ی #زندگیـ_امـ را میـ سازد
و #عشقتـ
ذرهـ ، #ذرهـ ، ذره ی #وجودمـ_را..
  ۰۲:۰۵ ۹۶/۰۳/۶
  عالی
  ۱۲:۱۵ ۹۶/۰۲/۲۳
  سعی میکنم باشم.... ممنون
  ۰۹:۴۷ ۹۶/۰۲/۱۹
  سلامـ دوستــ عزیز #محبوبه_خانم تشکر فراوانـ کم پیدایی مهربون
 • ۷۳ بازدید
   بِسمِـ اللهِ الرَّحمنِـ الرَِّحیمـ
#اَمَّن_یُّجیبُ_المُضطَرَّ_اِذا_دَعاهُ_وَ_یَکشِفُ_السُّوءَ
 
برایـ سلامتیـ كارگرانـ #معدنـ كهـ در عمقـ ١٨٠٠ متریـ زمینـ زیر آوار ماندهـ اند، دعا میـ كنیمـ..
  ۱۸:۵۷ ۹۶/۰۲/۱۴
  #تسلیت_میگم دوستان حادثهـ تلخیـ بود انشاءالله کهــ دیگه از این حوادث رو تو کشورمون نبینیم..
  ۱۶:۲۸ ۹۶/۰۲/۱۴
  مردن اونام ...
  ۱۴:۰۴ ۹۶/۰۲/۱۴
  #دعامیکنیم
 • ۱۰۲ بازدید
  #باختیمـ_هر_دو_باختیمـ

همهـ آنـ چیزاییـ کهـ 
درنبرد با #روزگار بردهـ بودیمـ 
منـ #ساختمـ
وقتیـ تو زور زدیـ خرابـ کنی.. 
منـ #سوختمـ، 
وقتیـ تو شعلهـ رفتنتـ را روشنـ کردیـ...
#التماستـ_کردمـ 
وقتیـ دوستـ داشتنمـ راندیدیـ
حالا بشینـ اونور میز 
با منـ از دوستـ داشتنـ بگو  
#منـ_باختمـ_بهـ_توییـ_کهـ_زندگیمـ_بودیـ...
تو بردیـ اما منـ #حریفتـ 
نبودمـ...
#ما_باختیمـ_باورمـ_کنـ...
  ۱۹:۵۵ ۹۶/۰۲/۲۵
  ممنون
  ۱۹:۰۲ ۹۶/۰۲/۲۵
  سلامـ دوستــ عزیز #محبوبه خانم از جاهای متفاوت، بعضیا رو خودم مینویسم بعضیا رو هم اضافه میکنم
  ۱۳:۰۶ ۹۶/۰۲/۱۴
  سلام فدای تو @900qwerty
 • ۵۹ بازدید
  بیصدا فقطـ بخونــ.. 
#کامنتــــ_اولــ..
  ۲۱:۰۱ ۹۶/۰۲/۱۲
  نظر لطف شماســ مهربون هر کجا هستید شاد و سربلند باشید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم شبتونــ پر از آرامشـ، شادی ❣️
  ۲۰:۲۲ ۹۶/۰۲/۱۲
  سلام آقا جمال...ممنونم مرسی.. بله کم میام لنزور ... ولی پستای زیباتونو میبینم پاینده باشید
  ۲۰:۰۷ ۹۶/۰۲/۱۲
  سلامـ دوستــ عزیز #آنیتا_خانم لایکــ به وجودتــ مهربونـ دلتون شاد کم پیدا شدین؟
 • ۸۶ بازدید
  #میخواهمـ_یکـ_نفـر_را_پیدا_کنمـ..

هر زمانـ خواستیمـ وارد #رابطهـ اے شویمـ که #تھ_اشـ_سهمـ_همـ_نیستیمـ..
زودتر از هر دلـ بستنے
بزند زیرِ گوشمانـ
و
بیرونمانـ بیاورد..
نگذارد بخاطر #احساسمانـ یک رابطهـ بیـ تَهـ را ادامهـ دهیمـ..
بیاید و دستانمانـ را ببندد...
اصلا #زندانیـ مانـ کند.. ولے نگذارد #دلـ ببندیمـ..

#اینـ_را_شبهایـ_دلـتنگیـ_خواھید_فهمیـد...
  ۰۰:۲۷ ۹۶/۰۲/۱۲
  بله.متوجه شدم
  ۰۰:۲۶ ۹۶/۰۲/۱۲
  خواستم بنویسم ریحانه یهو سیمین شد☺️
  ۰۰:۲۴ ۹۶/۰۲/۱۲
  چطور
 • ۱۲۹ بازدید
  #‌بهـ_هیچـ_مقصدیـ_نمیـ_اندیشمـ
همینـ جا کنار تو
مبداء تمامـ #خوبیـ هاستـ
و کمیـ آنـ طرفـ تر
پایانـ همهـ چیز 
منـ از #پایانـ بیزارمـ
اصلاً...
بهـ کمیـ آنـ طرفـ تر
حتیـ فکر همـ نمیـ کنمـ
سختـ در #آغوشمـ بگیر
که ذرهـ ایـ
از تو دور نشومـ
#منـ_از_دوریـ_میـ_هراسمـ_سختـ_در_آغوشمـ_بگیر...
  ۰۰:۱۸ ۹۶/۰۲/۹
  شبخوش :)
  ۰۰:۱۳ ۹۶/۰۲/۹
  شبتونــ خوشــ مهتاب خانم
  ۰۰:۱۰ ۹۶/۰۲/۹
  ولت نمیکنه چون نمیخای :))
 • ۱۱۱ بازدید
  #‌‌میـ_خواهیـ_مرا_میدانمـ
میـ خواهمتـ میدانیـ
تنها فاصله ها ما را 
دچار #سردرگمیـ کرده استـ
#عزیز منـ
ما بیـ شکـ همانـ 
تکه ی گمـ شده ی #قلبـ همدیگریمـ
کافیستـ در لحظه هایـ دوری
چشمانمانـ را ببندیمـ 
دستمانـ را روی قلبمانـ بگذاریمـ
و نامـ یکدیگر زیر #لبـ زمزمهـ کنیمـ
خواهیـ دید چگونهـ #عشقـ 
در نبضـ مان جاریـ خواهد شد
و همدیگر را در تپشـ های بیـ قرار 
#قلبـ_هایمانـ_خواهیمـ_یافتـ..
  ۱۳:۱۸ ۹۶/۰۶/۲۳
  ک جووووووون
  ۱۴:۱۴ ۹۶/۰۲/۱۷
  ۲۲:۱۶ ۹۶/۰۲/۶
  سلامـ دوستــ عزیز #پگاه خانم لایکــ به وجودتـ مهربونـ شبتون خوش ❣️
 • ۶۶ بازدید
  #چمدانشـ_را_برداشتـ
هرچهـ 
خاطرهـ داشتیمـ درمیانـ آنـ 
گذاشتـ
حتیـ بدونـ #نگاهیـ 
در را بستـ 
و #رفتـ ... 
تنها عطر #نفسیـ 
بجا ماند از او
بهـ دنبالشـ تاعمقـ جادهـ را 
دویدمـ 
اما نبود 
حجمـ #دنیا را گوییـ
درچمدانشـ 
جادادُ با خودشـ بردهـ بود..
  ۰۰:۰۷ ۹۶/۰۲/۶
  چاره چیه باید صبور بود
  ۰۰:۰۶ ۹۶/۰۲/۶
  خدا رو شکر که میگذره..
  ۲۳:۵۹ ۹۶/۰۲/۵
  اوهووووم میگذره بالاخره
 • ۶۴ بازدید
  #کامنــتــــــًــ_اول..
  ۰۱:۲۴ ۹۶/۰۲/۵
  بعثت،امید انسان به فردایی روشن است بعثت،نشانه مهرورزی خداوباران رحمت بی‌‌حداوبرمااست پیشاپیش بعثت حضرت محمد(ص)مبارک باد....️شبتون بخیر
  ۰۰:۲۹ ۹۶/۰۲/۵
  سلامـ داداش گلمـ #حسن نگاهتــ عالیه مهربونـ زنده باشی عیدتم مبارکـ شبتونــ خوشــ
  ۰۰:۱۳ ۹۶/۰۲/۵
  عاااالی بوود
 • ۷۵ بازدید
  #دلمـ میخواهد آنقدر بگویمـ
کهـ تمامـ حرف هایمـ تهـ بکشد
آنقدر کهـ #لالـ شومـ 
و شعرهایمـ بخشکد
اما
بیچارهـ دستـ هایمـ
بیچارهـ دلیـ که تو مقابلشـ ایستاده ایـ
#بیچارهـ_منـ_که_شعرهایمـ_ارثـ_تو_باشد
دیگر چهـ فرقیـ میکند 
چه #مینویسمـ
پایانـ همهـ قصه هایـ دنیا را همـ که بدانمـ
#قصهـ_تو_برایمـ_تمامیـ_ندارد..
  ۱۷:۰۳ ۹۶/۰۲/۹
  لایک مثل همیشه عالی
  ۰۳:۰۹ ۹۶/۰۲/۳
  سلامــ دوستــ عزیز #فرزانه خانم خواهشـ میکنم تشکر فراوانـ مهربون منم از آشنایی با شما خیلی خوشبختم بهترین ها رو براتون آرزو میکنم ❣️
  ۰۲:۵۲ ۹۶/۰۲/۳
  سلام از حضور گرمتون ممنونم ببخشید اگر نتونستم همه عکساتونو لایک کنم تعدادشون بالاست از اشناییتون خوشحالم
 • ۶۱ بازدید
  #روزگار_خوبیـ_نیستـ_نازنینـ
در چشمـ به همـ زدنیـ 
#پیر می شویمـ گاهیـ
بهـ حرفیـ، كنایه ایـ، آهیـ
پیر میـ شویمـ گاهی
با جمله ای،اتفاقیـ،نگاهیـ
و فاصله ی بینـ دوستیـ هایمانـ كوتاهـ میـ شود
#كوتاهـ...
پیر می شویمـ 
با #انتظارها، #نیامدنـ ها، #دیررسیدنـ ها
دلـ میـ بازیمـ ، #زخمـ می خوریمـ و #میـشكنیمـ 
روزگار خوبیـ نیستـ نازنینـ
#آدمـ_ها_را_آدمـ_ها_پیر_میـ_كنند_نه_گذر_ثانیهـ_ها...
  ۰۰:۲۴ ۹۶/۰۱/۲۵
  سلامـ دوستــ عزیز #sevdam لایکــ به وجود نازتــ مهربون زنده باشی شب خوشـیــ داشته باشید
  ۰۰:۱۸ ۹۶/۰۱/۲۵
  likeee
 • ۱۲۴ بازدید
  شاید
تقدیر روی #پیشانی‌امـ
نوشتهـ باشد
"همیشهـ فاصله ای هستـ"
ولی تو فقط گاهی برایمـ #بخند
آنوقتـ تقدیرمـ را #میـ_بوسمـ
و کنار میـ گذارمـ
تو که میـ خندیـ
#خدا تازهـ میـ فهمد
اگر تنها #عشقـ
اعجاز رسولانشـ بود
دنیای جهنمیـ
#بهشتـ موعود میـ شد...
عشقـ همیشهـ
معجزهـ ایـ تازهـ دارد...
#تو_فقطـ_گاهیـ_برایمـ_بخند..
  ۲۳:۴۱ ۹۶/۰۲/۳۰
  سلامـــ خوبی شیرین
  ۲۳:۴۱ ۹۶/۰۲/۳۰
  قبول کردن آموزش و پرورش ☺️
  ۰۱:۰۶ ۹۶/۰۲/۲۸
  انشالله هرچی که میخواین بشه.
 • ۷۲ بازدید
  #کامنــتــــــً_اول...
  ۲۳:۴۶ ۹۶/۰۱/۲۲
  سلامـ داداشی گلمـ صادق همچنین تبریک به وجودتـــ ❣️
  ۲۳:۴۰ ۹۶/۰۱/۲۲
  سلام تبریک جمال جان
  ۲۳:۲۴ ۹۶/۰۱/۲۲
  ممنوون داداش همچنین
 • ۷۰ بازدید
  #کامنــتــــــً_اول...
  ۰۱:۰۰ ۹۶/۰۱/۲۱
  سلامـ داداش گلمـ #امیر فداییــ مهربونمـ شبتونــ خوشــ ❣️
  ۰۰:۵۹ ۹۶/۰۱/۲۱
  سلامـ دوستــ همیشگـیــ #آتش لایکــ به مهربونیتــ.. زنده باشی شب خوشـیــ داشته باشید
  ۰۰:۵۹ ۹۶/۰۱/۲۱
  سلامـ دوستــ عزیز #sevdam نگاهتونـ عالیـ تشکرات فروان شبتون خوش..
 • ۸۱ بازدید
  #اسمشـ_چیستـ؟
اینـ حسـ، اینـ حالـ؛
همینـ که وقتیـ به تو فکر می کنمـ
از گوشه ی لبهایمـ #لبخند چکهـ می کند 
اسمشـ چیستـ؟
اینـ کار، اینـ رفتار؛
که نشسته‌امـ و تو را #مو به مو مرور میـ کنمـ
و عطر #موهایتـ گیجمـ می کند؟
اسمشـ چیستـ؟
اینـ #رویا، اینـ خیالـ؛
که تو از دور می‌آییـ و انار‌های باغ شعرمـ
کالـ کالـ، سینه چاکـ می کنند؟
اسمشـ را چه بگذارمـ
 که تو،
#دوستتـ_دارم_معنیـ‌ش_کنی؟
  ۲۱:۱۷ ۹۶/۰۱/۱۸
  مرسی مهربون :)
  ۱۷:۱۵ ۹۶/۰۱/۱۸
  سلامـ دوستــ عزیز #مهتاب لایکــ به مهربونیتــ ❣️ روزتون قشنگــ ✔️
  ۰۸:۵۲ ۹۶/۰۱/۱۸
  لایکه :)
 • ۹۰ بازدید
  مدتـ هاستـ می‌خواهمـ بگویمـ
#دوسشــ دارمـ اما...
شما که غریبهـ نیستید
رویشـ را ندارمـَ
می‌خواهمـ بگویمـ :
عاشقـ #چشمانتـ شده‌امـ
اما #شرمـ می‌کنمـ
می‌ترسمـ بگویم
بودنتـ حالمـ را خوبـ می‌کند
#صدایتـ زیباترینـ
آهنگـ شب‌هایمـ می‌شود
می‌ترسمـ بگویمـ
او همـ ماندنی نباشد...
آدم‌ها را کهـ می‌شناسیـ
تا بویـ دوستـ داشتنـ
به مشام‌شانـ می‌رسد
#هنوز_نیامدهـ_هوایـ_رفتنـ_بهـ_سر_شانـ_میزند..
  ۲۳:۳۶ ۹۶/۰۱/۱۶
  سلامـــ دوستــــ عزیز آقا مهدی همچنین شبتونــ خوشــ در پناه حق
  ۰۸:۰۲ ۹۶/۰۱/۱۶
  آرزو میکنم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌در این روز زیبا ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نسیم مهر و محبت  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ زلف خاطرتان را بیاراید  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ تپش عشق ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌حیات را در وجودتان  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌گل افشانی کند ‌ ‌ ‌ ‌ ‌و شور زندگی  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌درجانتان متلاطم گردد ........‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تقدیم به ‌ ‌ ‌دوست عزیزم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌.........‌ ‌ ‌ ‌
 • ۱۰۶ بازدید
  #سیزدهـ بدر گذشتـ 
و مڹـ
دلشورهـ دارمـ ڪہ مبادا
دستیـ
#دلیـ
و زبانی
تو را آرزو ڪرده باشد و
مرغـ آمیڹـ
زبانمـ #لاڸـ
شنیدهـ باشد…
تو ماڸـ منیـ
حتیـ اگر نخواهیـ امـ و
از مڹـ بیزار باشیـ…
#باز_همـ_منـ_دوستتـ_دارمـ
  ۱۹:۵۷ ۹۶/۰۱/۱۴
  سلامـ سال نو شما هم مبارکـ آقا ایرج عزیز بهترین ها رو براتون آرزو میکنم ❣️
  ۰۸:۱۹ ۹۶/۰۱/۱۴
  سلام هم سال نو مبارک باشه هم سیزده بدر انشاالله که همتون خوشبخت و عاقبت به خیر باشید با عزیزانتان روزگارتان شیرین باشه
  ۰۲:۰۴ ۹۶/۰۱/۱۴
  سلامـ دوستـ مهربونمـ #parifam مثلـ همیشهـ چشات قشنگــ میبینه ☺️ زنده باشی شبتونـ بخیـــر ✔️
 • ۸۱ بازدید
  منـ با صدایـ نفسـ کشیدنتـ همـ
#عاشقیـ_میـ_کنمـ
حتیـ اگر آرامـ و بیـ ‌صدا خودمـ را
بگذارم در دست‌هاتـ و برومـ
حتیـ وقتیـ از کنارتـ رد شومـ
برای پرتـ نشدنـ حواستـ
بوی #تنتـ را پُکـ بزنمـ؛ نه'
تو را با هیچ‌چیز عوضـ نمی‌کنمـ
حتیـ با #زندگیـ..
تو 
یكـ اتفاقـ سر زده ای برایـ منـ 
#لطفا_سرزدهـ_نرو..
  ۰۳:۳۵ ۹۶/۰۱/۹
  سلامـــ فتانه خانم تشکر فراوانــــ نظر لطف شماســــ ❣️
  ۰۱:۵۴ ۹۶/۰۱/۷
  @900qwerty سلام همه پستاتون #عاااااالـــــے و #لااااااایــــــڪ
  ۱۹:۱۰ ۹۶/۰۱/۶
  سلامـ دوستــ عزیز #فانوس تشکر فراوانــــ الهی زندگیتونـــ پر از آرامشــ، شادی، برکت در پناه حق ❣️
 • ۸۵ بازدید
  #اسمشـ_چیستـ؟
این حسـ، اینـ حالـ
همینـ کهـ وقتیـ به تو فکر می‌کنمـ
از گوشه‌ی #لب‌هایمـ لبخند چکهـ می‌کند
اسمشـ چیستـ؟
این کار، اینـ رفتار
که نشسته‌امـ و تو را #مو به مو مرور می‌کنمـ
و عطر #موهایتـ گیجمـ می‌کند؟
اسمشـ چیستـ؟
اینـ رویا، این خیالـ
که تو از دور می‌آییـ و انارهایـ باغ شعرمـ
کالـ کالـ، سینه چاکـ می‌کنند؟
اسمشـ را
چه بگذارمـ که تو
#دوستتـ_دارمـ_معنیشـ_کنیـ؟
  ۰۰:۰۰ ۹۶/۰۱/۶
  سلام گلم ممنونم
  ۲۳:۵۴ ۹۶/۰۱/۵
  سلامـ دوستــ خوبمـ #مهدیه خانم لایکــ به مهربونیتــ زنده باشی مهربونـــ شبتونــ خوشــ ☪️
  ۲۳:۴۳ ۹۶/۰۱/۵
  عالی لاییککککک
 • ۶۲ بازدید
  یڪـ #نـ؋ـر هستـ
میانِـ شبِـ تاریڪِ دلمـ،
ڪـہ بـہ منــ نزدیڪ استـ
و #نـ؋ـســ مے گیرد
از #جانمـ؛
پایِ #عشقشــ هستمـ
و بـہ قدرِ عطشِــ موج
ڪـہ از دامنِـ دریا بـہ ساحل ریزد،
منــ #ڪنارش هستمـ
موج بر موج
بـہ او مے رسد
این خستـہ یِ جانــ،
او بهایِ دلِـ درگیرِ مرا مے داند؟
#منـ_به_رویایــ_شبــ_تاریکشــ_دلـ_بستمــ ..
  ۰۲:۴۳ ۹۶/۰۱/۲
  سـلامـ ممنــووونـمـ بابـتـ تگـتونـ..قشنــ✔ـگـ بـود
  ۲۱:۰۸ ۹۶/۰۱/۱
  سلام ممنون ،همچنین
  ۱۹:۳۴ ۹۶/۰۱/۱
  سلامـ دوستــ عزیز #نفس خانم لایکــ به وجودتـ❣️ شب خوشـیــ داشته باشید
 • ۱۰۸ بازدید
  #سفرهـ_ی_هفتـ_سینمـ_لاله_نمی_خواهد 
سنبل و سوسنـ می خواهد تا 
سلامتیـ و سرور.. و#شادیـ بیاورد
سفره ی هفتـ سینمـ
#غم نمیـ خواهد 
سبزی و سکهـ میـ خواهد تا #سربلندیـ و #نشاطـ بیاورد 
سفره هفتـ سینمـ نگرانیـ نمی خواهد 
#سیب و سنجد و سماغ
میـ خواهد تا #سروریـ تندرستیـ و امید بیاورد 
سفره هفتـ سینمـ آینه و آبــ و ماهیـ قرمز میـ خواهد 
که #سلامتیـ و عشقـ "هدیه بیاورد 
و سفره ی هفتـ سینمـ #تو را می خواهد کنار آیهـ های قرآنـ"
تا برایـ منـ آرزویـ #خوبـ از خدا" طلبـ کنیـ 
#سالـ_نو_مبارکـ_دوستایـ_گلمـ..
  ۱۱:۵۴ ۹۶/۰۱/۳
  مرسی سال نو مبارک
  ۰۱:۲۸ ۹۶/۰۱/۱
  سـلام خعلی ممنووونم..عیـد شمام مبارڪ
  ۰۰:۰۶ ۹۶/۰۱/۱
  سلامـ دوستــ عزیز پریسا خانم عید شما هم مبارکـ سالی پر از آرامشـ، برکت، شادیــ، سلامتی در کنار خانواده، دوستان❣️
 • ۱۳۸ بازدید
  #روزگاریــ_خواهد_رسید..

همچنانــ که در #آغوشــ دیگریــ خفته ایــ ،
به #یاد منــ
ستاره ها را خواهیــ شمرد تا #آرامـ شویــ 
#دلتــ هوایمــ را خواهد کرد..
به یاد خواهیــ آورد 
باهمــ #بودنــ هایمانــ را ...
به یاد خواهیــ آورد #خندهـ هایمــ را ..
به یاد خواهیــ آورد #اشکــ هایمــ را ..
مطمئنمـ در آن لحظهـ در دلتـ می گوییــ :
#منــ_تو_را_میــ_خواهم ....
ولیــ آن لحــــــظه دیگر برگشتیــ 
امکانــ پذیر نیستــ ..
و #منـ_در_آغوشـ_دیگریـ_تصویر_تو_را_فراموشـ_خواهمـ_کرد..
  ۰۴:۲۸ ۹۵/۱۲/۳۰
  خاطره ها هیچ وقت پاڪ نمےشوند. شاید کم رنگ بشوند اما پاڪ نمےشوند گوشہ اے گم مےشوند گوشہ اے از ذهنت را مےگیرند و ناگہان یڪ روز،یڪ جا وسط خنده هاےمستانہ خاطره ها تورابہ فکرفرو مےبرند...سلام پیشاپیش عیدشمامبارک
  ۰۱:۱۴ ۹۵/۱۲/۳۰
  سلامـ دوستــ عزیز #خوشبختم نگاهتونـ عالیه مهربونـ❣️ سال نو مبارک سالی پر از آرامشـ، شادی، برکت... شب خوشـیـ داشته باشید ✔️
  ۰۱:۱۲ ۹۵/۱۲/۳۰
  سلامـ دوستــ عزیز #سان نگاهتونـ زیباستـ مهربونمـ❣️ سال نو مبارک بهترینها رو براتون آرزومنـدمـ. شب خوشـیـ داشته باشید ✔️
 • ۹۹ بازدید
  #مادرمـ_فرشتهـ_استــ.. 
ولیــ هیچوقتــ ندیدمــ پرواز کند زیرا به #پایشـ
منــ را بستهـ بود برادرمــ را پدرمــ را و همه ی #زندگیشــ را…
همهـ راه ها به عشقــ “#مادر” منــ ختمــ میشود مادر منــ ،
#عشقــ منــ استــ… 
میترسمــ برای ماندنــ در کنارمــ از #بهشتــ به جهنمــ بیاید مادرستــ دیگر …

#روز_عشقــ_مادر_را_بهـ_تمامیــ_مادرانــ_عزیز_تبریکــ_میگویمــ..
  ۰۰:۴۹ ۹۶/۰۱/۳
  ممنون.همچنین
  ۰۰:۴۸ ۹۶/۰۱/۳
  نگاهتونــ عالیـه مهربون، زنده باشی شب خوشـیــ براتون آرزومنـدمـ ❣️
  ۰۰:۴۲ ۹۶/۰۱/۳
  عالی❤
 • ۸۳ بازدید
  #نمیـ_خواستمـ_ناراحتتــ_کنمـ_اما_انگار_کردمـ.. 
با دوستـ داشتنـ زیادمـ.. 
با هی #ببینمتـ هایمـ..
با همیشهـ #ببخشــ ها..
و همیشهـ دلمـ برایـ تو #تنگــ شده هایمــ ..
نمیـ خواستمـ ناراحتتـ کنمـ،
اما انگار کردمـ'
وقتیـ که نامـ تو را بلند میخواندمـ..
وقتیـ که در همیشهـ، هرجا تو را به #نامـ کوچکتـ صدا می کردمـ..
وقتیـ که آنـ همه تو را #خوابــ دیدمـ..
نمی خواستمـ، اما..
#حالمـ_بدهـ_نرو_با_رفتنتـ_به_منـ_غمـ_ندهـ..
  ۲۲:۳۳ ۹۵/۱۲/۳۰
  ممنون
  ۱۸:۱۹ ۹۵/۱۲/۲۸
  سلامـ دوستــ عزیز #نفس نگاهتونــ عالیـ عصرتون به خوشی❣️
  ۱۸:۱۴ ۹۵/۱۲/۲۸
  عالیه
 • ۸۳ بازدید
  #اینکهـ_تمامیــ_لحظه_ها_به_تو_فکر_کنمـ_و_نفسمـ_بند_بیاید.. 
کاغذهایــ سفید را 
از اسمــ تو سیاهـ کنمـ ..
اینکه در خیابانیــ شلوغــ 
 همزمانــ
 تو را در هزار #نقطهـ ببینم..
#نامتــ را بارها و بارها 
زیر لبــ زمزمهـ کنمـ و #بغضــ کنمــ...
و دلــ خوشــ کنمــ 
به #عکســ کوچکیــ از تو 
که آنقدر به آن #خیرهـ شده امــ 
که دیگر #کمرنگــ شده ..
و تو هیچــ ندانیــ 
که دوستتــ دارمــ حتیــ..
میــ بینیــ ، 
#دوستــ_داشتنتــ_اصلا_کار_سختیــ_نیستــ..
  ۱۴:۰۸ ۹۵/۱۲/۲۲
  سلامـ دوستــ عزیز #پریسا_خانم لایکــــــ به همراهی پر مهرتون مهربونــ❣️ روزتون قشنگــ (^_-)
  ۱۰:۲۳ ۹۵/۱۲/۲۲
  سلام لاییک✔✔
  ۰۰:۱۳ ۹۵/۱۲/۲۲
  سلامـــ دوستــــ عزیز #پگاه_خانم لایکــــــ به مهربونیتــــ❣️ شب خوشـیـــــ داشته باشید در پناه حقــ✔️
 • ۹۳ بازدید
   #هی_تــو_نمیدانمــ_نامتــ_را_چهـ_بگذارمــ…

مخاطبــ خاصــ.. 
تمامــ زندگیــ.. 
دلیلــ #نفســ کشیدنمــ…
همهـ وجود…
یا تنها #عشقمــ…
به هر نامیــ که باشیـ
بدانــ
آرامــ
برایتــ جانــ میدهمــ'
#وقتیــ_تو_نباشیــ…
  ۱۸:۱۸ ۹۵/۱۲/۲۱
  سلامــ دوستـــ عزیز #پگاه همچنین شب خوشـیــ براتون آرزو_منـدم✔️
  ۱۸:۱۵ ۹۵/۱۲/۲۱
  سلام مرسی از حضورتون
  ۱۴:۲۶ ۹۵/۱۲/۲۱
  سلامـ دوستــ عزیز #مهتاب_خانم چشات قشنگــ میبینه مهربونــ❣️ روزتون قشنگــ✔️
 • ۷۵ بازدید
  #وقتــ_خوابمــ_را_از_کجا_میدانیــ؟
که اینگونهـ خرابــ میشویــ رویــ افکارمــ...
که #موهایتــ را
میسپاریــ بهـ باد
که شانهـ هایمــ را
روانیــ کنند.. 
وقتــ خوابمــ را 
از کجا میدانیــ؟
#کهـ_اینگونهـ_حرامشــ_میکنیــ..
  ۲۰:۵۸ ۹۷/۰۱/۱۳
  اا پس هم استانی هستیم ... موفق باشین ... همچنین
  ۲۰:۲۴ ۹۷/۰۱/۱۳
  از آشنایی با شما خیلی خوشحالم مهربونـ
  ۲۰:۲۳ ۹۷/۰۱/۱۳
  بنده اهل اهواز هستم