در حال بارگذاری
بالا

طبیعت

 • منطقه سرسبز زیوه
مرز ایران و ترکیه 
شهریور 96
 • طبیعت روستای رهن
  ۲۲:۱۷ ۹۶/۰۶/۲۵
  ایول به خودم
 • ۲۱ بازدید
  طبیعت
 • ۱۴ بازدید
  کامیون
 • ۳ بازدید
  قطار استالین در شهرگوری عکاس: مجید پیرهادی
 • ۲ بازدید
  موزه استالین عکاس: مجید پیرهادی
 • موزه استالین عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  نمایی از داخل موزه استالین عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  نمایی از داخل موزه استالین عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
   نمایی از شهر تفلیس عکاس: مجید پیرهادی
 • نمایی از شهر تفلیس عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
   نمایی از شهر تفلیس و پل طبیعت عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  تندیس کارتلیس (مادر-گرجستان) عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  دیوارهای دژ قدیمی شهر-تفلیبس عکس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  کلیسای متخی Metekhi-Cathedral Historic neighborhood-of-Metekhiو محوطه تاریخی عکس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  نمایی از شهر و رود خانه کورا عکاس: مجید پیرهادی
 • یادبود شاه وختانگ Statue of King Vakhtang Gorgasali عکس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  کلیسای اسمیندا سامبا Tbilisi Sameba Cathedral عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  کلیسای اسمیندا سامبا Tbilisi Sameba Cathedral عکاس: مجید پیرهادی
 • کلیسای اسمیندا سامبا Tbilisi Sameba Cathedral عکاس: مجید پیرهادی
 • کلیسای اسمیندا سامبا Tbilisi Sameba Cathedral عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  حمام های سولفور Sulfur Spring Bathsو مسجد آبی عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  بلوار باتومی عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  نمایی از شهر باتومی ودریای سیاه عکاس: مجید پیرهادی
 • نمایی از شهر باتومی ودریا عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  ساحل دریای سیاه در شهر باتومی عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  بلوار باتومی عکس: مجیدپیرهادی
 • بلوار باتومی عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  پارک میرکل Miracle-Park برج الفبا عکس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  ساحل دریای سیاه عکاس: مجید پیرهادی
 • ۲ بازدید
  یادبود علی و-نینو عکاس: مجیدپیرهادی
 • ۱ بازدید
  باغ گیاه شناسی باتومی عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  باغ گیاه شناسی باتومی عکاس: مجید پیرهادی
 • باغ گیاه شناسی باتومی عکاس: مجید پیرهادی
 • باغ گیاه شناسی باتومی عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  باغ گیاه شناسی باتومی عکاس: مجید پیرهادی
 • باغ گیاه شناسی باتومی عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  باغ گیاه شناسی باتومی عکاس: مجید پیرهادی
 • 5میدان اروپا باتومی عکس: مجید پیرهادی
 • بلوار باتومی و برج الفبا عکاس: مجید پیرهادی
 • ساحل دریای سیاه ترکیه ترابزون عکاس: مجید پیرهادی
 • ساحل دریای سیاه ترکیه ترابزون عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
   ساحل دریای-سیاه ترکیه-ترابزون عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  دریاچه اوزون گل عکاس: مجید پیرهادی
 • ۱ بازدید
  دریاچه اوزون گل رودخانه تامین کننده آب دریاچه عکاس:مجید پیرهادی