در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken tooمن نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است