در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۳ بازدید
  آبگوشت ، بوزباش
 • ۲۶ بازدید
  آش آبغوره آذربایجان
 • ۱۸ بازدید
  نان شیرینی محلی زنجان
 • ۲۳ بازدید
  آش زنجان
 • ۹ بازدید
  نان شیرینی اهری از سوغاتی سنتی تبریز و آذربایجان
 • ۶ بازدید
  سوغاتی آجیل و خشکبار تبریز
 • ۸ بازدید
  رشته ختایی از شیرینی های سنتی تبریز و آذربایجان
 • ۵ بازدید
  انواع حلوا زنجبیلی ، زعفرانی از شیرینی های سنتی تبریز و آذربایجان
 • ۹ بازدید
  سوجوق و باسلوق مراغه از شیرینی های سنتی آذربایجان
 • ۶ بازدید
  انواع باقلوا ترکی و آذری از شیرینی های سنتی تبریز و آذربایجان
 • ۴ بازدید
  نوقا یا لوکا از شیرینی های سنتی تبریز و آذربایجان
 • ۳ بازدید
  شیرینی های سنتی تبریز و آذربایجان
 • ۵ بازدید
  ریس یا اریس شیرینی های سنتی تبریز و آذربایجان
 • ۶ بازدید
  لوز از شیرینی های سنتی تبریز و آذربایجان
 • ۵ بازدید
  لطیفه از شیرینی های سنتی تبریز و آذربایجان
 • ۶ بازدید
  شیرینی های سنتی تبریز و آذربایجان
 • ۴ بازدید
  گردنه حیران اردبیل - آستارا در پاییز 95
 • ۵ بازدید
  دوغ آش گردنه حیران اردبیل - آستارا
 • ۱ بازدید
  قورمه سبزی ، قورمه در ترکی از قورولما یعنی خرد شده و طبخ شده
 • ۲ بازدید
  کوفته !
 • ۴ بازدید
  قئیقاناخ یا خاگینه آذربایجان
  ۲۲:۴۳ ۹۵/۰۷/۵
  سلام تشکر
  ۲۲:۲۳ ۹۵/۰۷/۵
  سلام وقت بخیر یاشاسین آذربایجانی تمام آذریلری
 • ۱ بازدید
  آجیل و خشکبار تبریز زبانرد جهانی
 • ۶ بازدید
  هلو در شندآباد شبستر آذربایجان شرقی
 • ۴ بازدید
  غذاهای مادرم ، یئپراخ دولماسی آذربایجان
  ۲۲:۲۱ ۹۵/۰۷/۵
  چوخ گوزلدی هامسه"الله آنازی حیفظ السین.
 • ۲ بازدید
  دوغ آش در طبیعت کوهسنگر اردبیل
 • ۱ بازدید
  ذرت اهر ، اهر مکئسی
 • ۲ بازدید
  غذاهای مادرم ، کوکو تبریزی
 • ۳ بازدید
  غذاهای مادرم ، آیران یا دوغ آش آذربایجان
 • ۳ بازدید
  غذاهای مادرم ، اوماج آشی آذربایجان
 • ۲ بازدید
  غذاهای مادرم ، بیبئر دولماسی آذربایجان
 • ۲ بازدید
  غذاهای مادرم ، املت با لاله بامادور
 • ۲ بازدید
  غذاهای مادرم ، قارنی یاریخ آذربایجان
 • ۲ بازدید
  فرشهای نفیس آذربایجان
 • ۳ بازدید
  جشنواره سفره ایرانی، منطقه آذربایجان شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان درتبریز
 • ۳ بازدید
  جشنواره سفره ایرانی، منطقه آذربایجان شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان درتبریز
 • ۴ بازدید
  جشنواره سفره ایرانی، منطقه آذربایجان شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان درتبریز
 • ۲ بازدید
  جشنواره سفره ایرانی، منطقه آذربایجان شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان درتبریز
 • ۶ بازدید
  جشنواره سفره ایرانی، منطقه آذربایجان شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان درتبریز
 • ۶ بازدید
  جشنواره سفره ایرانی، منطقه آذربایجان شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان درتبریز
 • ۵ بازدید
  جشنواره سفره ایرانی، منطقه آذربایجان شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان درتبریز
 • ۴ بازدید
  مکتب دوم نگارگری تبریز
 • ۳ بازدید
  مکتب اول نگارگری تبریز
 • ۴ بازدید
  روسری باتیک
 • ۶ بازدید
  ورنی قره داغ - ارسباران
 • ۴ بازدید
  سفال فیروزه ای تبریز