در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۵ بازدید
  تقویم ترکی سال 1396 - سالنامه 96 با کیفیت . فایل http://s9.picofile.com/file/8289909668/taqvim_turkce_2.jpg
 • ۳۴ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۳۳ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۳۰ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۱ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۱ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۱ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۳ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۵ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲۰ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۰ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۰ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۰ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۹ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۶ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۳ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۹ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۰ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۰ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۱ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۹ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۰ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۹ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۹ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۸ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۰ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۰ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۱ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۳ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱۱ بازدید
  تورکی دیلی، حیدربابا
 • ۱۸ بازدید
  پسرم اگر دیدی کسی لهجه دارد بر او خرده نگیر، بلکه او بیش از یک زبان میداند
 • ۱۲ بازدید
  سیر از بین رفتن زبان مادری
 • ۴۱ بازدید
  قطار تبریز - مسافران بهشت
 • ۷۱ بازدید
  توضیحات سون آی
 • ۷۰ بازدید
  اسمت را روی کوهها نوشتم! در پیری چشمهایم نمیبیند!
 • ۳۳ بازدید
  شعر ترکی برای خلخال اردبیل
 • ۱۰ بازدید
  غزل و شعر ترکی از صائب تبریزی
 • ۱۰ بازدید
  غزل و شعر ترکی از صائب تبریزی
 • ۱۰ بازدید
  غزل و شعر ترکی از صائب تبریزی
 • ۹ بازدید
  زندگی
 • ۱۶ بازدید
  از عجایب زبان ترکی
 • ۱۳ بازدید
  اوروج نامازیز قبول اولسون
  ۲۳:۴۵ ۹۵/۰۳/۱۸
  آمین سیزینده
  ۲۲:۰۸ ۹۵/۰۳/۱۸
  سلام جناب اقای مهدی . .قبول حق باشه @mahdipashazadeh
  ۲۲:۰۵ ۹۵/۰۳/۱۸
  اولسون
 • ۲۵ بازدید
  شعر ترکی صائب تبریزی
 • ۱۲ بازدید
  برای فرشتگان سرطانی