در حال بارگذاری
بالا
 • ۴ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۶ بازدید
  تک باش همیشه باش
 • ۷ بازدید
 • ۶ بازدید
  آن یار عزیزی که قرارش بودم
آسایش روز و روزگارش بودم

امروز ببین چه میکند با دل من
بیچاره منم که بیقرارش بودم
 • ۵ بازدید
 • ۴ بازدید