در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴ بازدید
  پارادوکس یعنی:
ندارمت وگاهی فکرازدست دادنت دیوانه ام میکند..
#شهیدابراهیم هادی
  ۰۸:۴۳ ۹۶/۰۷/۲۳
  اوه اوه چه تواضعی
  ۰۸:۱۱ ۹۶/۰۵/۲۶
  سلام علیکم بنده ارزش دنبال کردن ندارم...
 • ۱۶ بازدید
  آسمان فرصت پرواز بلندیست ولی،
قصه این است که چه انداره کبوتر باشی..
 • ۱۹ بازدید
  #مذهبی

یک نفر
یک خبر
ازعشق..
نداردبدهد..؟!

#شهدا
 • ۱۵ بازدید
  ای که مراخوانده ای راه نشانم بده..
  ۰۰:۱۲ ۹۶/۰۵/۲۵
  با اجازه کپی
  ۲۳:۴۸ ۹۶/۰۵/۲۳
  خوش اومدید