در حال بارگذاری
بالا
 • ۸ بازدید
  virastaran.net
 • ۱۰ بازدید
  virastaran.net
 • ۹ بازدید
  با سخنرانانِ 
اجلاس توسعه‌دهندگان وب فارسی
آشنا شوید.
pwconf.ir @pwconf
دوشنبه ۲۲آذر۱۳۹۵
 • ۸ بازدید
  «ویراستاران» حامیِ
اجلاس توسعه‌‌دهندگانِ
وب فارسی
دوشنبه ۲۲آذر۱۳۹۵
با کد تخفیف ۲۰درصدی
نام‌نویسی کنید: vir3co
 • ۶ بازدید
 • ۱۰ بازدید
  فارسی در پهنۀ وب؛ 
آسیب‌ها و توان‌ها

سخنزانی محمدمهدی باقری
در اجلاس توسعه‌دهندگان وب فارسی
دوشنبه ۲۲آذر۱۳۹۵
با کد تخفیف ۲۰درصدی
نام‌نویسی کنید: vir3co
 • ۱۰ بازدید
  http://virastaran.net/
 • ۱۰ بازدید
  
‏اگه می‌خوای کسی 
به حرفت توجه کنه، 
با این جمله شروع نکن: «ببین، می‌خوام یه چیز مهم بهت بگم...» با این جمله شروع کن: «نمی‌دونم اینو بهت بگم یا نه...»
 • ۱۲ بازدید
  سراسر زندگی اجتماعی 
بر کج‌فهمیِ عظیمی 
که سر منشاء آن گفتار است، 
تکیه دارد... .
گمان می‌بری که اندیشه‌ات 
می‌تواند با دیگر اندیشه‌ها مرتبط شود؟ 
ارتباطی جز میان کلمات نیست. 
آنچه می‌گویی و می‌شنوی، 
کلمات است 
و یک کلمه نیست که در دو دهان مختلف 
همان معنا را داشته باشد 
و تازه این چیزی نیست.
هیچ، هیچ کلمه‌ای نیست 
که تمام معنایش در زندگی بگنجد. 
کلمات از واقعیتی که زیسته‌‌ایم 
فراتر می‌روند.
رومن رولان، ژان كریستف.
 • ۹ بازدید
  «ویراسـتاران» در مشهد:
هفتمین نشست گلستان‌خوانی
 • ۱۰ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۱۵ بازدید
  خلاق بنویسیم.
 • ۳۴ بازدید
  نشانه‌های ویرایشی 
برای ویرایش کاغذی
در شیوه‌نامهٔ «ویراستاران»
@virastaran
البته ۹۹درصدِ سفارش‌ها را 
رایانه‌ای و با حذف کاغذ ویراسته‌ایم.
 • ۱۸ بازدید
  کتابخانۀ ملی شیراز
 • ۱۲ بازدید
  مرکز آموزش‌عالی آزاد شایگان، تهران
 • ۹ بازدید
  بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد.
 • ۱۳ بازدید
  مرکز آفرینش‌های ادبی قلمستان، اصفهان.