در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۱ بازدید
  ۱۸:۰۶ ۹۴/۰۵/۱۶
  چرا زهرا چیشده
  ۱۸:۰۶ ۹۴/۰۵/۱۶
  سلام عزیزم
  ۱۵:۴۲ ۹۴/۰۵/۱۶
  من دارم میرم از لنزور
 • ۸۴ بازدید
  ۱۷:۱۲ ۹۴/۰۸/۱۱
  @8053254آراز هنوز منتظرتم کجایی تو
  ۱۳:۰۳ ۹۴/۰۵/۲۷
  کی؟؟؟
  ۲۲:۳۲ ۹۴/۰۵/۱۶
  نفسم متینا
 • ۸۶ بازدید
  ۲۲:۲۱ ۹۴/۰۵/۱۶
  سلامتی
 • ۸۵ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۵۳ بازدید
 • ۸۹ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
  ۱۶:۳۹ ۹۴/۰۵/۱۲
  مرسی شادی
  ۰۶:۵۶ ۹۴/۰۴/۲۴
  مرسی
 • ۴۴ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۶۳ بازدید
  ۰۹:۴۰ ۹۴/۰۵/۱۹
  لایک
  ۱۹:۳۰ ۹۴/۰۴/۲۰
  من و .....
 • ۵۹ بازدید
  ۱۰:۲۶ ۹۴/۰۵/۲۲
  تگت میکنم بیا ببین
  ۱۰:۲۴ ۹۴/۰۵/۲۲
  ن واسه نمیان
  ۱۰:۲۳ ۹۴/۰۵/۲۲
  آراز پی ام هارو میخونی با محمود دارم پی ام میدم رو میگم
 • ۵۵ بازدید
 • ۵۴ بازدید
 • ۴۵ بازدید
  ۱۸:۴۵ ۹۴/۰۴/۲۰
  ابی دوست
 • ۵۵ بازدید
  ۰۹:۳۹ ۹۴/۰۵/۱۹
  بفهم
  ۲۲:۴۸ ۹۴/۰۴/۲۰
  ناراحت نیستم ب خدا توراحت باش .من عادت کردم متیانا
  ۲۲:۴۶ ۹۴/۰۴/۲۰
  باش پس تو رو خدا ناراحت نشو
 • ۵۴ بازدید
  ۰۹:۳۹ ۹۴/۰۵/۱۹
  لایک
 • ۷۲ بازدید
  ۰۹:۳۷ ۹۴/۰۵/۱۹
  لایک
  ۲۲:۰۶ ۹۴/۰۴/۲۰
  اوهوم
  ۲۲:۰۵ ۹۴/۰۴/۲۰
  واقعا؟
 • ۵۴ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۶۸ بازدید
  ۰۹:۳۷ ۹۴/۰۵/۱۹
  وای خدای من
  ۱۷:۵۶ ۹۴/۰۵/۱۲
  چطور؟
  ۱۷:۵۱ ۹۴/۰۵/۱۲
  17
 • ۷۶ بازدید
  ۰۹:۳۶ ۹۴/۰۵/۱۹
  اوخه
  ۱۲:۵۰ ۹۴/۰۴/۱۹
  مرسی هدیث
 • ۶۶ بازدید
  ۰۹:۳۶ ۹۴/۰۵/۱۹
  ناسیییییی
  ۲۲:۰۶ ۹۴/۰۴/۲۰
  عززززیزم.نااااازی
 • ۵۷ بازدید
  ۰۹:۳۶ ۹۴/۰۵/۱۹
  گودوس
 • ۵۱ بازدید
  ۰۹:۳۵ ۹۴/۰۵/۱۹
  هههههه
 • ۴۹ بازدید
 • ۸۶ بازدید
  ۰۹:۳۵ ۹۴/۰۵/۱۹
  اشکال نداره
  ۱۴:۴۵ ۹۴/۰۴/۲۰
  مریسی زهره
  ۱۴:۴۲ ۹۴/۰۴/۲۰
  likee
 • ۸۹ بازدید
 • ۴۸ بازدید
 • ۵۸ بازدید
  ۲۰:۱۷ ۹۴/۰۵/۲۱
  فدات‌خیلی‌قشنگن‌این‌ترکی‌ها‌
  ۰۹:۳۵ ۹۴/۰۵/۱۹
  گوزلیم ینی خوشگلم
 • ۵۵ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۲۵۱ بازدید
  آنادیلیم
  ۰۰:۰۲ ۹۴/۰۴/۲۱
  البوم جالبی دارین.
  ۰۱:۱۹ ۹۴/۰۴/۱۹
  بسیار زیباست آلبومتون ولی باید ترجمه کنین من متوجه نمیشم