در حال بارگذاری
بالا
 • ۵ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۵ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۳ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۳ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۳ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۳ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۳ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۳ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۲ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱ بازدید
  واژه های صحیح در ترکی
 • ۱ بازدید
  تورکی دیلی، حیدربابا
 • ۲ بازدید
  پسرم اگر دیدی کسی لهجه دارد بر او خرده نگیر، بلکه او بیش از یک زبان میداند
 • ۲ بازدید
  سیر از بین رفتن زبان مادری
 • ۲۰ بازدید
  قطار تبریز - مسافران بهشت
 • ۲۹ بازدید
  توضیحات سون آی
 • ۲۵ بازدید
  اسمت را روی کوهها نوشتم! در پیری چشمهایم نمیبیند!
 • ۱۶ بازدید
  شعر ترکی برای خلخال اردبیل
 • ۴ بازدید
  غزل و شعر ترکی از صائب تبریزی
 • ۳ بازدید
  غزل و شعر ترکی از صائب تبریزی
 • ۴ بازدید
  غزل و شعر ترکی از صائب تبریزی
 • ۵ بازدید
  زندگی
 • ۷ بازدید
  از عجایب زبان ترکی
 • ۷ بازدید
  اوروج نامازیز قبول اولسون
  ۲۳:۴۵ ۹۵/۰۳/۱۸
  آمین سیزینده
  ۲۲:۰۸ ۹۵/۰۳/۱۸
  سلام جناب اقای مهدی . .قبول حق باشه @mahdipashazadeh
  ۲۲:۰۵ ۹۵/۰۳/۱۸
  اولسون
 • ۱۳ بازدید
  شعر ترکی صائب تبریزی
 • ۵ بازدید
  برای فرشتگان سرطانی
 • ۴ بازدید
  تلفن خطلرینده