در حال بارگذاری
بالا
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • پروژه اجرای رنگ آمیزی لوله 14 اینچ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -منطقه تهران واقع در رودبار رشت در محدوده امام زاده هاشم
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۳ بازدید
  ⁣رنگ آمیزی خطوط لوله #نفت 14 اینچ رودبار رشت در محدوده امامزاده هاشم
⁣نام کارفرما: ⁣شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه تهران
⁣سرپرست کارگاه:#سیامک_ایرجی
#رصاکو
www.rasaco.org
@rasacoorg
 • ۱ بازدید
  آدم های #پولدار کار می کنند
آدم های بی پول #مدرک جمع می کنند!
#رصاکو
#جملات_انگیزشی
#rasaco
www.rasaco.org
@rasacoorg
 • ۲ بازدید
  ⁣آغلاشور عرشیان عرشیده دلده نوا
ترک ایدوب عالمی حضرت موسی الرضا
دیلده آه و نوا
سسلور اهل سما
یا رضا جان  یا رضا جان
#رصاکو
#شهادت
#ضامن_آهو
#rasaco
#reza
#imam_riza
www.rasaco.org
@rasacoorg
 • ۱ بازدید
  ⁣⁣#شیر_فشار_شکن_گاز_کلر
تلفن سفارش کالا:33368749 و33358257-041 و 09144224763
آدرس: تبریز،آبرسان،جنب بانک ملت،ساختمان 2000،طبقه 3،واحد C
#رصاکو
#شالوده_آب
#گندزدایی
#rasaco

@rasacoorg
⁣www.rasaco.org
 • ۴ بازدید
  ⁣فروش ویژه فلومتر مغناطیسی کمپانی bass instrument
⁣تلفن سفارش کالا:33868227و33358257-041 و 09144224663
آدرس: تبریز،آبرسان،جنب بانک ملت،ساختمان 2000،طبقه 3،واحد C
#رصاکو
#ارس
@rasacoorg
⁣www.rasaco.org
 • ۵ بازدید
  برای همدردی با عزیزان زلزله زده شرکت #راهبران_صنعت_ارس تمامی درآمد حاصل از فروش کلیه محصولات #ابزاردقیق و #شالوده_آب را به مدت یک هفته به حساب بانکی ویژه امداد به زلزله زدگان کرمانشاه واریز می نماید.
 • ۵ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۵ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۱ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۴ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۲ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۲ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۱ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۱ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۱ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۲ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۱ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۱ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۱ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۱ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا
 • ۲ بازدید
  تهیه مصالح و تجهیز چاه در روستای کمار سفلی شهرستان جلفا