در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۱۴ بازدید
  شارژ رایگان جدید
 • ۱۹۷ بازدید
  شارژ جدید رایگان
  ۱۶:۵۵ ۹۴/۱۱/۱۰
  I'm on Instagram as @fardin.azizi1980. Install the app to follow my photos and videos.
 • ۱۸۲ بازدید
  سلام همراه اولی ها :
کد* 1107071763*رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان بگیرین
همراه اول
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۱۱۷ بازدید
  نفسهای بابای
  ۱۸:۵۴ ۹۴/۱۱/۸
  ممنونم
  ۰۷:۵۶ ۹۴/۱۱/۶
  مرسی نیلو جان
  ۰۶:۵۸ ۹۴/۱۱/۶
  خدا حفظشون کنه
 • ۱۶۴ بازدید
  جیگر طلای من
 • ۸۶۶ بازدید
  کد *1364135955 *رابه 205025بفرستین و شارژ رایگان نامحدوووووودبگیرین
(باورت نمیشه کاورمو ببین)
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت
 • ۱۰۷ بازدید
  سلام همراه اولی ها :
کد * 1107071763*رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدوووووودبگیرین
(باورت نمیشه کاورمو ببین)
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی
 • ۱۲۷ بازدید
  سلام همراه اولی ها :
کد* 1364135955 * رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدوووووودبگیرین
(باورت نمیشه کاورمو ببین)
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی
 • ۲۹۰ بازدید
  ↰ بی اعتمادم ↱

         ↰میدونی چرا↱

     ⇈چون کبریتی دستمو ⇈

    ⇍سوزوند که روش نوشته بود⇏ 

               ↩️بی خطر↪️

       ⇙هِی رفیق به ‌هر کسو ناکس⇘ 

    ⇚اعتــــــــــــــــــــماد نکن⇛.⛄
 • ۱۲۸ بازدید
  همراه اولیا
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدوووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی
ب مناسبت میلاد
 • ۱۴۱ بازدید
  همراه اولیا
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدوووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی
ب مناسبت میلاد
 • ۱۱۱ بازدید
 • ۲۳۹ بازدید
  همراه اولیا
کد 738889555 رابه 201013 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی #پسر #شارژ

یک جملک از:همراه اول
 • ۱۵۰ بازدید
  عشق بابای
 • ۹۶ بازدید
  همراه اولی ها
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی #پسر #شارژ
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۱۱۲ بازدید
  سلام همراه اولی ها
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
 **یک جملک از:شارژ رایگان**
 • ۱۱۲ بازدید
  سلام همراه اولی ها
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
 **یک جملک از:شارژ رایگان**
 • ۱۷۲ بازدید
  سلام همراه اولی ها
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی #پسر

یک جملک از:شارژ رایگان
 • ۵۷۸ بازدید
  سلام همراه اولی ها
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی #پسر

یک جملک از:شارژ رایگان
 • ۳۰۰ بازدید
  کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی #پسر #شارژ
 • ۱۳۱ بازدید
  سلام همراه اولی ها 
کد 1364135955 روبفرستین ب 30589 شارژ 3 تومنی رایگان بگیرین
 • ۱۰۰ بازدید
  مژده مژده:شارژ رایگان همراه اول ب مناسبت روز دانشجو
همراه اولی هاکد1364135955روبفرستین ب205075 شارژ رایگان بگیرین 
بعدسرویس رو با فرستادن( ستاره خاموش) لغوکنین
یک جملک از:همراه اول
 • ۱۱۱ بازدید
  همراه اولی هاکد1364135955روبفرستین ب205075 شارژ رایگان بگیرین 
بعدسرویس رو با فرستادن( ستاره خاموش) لغوکنین
یک جملک از:همراه اول
 • ۱۰۰ بازدید
  همراه اولی ها ب مناسبت روزدانشجو کد1364135955روبفرستین ب205075 شارژ رایگان بگیرین 
بعدسرویس رو با فرستادن( ستاره خاموش) لغوکنین
یک جملک از:همراه اول
 • ۱۳۹ بازدید
  سلام همراه اولی ها کد1364135955 رو به 205075 بفرستین شارژ رایگان بگیرین
 • ۱۵۹ بازدید
  سلام همراه اولی ها کد1364135955 رو به 205075 بفرستین شارژ رایگان بگیرین
 • ۱۴۰ بازدید
  همراه اولی هاکد1364135955روبفرستین ب205075 شارژ رایگان بگیرین 
یک جملک از:همراه اول
 • ۱۴۱ بازدید
  ع ش ق
  ۰۰:۰۹ ۹۴/۱۱/۹
  عشق یعنی...خدا❤
 • ۱۱۰ بازدید
  سلام همراه اولی ها کد1364135955 رو به 205075 بفرستین شارژ رایگان بگیرین
  ۰۹:۱۸ ۹۴/۰۹/۱۲
  شماره ملی توئه ن من
  ۰۹:۱۰ ۹۴/۰۹/۱۲
  1364135955 شماره ملیته؟ مگه نه؟
 • ۲۲۱ بازدید
  سلام همراه اولی ها کد1364135955 رو به 205075 بفرستین شارژ رایگان بگیرین بعد سرویس رو با عبارت ستاره خاموش لغو کنین
 • ۱۳۱ بازدید
  همراه اولی هاکد 738889555 روبفرستین ب 201013 شارژ رایگان بگیرین
#طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر#کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی#
یک جملک از:همراه اولى
  ۱۳:۰۳ ۹۴/۰۹/۱۳
  مرسی
 • ۱۵۵ بازدید
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۱۱۸ بازدید
  ۱۷:۴۶ ۹۴/۰۳/۲۵
  شارژ رایگان ; همراه اولى ها 1364135955 به 205079 بفرستین شارژ رایگان بگیرین بعدسرویس رولغو کنین .#واقعیت #طنز #حقیقت_تلخ #درد_دل #عاشقانه #حقیقت #دلنوشته #احساسی #زندگی #تنهایی #کاورم #دوستانه #دلتنگی#پست #مذهبی #دختر #مرتضی #زلزله #خانم_طلا #
 • ۱۴۰ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
  ۱۹:۵۱ ۹۴/۱۰/۲۱
  اکی
  ۱۱:۲۶ ۹۴/۰۲/۱۳
  مادر
  ۱۱:۲۶ ۹۴/۰۲/۱۳
  MOTHER
 • ۱۴۶ بازدید
  پرهام گلی
 • ۱۲۳ بازدید
 • ۱۲۷ بازدید
 • ۱۶۴ بازدید
  کربلایی پرهام 5روزه مریض شده.
براش دعا کنین انشاءالله خوب بشه. ممنونم
 • ۱۳۲ بازدید
 • ۱۲۹ بازدید
 • ۱۱۳ بازدید