در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۷ بازدید
  0 - صفحه روی جلد - پاسداران کیفیت - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۶۹ بازدید
  01 - برگزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون مقوله ارتقاء کیفیت تولیدات و محصولات داخلی - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمع کثیری از کارگران در آستانه روز کارگر - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۶۸ بازدید
  2 - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار گروه کثیری از کارگران و کارآفرینان - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فعالان بخش های اقتصادی کشور - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۷۹ بازدید
  3 - بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۶۶ بازدید
  4 - تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع استاندارد در ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - بند 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۹۵ بازدید
  5 - چشم انداز استاندارد در افق بیست ساله (ایران 1404) - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۸۸ بازدید
  6 - پنج شعار اصلی سازمان ملی استاندارد ایران، در توسعه فرهنگ استاندارد و استاندارد سازی - استاندارد باید پیشرو باشد نه پیرو - استاندارد باید مقتدر با شد نه دست بسته - استاندارد باید عدالت جو باشد نه عنایت خواه - استاندارد باید قانون گرا باشد نه توصیه گرا - استاندارد باید مستقل باشد نه وابسته - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۸۱ بازدید
  7 - کیفیت و استاندارد از دیدگاه اسلام - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۶۱ بازدید
  8 - کیفیت و استاندارد از دیدگاه اسلام - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۷۴ بازدید
  9 - آشنایی با استاندارد - استاندارد چیست؟ - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۱۲۴ بازدید
  10 - فواید استاندارد سازی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
  ۱۹:۲۷ ۹۴/۰۶/۱۴
  یه دونه نظرم پیدا نکردم
 • ۶۱ بازدید
  11 - سازمان بین المللی استاندارد ISO - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۷۹ بازدید
  12 - گروه های ده گانه محصول های طبقه بندی شده توسط سازمان ملل متحد - CENTRAL PRODUCTS CLASSIFICATION (CPC) - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۵ بازدید
  13 - استانداردهای بین المللی و ملی و انجمنی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۲ بازدید
  14 - استانداردهای بین المللی و ملی و انجمنی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۵۸ بازدید
  15 - وظایف و مسئولیت های سازمان ملی استاندارد ایران - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۰ بازدید
  16 - وظایف و مسئولیت های سازمان ملی استاندارد ایران - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۹ بازدید
  17 - استاندارد های ملی - استاندارد اجباری - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۶ بازدید
  18 - استاندارد تشویقی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۷ بازدید
  19 - علامت استاندارد ایران - علائم استاندارد و کاربرد آن ها - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۵ بازدید
  20 - علائم استاندارد و کاربرد آن ها - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۹ بازدید
  21 - بخشی از فعالیت ها و وظایف سازمان ملی استاندارد ایران - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۲ بازدید
  22 - بخشی از فعالیت ها و وظایف سازمان ملی استاندارد ایران - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۵ بازدید
  23 - بخشی از فعالیت ها و وظایف سازمان ملی استاندارد ایران - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۵ بازدید
  24 - مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استاندارد های ملی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۲ بازدید
  25 - مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استاندارد های ملی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۴ بازدید
  26 - مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استاندارد های ملی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۷ بازدید
  27 - مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استاندارد های ملی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۰ بازدید
  28 - آشنایی با شورای عالی استاندارد و شورای استاندار استان ها "وظایف و اختیارات" - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۵۲ بازدید
  29 - ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۷ بازدید
  30 - ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۳ بازدید
  31 - شورای استاندارد استان - وظایف شورای استاندارد استان - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۵۹ بازدید
  32 - وظایف شورای استاندارد استان - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۳ بازدید
  33 - تاریخچه اداره کل استاندارد استان اصفهان - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۹ بازدید
  34 - "خط مشی کیفیت" اداره کل استاندارد استان اصفهان - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۳ بازدید
  35 - معرفی بخش های مختلف اداره کل استاندارد استان اصفهان - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۲ بازدید
  36 - منشور اخلاقی اداره کل استاندارد استان اصفهان - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۵۳ بازدید
  37 - ساختار سازمانی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۷ بازدید
  38 - واحد حراست - واحد روابط عمومی - اداره امور حقوقی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۴ بازدید
  39 - اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت - اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۲ بازدید
  40 - اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۵ بازدید
  41 - معاونت ارزیابی انطباق - اداره نظارت بر اجرای استاندارد - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۴ بازدید
  42 - اداره امور آزمایشگاه ها - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۴۶ بازدید
  43 - اداره امور آزمایشگاه ها - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان
 • ۳۸ بازدید
  44 - آزمایشگاه های بخش فلزی - آزمایگاه های بخش غیر فلزی - کتاب آشنایی با سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد اصفهان