در حال بارگذاری
بالا

علمی

 • ۱ بازدید
  سپتیک تانک
 • ۱ بازدید
  سپتیک
 • ۲ بازدید
  پکیج تصفیه فاضلاب
 • ۲ بازدید
  پکیج تصفیه فاضلاب انسانی
 • ۲ بازدید
  پکیج فاضلاب های صنعتی
 • پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
 • #انتشارات_گاج
#گاج
#انتشارات
#میز_لمسی
#استند_تاچ
#استند_لمسی
#Imotouch
 • ۱ بازدید
  #انتشارات_گاج
#گاج
#انتشارات
#میز_لمسی
#استند_تاچ
#استند_لمسی
#Imotouch
 • ۲ بازدید
  #انتشارات_گاج
#گاج
#انتشارات
#میز_لمسی
#استند_تاچ
#استند_لمسی
#Imotouch
 • ۱ بازدید
  #گنکره_تازه_های_قلب_و_عروق
#برج_میلاد
#میز_لمسی
#استند_تاچ
#استند_لمسی
 • ۱ بازدید
  #گنکره_تازه_های_قلب_و_عروق
#برج_میلاد
#میز_لمسی
#استند_تاچ
#استند_لمسی
 • ۱ بازدید
  #گنکره_تازه_های_قلب_و_عروق
#برج_میلاد
#میز_لمسی
#استند_تاچ
#استند_لمسی
 • ۱ بازدید
  #گنکره_تازه_های_قلب_و_عروق
#برج_میلاد
#میز_لمسی
#استند_تاچ
#استند_لمسی
#Imotouch
 • ۲ بازدید
  #جبهه_اقدام 
فعالیت در جنگ افزارهای اینترنتی_صهیونیستی یعنی حرکت در فضای تاریک و ناامن زمین دشمن!
ما هیچ ابزاری برای کنترل زمین دشمن، در اختیار نداریم...

✳✳✳✳
کانال جبهه اقدام انقلاب اسلامی
http://sapp.ir/jebheeqdam
نشر مطالب کانال بدون لینک اشکال شرعی دارد.
 • ۲ بازدید
  جلسه دفاع سرکار خانم مهندس مرضیه معطر

نام و نام خانواگی دانشجو: مرضیه معطر
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ صبح
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر مرضیه لطفی
داوران: آقایان دکتر فلامکی و دکتر ناصر نژاد
عنوان پروژه: بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در تصفیه فاضلاب صنعتی-مطالعه موردی پتروشیمی کارون
 • ۲ بازدید
  جلسه دفاع جناب آقای مهندس نوید فقهی

نام و نام خانوادگی دانشجو: نوید فقهی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی ورودی ۹۴
زمان برگزاری : روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر کشاورز مروجی
داوران: آقای دکتر یوسفی و سرکار خانم دکتر نصرآزادانی
عنوان پروژه: تحت عنوان مدلسازی CFD هیدرودینامیکی راکتور لوپ پلیمرزاسیون پلی پروپیلن
 • ۲ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: هدی قصاب
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: در روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ناصرنژاد
داوران: آقایان دکتر رحمانی و دکتر حبیب زاده
عنوان پروژه: حذف اورتوتولوییدین بروش الکتروشیمیایی
 • ۲ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: فرزانه گنجی
رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر صنایع پلیمر ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر نادرپور و مشاوره آقای دکتر یوسفی
داوران: آقای مهندس زارعی و سرکار خانم دکتر میرمحمد صادقی
عنوان پروژه: تهیه و مطالعه رئولوژی نانوكامپوزیت نانورس و پلی كربنات پتروشیمی خوزستان
 • ۲ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا کیانپور
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی پتروشیمی ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر فلامکی و مشاوره آقای مهندس پرویزی
داوران: آقایان دکتر رحمانی و دکتر حبیب زاده
عنوان پروژه: شناسایی و بررسی عملکرد کاتالیستی آلیاژهای فلزی جدید بر پایه گاما آلومینا در فرآیند تبدیل کاتالیستی نفتا
 • ۳ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: مهرناز ملک پور
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادی
داوران: آقایان دکتر ناصرنژاد و دکتر حبیب زاده
عنوان پروژه: بررسی تأثیر گندزدایی به روش الکترولیز غشایی نمک طعام بر کاهش تولید محصولات جانبی خطرناک و حذف بایو فیلم
 • ۳ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: صاحب بدرقه
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر رحمانی
داوران: آقایان دکتر فلامکی و دکتر عبادی
عنوان پروژه: بررسی حذف فتوكاتالیستی آلاینده‌های آلی از آب و مطالعه عملكرد كاتالیست در استفاده مجدد
 • ۳ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: حمیدرضا رجبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادی
داوران: آقای دکتر رحمانی و سرکار خانم دکتر لطفی
عنوان پروژه: مطالعه اثربخشی گندزدایی آب با استفاده از فرآیند الكترولیز غشایی نمك طعام در مقایسه با روش كلر زنی با بررسی پارامترهای كیفی آب تصفیه
 • ۲ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: مسعود صلواتی
رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر- پلیمریزاسیون ورودی ۹۴
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر یوسفی
داوران: آقای مهندس زارعی و سرکار خانم دکتر میرمحمد صادقی
عنوان پروژه: بهبود خواص مکانیکی و قابلیت چاپ سه بعدی با استفاده از نانورس در فیلامنت چاپگرهای سه بعدی
 • ۳ بازدید
  کاربرد 3Ds MAX در معماری داخلی
 • ۴ بازدید
  آموزش 2020Design 9.1
 • ۴ بازدید
  آموزش Abaqus
 • ۴ بازدید
  آموزش برنامه نویسی اندروید
 • ۴ بازدید
  آموزش برنامه نویسی اندروید 2
 • ۲ بازدید
  آموزش ArcGIS 10.3
 • ۲ بازدید
  آموزش ArtCam
 • ۳ بازدید
  آموزش ASP .Net
 • ۳ بازدید
  آموزش 3Ds MAX 2015
 • ۲ بازدید
  آموزش 3Ds MAX 2016
 • ۳ بازدید
  كاربرد 3Ds MAX در معماری
 • ۳ بازدید
  حسابداری در اكسل
 • ۲ بازدید
  آموزش Altium Designer
 • ۳ بازدید
  آموزش Ansys
 • ۱ بازدید
  مجموعه آموزشی نرم افزارهای معماری
 • ۳ بازدید
  آموزش AutoCAD 2015
 • ۳ بازدید
  آموزش AutoCAD 2016
 • ۳ بازدید
  آموزش AutoCAD 2017
 • ۲ بازدید
  آموزش CATIA
 • ۳ بازدید
  مجموعه آموزشی نرم افزارهای مهندسی شیمی
 • ۳ بازدید
  آموزش Civil 3D
 • ۳ بازدید
  مجموعه آموزشی نرم افزارهای مهندسی عمران