در حال بارگذاری
بالا

مردم

 • ۶ بازدید
  إنا لله وإنا إلیه راجعون
#نفتکش
#سانچی
#تسلیت
#ملوانان
#قهرمانان
#نفت_کش #کشتی
  ۱۵:۴۹ ۹۶/۱۰/۲۴
  روحشان شاد
  ۱۵:۱۶ ۹۶/۱۰/۲۴
  ......... در سوگ سرنشینان کشتی نفت کش سانچی با قلبی مملو از غرور و عشق می نشینیم و یاد آن ها را همیشه در دل خود زنده نگاه خواهیم داشت. بعد از “تو”… تمام ایران به یکباره فرو ریخت و بیشتر از این کشتی قلب مردم سرزمینت سوخت!! این شعله ها بالاخره خاموش می شوند اما مطمئن باش چراغ قهرمانی ات تا ابد روشن است! راستی... شعله های قلب مادرت را چگونه خاموش کنیم؟؟ . #ملوانان سرزمین من، قهرمانان آب های آزاد، یادتان همیشه در قلب های ما آکنده خواهد بود... روحتان شاد.
 • ۲ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که بخاطر تبعیض و بی عدالتی جمهوری اسلامی ایران از تحصیل و حق زندگی در ایران محروم شد اما دست از تلاش نکشید و صدای مظلومیت خودرا به گوش جهانیان رساند حال همه ی ما اسد هستیم و اسد دیگر تنها نیست...
 • ۲ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که بخاطر تبعیض و بی عدالتی جمهوری اسلامی ایران از تحصیل و حق زندگی در ایران محروم شد اما دست از تلاش نکشید و صدای مظلومیت خودرا به گوش جهانیان رساند حال همه ی ما اسد هستیم و اسد دیگر تنها نیست...
 • ۲ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که بخاطر تبعیض و بی عدالتی جمهوری اسلامی ایران از تحصیل و حق زندگی در ایران محروم شد اما دست از تلاش نکشید و صدای مظلومیت خودرا به گوش جهانیان رساند حال همه ی ما اسد هستیم و اسد دیگر تنها نیست...
 • ۲ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که بخاطر تبعیض و بی عدالتی جمهوری اسلامی ایران از تحصیل و حق زندگی در ایران محروم شد اما دست از تلاش نکشید و صدای مظلومیت خودرا به گوش جهانیان رساند حال همه ی ما اسد هستیم و اسد دیگر تنها نیست...
 • ۴ بازدید
  خراسان غربی / شهرستان سبزوار بیش از ۱۲۰۰ شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم ایران اسلامی کرده است. این آمار بدون احتساب شهدای سایر شهرستان های منطقه سبزوار بزرگ (جوین ، جغتای، خوشاب و ...) است. سبزوار دیار سربداران و پرجمعیت ترین شهر نیمه غربی خراسان است که آمار بیشترین شهید را در بین شهرهای این منطقه دارد. به غیر از سبزوار، شهرستان های دیگری نظیر مشهد و نیشابور در نواحی مرکزی خراسان نیز از آمار شهدای بالایی در منطقه شمال شرق کشور برخوردارند.
 • ۴ بازدید
  خراسان غربی / المان شهدای هویزه سبزوار / شهرستان سبزوار بیش از ۱۲۰۰ شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم ایران اسلامی کرده است. این آمار بدون احتساب شهدای سایر شهرستان های منطقه سبزوار بزرگ (جوین ، جغتای، خوشاب و ...) است. سبزوار دیار سربداران و پرجمعیت ترین شهر نیمه غربی خراسان است که آمار بیشترین شهید را در بین شهرهای این منطقه دارد. به غیر از سبزوار، شهرستان های دیگری نظیر مشهد و نیشابور در نواحی مرکزی خراسان نیز از آمار شهدای بالایی در منطقه شمال شرق کشور برخوردارند.
 • ۳ بازدید
  خراسان غربی / المان شهدای هویزه سبزوار / شهرستان سبزوار بیش از ۱۲۰۰ شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم ایران اسلامی کرده است. این آمار بدون احتساب شهدای سایر شهرستان های منطقه سبزوار بزرگ (جوین ، جغتای، خوشاب و ...) است. سبزوار دیار سربداران و پرجمعیت ترین شهر نیمه غربی خراسان است که آمار بیشترین شهید را در بین شهرهای این منطقه دارد. به غیر از سبزوار، شهرستان های دیگری نظیر مشهد و نیشابور در نواحی مرکزی خراسان نیز از آمار شهدای بالایی در منطقه شمال شرق کشور برخوردارند.
 • ۳ بازدید
  خراسان غربی / المان قدیم شهدای هویزه سبزوار / این المان یکی از نمادهای فرهنگی دیار سربداران است که در ایام دفاع مقدس به دست شهید شمس آبادی ساخته شد. سازنده این المان بعدها خود نیز به فیض شهادت نائل آمد. بنابراین این المان برای مردمان دیار سربداران و خراسان غربی هم ارزش فرهنگی دارد و هم تاریخی. این المان سال ها بعد در جریان طرح زیباسازی گلزار شهدای سبزوار توسط بنیاد شهید تخریب و مجدداً به شکل زیبایی بازسازی شد.
 • ۴ بازدید
  خراسان غربی / پوستر برگزاری سی و هفتمین سالگرد شهدای هویزه سبزوار / شهرستان سبزوار بیش از ۱۲۰۰ شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم ایران اسلامی کرده است. این آمار بدون احتساب شهدای سایر شهرستان های منطقه سبزوار بزرگ (جوین ، جغتای، خوشاب و ...) است. سبزوار دیار سربداران و پرجمعیت ترین شهر نیمه غربی خراسان است که آمار بیشترین شهید را در بین شهرهای این منطقه دارد. به غیر از سبزوار، شهرستان های دیگری نظیر مشهد و نیشابور در نواحی مرکزی خراسان نیز از آمار شهدای بالایی در منطقه شمال شرق کشور برخوردارند.
 • ۳ بازدید
  خراسان غربی / شهید سید مصطفی مختاری یکی از شهدای هویزه سبزوار / شهرستان سبزوار بیش از ۱۲۰۰ شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم ایران اسلامی کرده است. این آمار بدون احتساب شهدای سایر شهرستان های منطقه سبزوار بزرگ (جوین ، جغتای، خوشاب و ...) است. سبزوار دیار سربداران و پرجمعیت ترین شهر نیمه غربی خراسان است که آمار بیشترین شهید را در بین شهرهای این منطقه دارد. به غیر از سبزوار، شهرستان های دیگری نظیر مشهد و نیشابور در نواحی مرکزی خراسان نیز از آمار شهدای بالایی در منطقه شمال شرق کشور برخوردارند.
 • ۲ بازدید
  خراسان غربی / شهید سید مصطفی مختاری یکی از شهدای هویزه سبزوار / شهرستان سبزوار بیش از ۱۲۰۰ شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم ایران اسلامی کرده است. این آمار بدون احتساب شهدای سایر شهرستان های منطقه سبزوار بزرگ (جوین ، جغتای، خوشاب و ...) است. سبزوار دیار سربداران و پرجمعیت ترین شهر نیمه غربی خراسان است که آمار بیشترین شهید را در بین شهرهای این منطقه دارد. به غیر از سبزوار، شهرستان های دیگری نظیر مشهد و نیشابور در نواحی مرکزی خراسان نیز از آمار شهدای بالایی در منطقه شمال شرق کشور برخوردارند.
 • ۳ بازدید
  خراسان غربی / شهید سید مصطفی مختاری یکی از شهدای هویزه سبزوار / شهرستان سبزوار بیش از ۱۲۰۰ شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم ایران اسلامی کرده است. این آمار بدون احتساب شهدای سایر شهرستان های منطقه سبزوار بزرگ (جوین ، جغتای، خوشاب و ...) است. سبزوار دیار سربداران و پرجمعیت ترین شهر نیمه غربی خراسان است که آمار بیشترین شهید را در بین شهرهای این منطقه دارد. به غیر از سبزوار، شهرستان های دیگری نظیر مشهد و نیشابور در نواحی مرکزی خراسان نیز از آمار شهدای بالایی در منطقه شمال شرق کشور برخوردارند.
 • ۵ بازدید
  خراسان غربی / شهدای هویزه سبزوار / شهرستان سبزوار بیش از ۱۲۰۰ شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم ایران اسلامی کرده است. این آمار بدون احتساب شهدای سایر شهرستان های منطقه سبزوار بزرگ (جوین ، جغتای، خوشاب و ...) است. سبزوار دیار سربداران و پرجمعیت ترین شهر نیمه غربی خراسان است که آمار بیشترین شهید را در بین شهرهای این منطقه دارد. به غیر از سبزوار، شهرستان های دیگری نظیر مشهد و نیشابور در نواحی مرکزی خراسان نیز از آمار شهدای بالایی در منطقه شمال شرق کشور برخوردارند.
 • ۶ بازدید
  خراسان غربی / سی و هفتمین سالگرد شهدای هویزه سبزوار / شهرستان سبزوار بیش از ۱۲۰۰ شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم ایران اسلامی کرده است. این آمار بدون احتساب شهدای سایر شهرستان های منطقه سبزوار بزرگ (جوین ، جغتای، خوشاب و ...) است. سبزوار دیار سربداران و پرجمعیت ترین شهر نیمه غربی خراسان است که آمار بیشترین شهید را در بین شهرهای این منطقه دارد. به غیر از سبزوار، شهرستان های دیگری نظیر مشهد و نیشابور در نواحی مرکزی خراسان نیز از آمار شهدای بالایی در منطقه شمال شرق کشور برخوردارند.
 • ۳ بازدید
  فکر نکنید اسداسماعیلی سرش نرمه و هرکی از راه رسیده میتونه بزنه تو سرش 
پشت اسد یه ملت ایستاده !!! اسد سرش فولادیه اگه زدی تو سرش سر خودت میشکنه
 • ۳ بازدید
  فکر نکنید اسداسماعیلی سرش نرمه و هرکی از راه رسیده میتونه بزنه تو سرش 
پشت اسد یه ملت ایستاده !!! اسد سرش فولادیه اگه زدی تو سرش سر خودت میشکنه
 • ۳ بازدید
  فکر نکنید اسداسماعیلی سرش نرمه و هرکی از راه رسیده میتونه بزنه تو سرش 
پشت اسد یه ملت ایستاده !!! اسد سرش فولادیه اگه زدی تو سرش سر خودت میشکنه
 • ۳ بازدید
  گذارید که بر خاک شهیدان گریم
سوز دل گویم و با ناله و افغان گریم
در سپیده دم آزادی و آغاز بهار
جای احمد نگرم،همره باران گریم

 شهید مدافع حرم اسداسماعیلی
 • ۴ بازدید
  گذارید که بر خاک شهیدان گریم
سوز دل گویم و با ناله و افغان گریم
در سپیده دم آزادی و آغاز بهار
جای احمد نگرم،همره باران گریم

 شهید مدافع حرم اسداسماعیلی
 • ۲ بازدید
  گذارید که بر خاک شهیدان گریم
سوز دل گویم و با ناله و افغان گریم
در سپیده دم آزادی و آغاز بهار
جای احمد نگرم،همره باران گریم

 شهید مدافع حرم اسداسماعیلی
 • ۳ بازدید
  گذارید که بر خاک شهیدان گریم
سوز دل گویم و با ناله و افغان گریم
در سپیده دم آزادی و آغاز بهار
جای احمد نگرم،همره باران گریم

 شهید مدافع حرم اسداسماعیلی
 • ۳ بازدید
              ایرانسلیها مژده مژده 
هدایای ویژه جشنواره زمستانی رسید

برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه 
کافیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود 

وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه 
کافیه کد 184752065 به 738759
بفرستید بدون هزینه و مهلت محدود
 • ۶ بازدید
  زهرا نیک دل،
راهپیمایی،
بهمن ماه 95
#دهه_فجر
#قم
#راهپیمایی
#انقلاب
#مردم
 • ۳ بازدید
              ایرانسلیها مژده مژده 
هدایای ویژه جشنواره زمستانی رسید

برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه 
کافیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود 

وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه 
کافیه کد 184752065 به 738759
بفرستید بدون هزینه و مهلت محدود
 • ۷ بازدید
        ایرانسلیها هدیه بگیرید
هدیه جشنواره زمستانی اغاز شد

برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه 
کافیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود
 • ۵ بازدید
  سلام علیكم؛ سروران گرامی.
  ۲۱:۱۴ ۹۶/۱۰/۱۳
  سلام علیكم؛ سروران گرامی.
 • ۴ بازدید
        ایرانسلیها هدیه بگیرید
هدیه جشنواره زمستانی اغاز شد

برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه 
کافیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود
 • ۵ بازدید
        ایرانسلیها هدیه بگیرید
هدیه جشنواره زمستانی اغاز شد

برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه 
کافیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود
 • ۶ بازدید
  اخرین کنسرت گروه بیگ بنگ همزمان به ورودم به لنزو 
#بیگ_بنگ #bigbang #iranianvip
 • ۶ بازدید
  gozinepars.ir
 • ۴ بازدید
  gozinepras.ir
 • ۱۱ بازدید
  خواهر گرامی هدایت شو
داره ارشاد می کنه با یه هدیه... خدا همه منحرفین رو هدایت کنه
 • ۱۱ بازدید
  دیگه نمی دونم در مورد این چی بنویسم....
دخترن دیگه
 • ۲ بازدید
  سلامتی با موبایل1
 • ۴ بازدید
   سلامتی با موبایل2
#سلامتی
#موبایل
 • ۲ بازدید
   سلامتی با موبایل3
#سلامتی
#موبایل
  ۱۴:۳۴ ۹۶/۱۰/۲۳
  سلام وقت تون بخیر و نیکی
 • ۴ بازدید
   سلامتی با موبایل4
#سلامتی
#موبایل
 • ۳ بازدید
   سلامتی با موبایل5
#سلامتی
#موبایل
 • ۲ بازدید
   سلامتی با موبایل6
#سلامتی
#موبایل
 • ۲ بازدید
   سلامتی با موبایل7
#سلامتی
#موبایل
 • ۲ بازدید
   سلامتی با موبایل8
#سلامتی
#موبایل
 • ۲ بازدید
   سلامتی با موبایل9
#سلامتی
#موبایل
 • ۶ بازدید
 • ۹ بازدید
  دختر دبیرستانی؛ سخت درک می شود؛ زود نرم می شود؛ ساده است و صادق؛ بی رنگ و شفاف.