در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۸ بازدید
 • ۷۲ بازدید
 • ۸۶ بازدید
  ۱۲:۳۳ ۹۴/۰۱/۱۱
  دقیقا
  ۱۱:۵۶ ۹۴/۰۱/۱۱
  آره بخدا
 • ۱۱۳ بازدید
 • ۷۶ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۲۷۴ بازدید
  کاش، مرکز اهدای جوانی هم بود ....


آن وقت تمام جوانیم را هدیه میدادم به زنی که تمام جوانییش را صرف عمرم کرد ..

شرمنده ام مااااااادر..........
 • ۶۸ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۶۴ بازدید
  ""بتــــــــــــرس""
از
         "سکــــــــــــوت"
مـــــــن
روزى میــــــرســــدکــــه
               ""خــــــــــــدا""
صـــــداى ایــن سکــــــــوت
راچنــــان به رخــــت مى کــــشد
کـــه
          "کــــــــــــر"
میشوی
 • ۱۰۰ بازدید
  ↺مــــــهم نیـــــــست《 بزرڴ باشے یا ڪوچڪ》

✍مـــــهم ایڹ استـــــــ ڪه آنقدر مـــــــرد➣ باشیے↻

↺ڪه پاے حرفــــت بایستے وڳرنه دهاڹ هر ڪسے 

بوے گــــــــند● “دوستتــــــ دارم”● مــــــــــیده↻
 • ۶۶ بازدید
 • ۷۳ بازدید
  خوش به حالت
  ۰۵:۰۷ ۹۴/۰۱/۲۸
  اخی
  ۲۲:۱۹ ۹۴/۰۱/۸
  khoOOosh ß haleshoOn
 • ۶۹۳ بازدید
  "ﺧـــــﺪﺍﯾـــــــﺎ ﺩﻟﺘــﻨـﮕﻢ "
ﺩﻟﺘﻨگ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ...
ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺶ
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ...
ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ!!!
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ...
ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻬﻤﯽ ﺩﺍﺷﺖ
" ﻣﺮﺍ"
ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﻨﺪ ...
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ...
ﻧﺸﺪ ...
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﯾﻦ ﺫﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ..
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ...
ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﻼﺵ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺍﯼ .
ﮐﻪ ﻭﺍﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ .
اما نمیتوانم... ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾم
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ .
ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺐ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﻫﺎﯾﻢ
ﻭﺟﻮﺩ او ﺑﻮﺩ
ﻧﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎلیش
 • ۸۸ بازدید
  ۱۳:۲۴ ۹۴/۰۱/۶
  ماشاالله