در حال بارگذاری
بالا

طنز

 • ۲ بازدید
 • ۲ بازدید
  ■هدیه سالروز همراه اول رسید■

همراه اولی عزیز برای دریافت یکماه مکالمه رایگان کافیست کد 1967412 رابه سامانه 30756 بفرستید■■■

وبرای دریافت2گیگابایت اینترنت کافیست کد 8316141 رابه سامانه 30756بفرستید■■■
 • ۲ بازدید
  ■هدیه سالروز همراه اول رسید■

همراه اولی عزیز برای دریافت یکماه مکالمه رایگان کافیست کد 1967412 رابه سامانه 30756 بفرستید■■■

وبرای دریافت2گیگابایت اینترنت کافیست کد 8316141 رابه سامانه 30756بفرستید■■■
 • ۲ بازدید
  ■هدیه سالروز همراه اول رسید■

همراه اولی عزیز برای دریافت یکماه مکالمه رایگان کافیست کد 1967412 رابه سامانه 30756 بفرستید■■■

وبرای دریافت2گیگابایت اینترنت کافیست کد 8316141 رابه سامانه 30756بفرستید■■■
 • ۱ بازدید
  #city
#jump
 • ۱ بازدید
  #fun
#طنز
 • ۲ بازدید
  ☆هدیه جشنواره زمستانه رسید ☆
همراه اولیهای عزیز برای دریافت 1 ماه مکالمه رایگان کافیست کد 8865763
رابه 30756بفرستید ☆☆وبرای دریافت 
2گیگابایت اینترنت کافیه کد 7417347
را به 30756 بفرستید
 • ۵ بازدید
  ۲۰:۰۱ ۹۵/۱۰/۲۵
  من همون ساشارم لطفا دوستان این اکانتمو فالو کنید ممنون
 • ۴ بازدید
 • ۴ بازدید
  ۲۰:۰۳ ۹۵/۱۰/۲۵
  من همون ساشارم این اکانتمو فالو کنید ممنون
  ۱۳:۱۰ ۹۵/۱۰/۲۵
  خخخخخ
 • ۱۱ بازدید
  ۱۵:۰۸ ۹۵/۱۰/۲۵
  بای
  ۱۵:۰۷ ۹۵/۱۰/۲۵
  من برم ی خورده خر بزنم گوشیـمم فول کنم بیـام فعلا بابای
  ۱۵:۰۶ ۹۵/۱۰/۲۵
  /:
 • ۶ بازدید
  کاربه شلوارش ندارم ولی که کلی هواکش داره خخ ولی این 85رد کرده نمیدون چی بهشون میده ایقد رشد کردن
  ۰۲:۳۱ ۹۵/۱۰/۲۸
  اوه مای گاد
  ۲۳:۴۷ ۹۵/۱۰/۲۷
  بابام با حشره کش داشت مگس میکشت. ازش پرسیدم تا حالا چند تا کشتی؟ گفت 5تا ؛ 3تا زن 2تا مرد. گفتم :از کجا فهمیدی زنه یا مرده، گفت : 2تا به تلویزیون چسبیده بودن 3 تاشون به تلفن! باور کن تا حالا اینقد قانع نشده بودم...☺☺
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۱۰/۲۷
  like
 • ۶ بازدید
  #nader_narahat_mishe
 • ۳ بازدید
  ☆هدیه جشنواره زمستانه رسید ☆
همراه اولیهای عزیز برای دریافت 1 ماه مکالمه رایگان کافیست کد 8865763
رابه 30756بفرستید ☆☆وبرای دریافت 
2گیگابایت اینترنت کافیه کد 7417347
را به 30756 بفرستید
 • ۵ بازدید
  ☆هدیه جشنواره زمستانه رسید ☆
همراه اولیهای عزیز برای دریافت 1 ماه مکالمه رایگان کافیست کد 8865763
رابه 30756بفرستید ☆☆وبرای دریافت 
2گیگابایت اینترنت کافیه کد 7417347
را به 30756 بفرستید
 • ۴ بازدید
  ☆هدیه جشنواره زمستانه رسید ☆
همراه اولیهای عزیز برای دریافت 1 ماه مکالمه رایگان کافیست کد 8865763
رابه 30756بفرستید ☆☆وبرای دریافت 
2گیگابایت اینترنت کافیه کد 7417347
را به 30756 بفرستید
 • ۷ بازدید
   نمایش هتل ( ماهی صفت ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
  ۲۳:۰۶ ۹۵/۱۰/۲۰
  ☆هدیه جشنواره زمستانه رسید ☆ همراه اولیهای عزیز برای دریافت 1 ماه مکالمه رایگان کافیست کد 8865763 رابه 30756بفرستید ☆☆وبرای دریافت 2گیگابایت اینترنت کافیه کد 7417347 را به 30756 بفرستید
 • ۷ بازدید
   نمایش سلام نوروز ( ماهی صفت ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۷ بازدید
   نمایش مشترک( ماهی صفت ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۷ بازدید
   نمایش ستاره شهر( ماهی صفت ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۵ بازدید
  صمد و ممد
 • ۱۰ بازدید
  عشق ممنوع tanzdl.ir
 • ۱۰ بازدید
  نمایش صمد و ممد ( اومچ پخمه بیر ژیان ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۶ بازدید
  سریال تبریزلی تاجیر ( صمدممد ) برای دانلود سریال به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۸ بازدید
  نمایش تردینه ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۶ بازدید
  نمایش تام و جری ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۷ بازدید
  نمایش باطری سازی ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۶ بازدید
  نمایش برگ زیتون ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۵ بازدید
  نمایش دندانپزشک ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۵ بازدید
  نمایش عشق نان موتور 1000( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۷ بازدید
  نمایش آیس پک( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۵ بازدید
  نمایش کباب بناب( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۵ بازدید
  نمایش گوش باز ولی ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۵ بازدید
  نمایش تای باشی( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۵ بازدید
  نمایش مکتب( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۷ بازدید
  نمایش خان و چوپان( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۵ بازدید
  نمایش کلوچه ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۷ بازدید
  نمایش چای زرین( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۶ بازدید
  نمایش فیسبوک ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۴ بازدید
   نمایش الناز خواب ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۶ بازدید
   نمایش موش و گربه ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۶ بازدید
   نمایش کوسه ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۵ بازدید
   نمایش ایستی سویوخ ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۶ بازدید
   نمایش مدرسه ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir
 • ۵ بازدید
   نمایش روز زن ( صمد ممد ) برای دانلود نمایش به این سایت مراجعه کنید www.tanzdl.ir