در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۱۳ بازدید
  شارژ رایگان جدید
 • ۱۹۴ بازدید
  شارژ جدید رایگان
  ۱۶:۵۵ ۹۴/۱۱/۱۰
  I'm on Instagram as @fardin.azizi1980. Install the app to follow my photos and videos.
 • ۱۷۹ بازدید
  سلام همراه اولی ها :
کد* 1107071763*رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان بگیرین
همراه اول
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۱۱۷ بازدید
  نفسهای بابای
  ۱۸:۵۴ ۹۴/۱۱/۸
  ممنونم
  ۰۷:۵۶ ۹۴/۱۱/۶
  مرسی نیلو جان
  ۰۶:۵۸ ۹۴/۱۱/۶
  خدا حفظشون کنه
 • ۱۵۵ بازدید
  جیگر طلای من
 • ۸۰۴ بازدید
  کد *1364135955 *رابه 205025بفرستین و شارژ رایگان نامحدوووووودبگیرین
(باورت نمیشه کاورمو ببین)
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت
 • ۱۰۶ بازدید
  سلام همراه اولی ها :
کد * 1107071763*رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدوووووودبگیرین
(باورت نمیشه کاورمو ببین)
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی
 • ۱۲۶ بازدید
  سلام همراه اولی ها :
کد* 1364135955 * رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدوووووودبگیرین
(باورت نمیشه کاورمو ببین)
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی
 • ۲۸۳ بازدید
  ↰ بی اعتمادم ↱

         ↰میدونی چرا↱

     ⇈چون کبریتی دستمو ⇈

    ⇍سوزوند که روش نوشته بود⇏ 

               ↩️بی خطر↪️

       ⇙هِی رفیق به ‌هر کسو ناکس⇘ 

    ⇚اعتــــــــــــــــــــماد نکن⇛.⛄
 • ۱۲۵ بازدید
  همراه اولیا
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدوووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی
ب مناسبت میلاد
 • ۱۴۰ بازدید
  همراه اولیا
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدوووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی
ب مناسبت میلاد
 • ۱۰۹ بازدید
 • ۲۳۶ بازدید
  همراه اولیا
کد 738889555 رابه 201013 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی #پسر #شارژ

یک جملک از:همراه اول
 • ۱۴۸ بازدید
  عشق بابای
 • ۹۴ بازدید
  همراه اولی ها
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی #پسر #شارژ
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۱۱۲ بازدید
  سلام همراه اولی ها
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
 **یک جملک از:شارژ رایگان**
 • ۱۱۱ بازدید
  سلام همراه اولی ها
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
 **یک جملک از:شارژ رایگان**
 • ۱۶۹ بازدید
  سلام همراه اولی ها
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی #پسر

یک جملک از:شارژ رایگان
 • ۵۶۷ بازدید
  سلام همراه اولی ها
کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی #پسر

یک جملک از:شارژ رایگان
 • ۲۹۲ بازدید
  کد 1364135955 رابه 30589 بفرستین و شارژ رایگان نامحدووووووودبگیرین
باورت نمیشه کاورمو ببین
#واقعیت #طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر #کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی #تنهایی #احساسی #پسر #شارژ
 • ۱۲۹ بازدید
  سلام همراه اولی ها 
کد 1364135955 روبفرستین ب 30589 شارژ 3 تومنی رایگان بگیرین
 • ۹۸ بازدید
  مژده مژده:شارژ رایگان همراه اول ب مناسبت روز دانشجو
همراه اولی هاکد1364135955روبفرستین ب205075 شارژ رایگان بگیرین 
بعدسرویس رو با فرستادن( ستاره خاموش) لغوکنین
یک جملک از:همراه اول
 • ۱۱۰ بازدید
  همراه اولی هاکد1364135955روبفرستین ب205075 شارژ رایگان بگیرین 
بعدسرویس رو با فرستادن( ستاره خاموش) لغوکنین
یک جملک از:همراه اول
 • ۹۹ بازدید
  همراه اولی ها ب مناسبت روزدانشجو کد1364135955روبفرستین ب205075 شارژ رایگان بگیرین 
بعدسرویس رو با فرستادن( ستاره خاموش) لغوکنین
یک جملک از:همراه اول
 • ۱۳۸ بازدید
  سلام همراه اولی ها کد1364135955 رو به 205075 بفرستین شارژ رایگان بگیرین
 • ۱۵۸ بازدید
  سلام همراه اولی ها کد1364135955 رو به 205075 بفرستین شارژ رایگان بگیرین
 • ۱۳۸ بازدید
  همراه اولی هاکد1364135955روبفرستین ب205075 شارژ رایگان بگیرین 
یک جملک از:همراه اول
 • ۱۳۸ بازدید
  ع ش ق
  ۰۰:۰۹ ۹۴/۱۱/۹
  عشق یعنی...خدا❤
 • ۱۰۷ بازدید
  سلام همراه اولی ها کد1364135955 رو به 205075 بفرستین شارژ رایگان بگیرین
  ۰۹:۱۸ ۹۴/۰۹/۱۲
  شماره ملی توئه ن من
  ۰۹:۱۰ ۹۴/۰۹/۱۲
  1364135955 شماره ملیته؟ مگه نه؟
 • ۲۰۸ بازدید
  سلام همراه اولی ها کد1364135955 رو به 205075 بفرستین شارژ رایگان بگیرین بعد سرویس رو با عبارت ستاره خاموش لغو کنین
 • ۱۲۲ بازدید
  همراه اولی هاکد 738889555 روبفرستین ب 201013 شارژ رایگان بگیرین
#طنز #دلنوشته #عاشقانه #واقعیت #درد_دل #حقیقت_تلخ #احساسی #دختر#کاورم #تنهایی #مذهبی #دلتنگی #دوستانه #زندگی#
یک جملک از:همراه اولى
  ۱۳:۰۳ ۹۴/۰۹/۱۳
  مرسی
 • ۱۵۵ بازدید
 • ۱۰۵ بازدید
 • ۱۱۷ بازدید
  ۱۷:۴۶ ۹۴/۰۳/۲۵
  شارژ رایگان ; همراه اولى ها 1364135955 به 205079 بفرستین شارژ رایگان بگیرین بعدسرویس رولغو کنین .#واقعیت #طنز #حقیقت_تلخ #درد_دل #عاشقانه #حقیقت #دلنوشته #احساسی #زندگی #تنهایی #کاورم #دوستانه #دلتنگی#پست #مذهبی #دختر #مرتضی #زلزله #خانم_طلا #
 • ۱۳۸ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
  ۱۹:۵۱ ۹۴/۱۰/۲۱
  اکی
  ۱۱:۲۶ ۹۴/۰۲/۱۳
  مادر
  ۱۱:۲۶ ۹۴/۰۲/۱۳
  MOTHER
 • ۱۴۲ بازدید
  پرهام گلی
 • ۱۲۲ بازدید
 • ۱۲۷ بازدید
 • ۱۶۱ بازدید
  کربلایی پرهام 5روزه مریض شده.
براش دعا کنین انشاءالله خوب بشه. ممنونم
 • ۱۳۰ بازدید
 • ۱۲۳ بازدید
 • ۱۱۳ بازدید