در حال بارگذاری
بالا

ثبت لحظه ها و خاطره ها

 • ۲ بازدید
  ۲۱:۳۴ ۹۶/۱۰/۲۷
  تی جانِ قربان ^-^
  ۲۱:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۷
  تی بلا بسر خخخ
  ۲۱:۲۸ ۹۶/۱۰/۲۷
  خیــلی زیبا ❤
 • ۲ بازدید
  ۲۱:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۷
  ✔✔✔✔
 • ۱ بازدید
  ۲۱:۴۸ ۹۶/۱۰/۲۷
  :D باشه یادم میمونه
  ۲۱:۴۷ ۹۶/۱۰/۲۷
  کلا جملات قصار دیدی بدون همش از خودمه ^-^
  ۲۱:۴۵ ۹۶/۱۰/۲۷
  جمله از خودت بود؟ ؛-) چای هم زشته هم ضرر داره، عوضش خیلی طرفدار داره
 • ۱ بازدید
  ۲۲:۱۶ ۹۶/۱۰/۲۷
  ممنون از شما
  ۲۲:۱۵ ۹۶/۱۰/۲۷
  فول لایک
  ۲۲:۰۳ ۹۶/۱۰/۲۷
  @داریوش سلام همچنین برای شما ممنون
 • ۱ بازدید
  ۲۱:۴۸ ۹۶/۱۰/۲۷
  ^-^
  ۲۱:۴۴ ۹۶/۱۰/۲۷
  بسیار بسیار زیبا ^-^
  ۲۱:۳۸ ۹۶/۱۰/۲۷
  بله بله
 • ۱ بازدید
  memories
 • what do you think?
 • ۱ بازدید
        ایرانسلیها و همراه اولیها بشتابید 
هدایای ویژه جشنواره زمستانی رسید

 ایرانسلیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
 هدیه کد 509321  به 405533
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود 

همراه اولیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
ابتدا کد 1565213880  به  3075004
بفرستید وسپس کد فعالسازی خود را به
3075004 بفرستید بدون هزینه
 • ۱ بازدید
  یادش بخیر پفک اشی مشی
  ۱۲:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۶
  واقعا خوشمزه بود... البته بعدشم خوارکور دکتر و ... بودیم هممون با این غذآها
  ۱۱:۲۴ ۹۶/۱۰/۲۶
  اخی من هم میخوام ^_^
 • ۱ بازدید
  انار
دهه شصتی ها یادتونه؟
 • دهه شصتی ها یادش بخیر!!!!
 • تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۱ بازدید
 • تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۱ بازدید
  تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۱ بازدید
  تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۱ بازدید
  تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۱ بازدید
  تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۱ بازدید
  تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۱ بازدید
  تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۱ بازدید
  تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۲ بازدید
  تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۱ بازدید
  تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۱ بازدید
  تولد فرشاد پیوس در کورش مال
 • ۲ بازدید
         ایرانسلیها و همراه اولیها مژده 
هدایای ویژه جشنواره زمستانی رسید

 ایرانسلیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
 هدیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود 

همراه اولیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
ابتدا کد  6043894  به  3075004
بفرستید وسپس کد فعالسازی خود را به
3075004 بفرستید بدون هزینه
 • ۲ بازدید
         ایرانسلیها و همراه اولیها مژده 
هدایای ویژه جشنواره زمستانی رسید

 ایرانسلیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
 هدیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود 

همراه اولیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
ابتدا کد  6043894  به  3075004
بفرستید وسپس کد فعالسازی خود را به
3075004 بفرستید بدون هزینه
 • ۲ بازدید
  حمام گنجعلی خان کرمان
 • ۲ بازدید
  حمام گنجعلی خان کرمان
  ۰۰:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  سنگ مرمر برای تعیین وقت در حمام ( آثار دوره صفویه)
 • ۱ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که از مادری ایرانی و پدری افغان متولد شد و در ایران زندگی می کند اما بخاطر قانون تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران از داشتن هویت و حق تحصیل محروم شد است.
اسد آینده ای ندارد، در حق اسد ظلم شده است درست در کشوری که ادعای مسلمان بودنش کوه را تکان می دهد...
اما اسد دیگر تنها نیست بزودی صدای مظلومیت این جوان را همه خواهند شنید!!!!
 • ۱ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که از مادری ایرانی و پدری افغان متولد شد و در ایران زندگی می کند اما بخاطر قانون تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران از داشتن هویت و حق تحصیل محروم شد است.
اسد آینده ای ندارد، در حق اسد ظلم شده است درست در کشوری که ادعای مسلمان بودنش کوه را تکان می دهد...
اما اسد دیگر تنها نیست بزودی صدای مظلومیت این جوان را همه خواهند شنید!!!!
 • ۱ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که از مادری ایرانی و پدری افغان متولد شد و در ایران زندگی می کند اما بخاطر قانون تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران از داشتن هویت و حق تحصیل محروم شد است.
اسد آینده ای ندارد، در حق اسد ظلم شده است درست در کشوری که ادعای مسلمان بودنش کوه را تکان می دهد...
اما اسد دیگر تنها نیست بزودی صدای مظلومیت این جوان را همه خواهند شنید!!!!
 • ۱ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که از مادری ایرانی و پدری افغان متولد شد و در ایران زندگی می کند اما بخاطر قانون تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران از داشتن هویت و حق تحصیل محروم شد است.
اسد آینده ای ندارد، در حق اسد ظلم شده است درست در کشوری که ادعای مسلمان بودنش کوه را تکان می دهد...
اما اسد دیگر تنها نیست بزودی صدای مظلومیت این جوان را همه خواهند شنید!!!!
 • ۲ بازدید
  عادت اسداسماعیلی نیست، رنجیدن ز کس

ور بیازارد، نگوییمش به کس

ور برآرد دود از بنیاد ما

آه آتش بار ناید یاد ما

ورنه ما شوریدگان در یک سجود

بیخ ظالم را براندازیم، زود

رخصت اریابد ز ما باد سحر

عالمی در دم کند زیر و زبر
 • ۲ بازدید
  عادت اسداسماعیلی نیست، رنجیدن ز کس

ور بیازارد، نگوییمش به کس

ور برآرد دود از بنیاد ما

آه آتش بار ناید یاد ما

ورنه ما شوریدگان در یک سجود

بیخ ظالم را براندازیم، زود

رخصت اریابد ز ما باد سحر

عالمی در دم کند زیر و زبر
 • ۱ بازدید
  عادت اسداسماعیلی نیست، رنجیدن ز کس ور بیازارد، نگوییمش به کس ور برآرد دود از بنیاد ما آه آتش بار ناید یاد ما ورنه ما شوریدگان در یک سجود بیخ ظالم را براندازیم، زود رخصت اریابد ز ما باد سحر عالمی در دم کند زیر و زبر
 • ۱ بازدید
  عادت اسداسماعیلی نیست، رنجیدن ز کس ور بیازارد، نگوییمش به کس ور برآرد دود از بنیاد ما آه آتش بار ناید یاد ما ورنه ما شوریدگان در یک سجود بیخ ظالم را براندازیم، زود رخصت اریابد ز ما باد سحر عالمی در دم کند زیر و زبر
 • ۱ بازدید
         ایرانسلیها و همراه اولیها مژده 
هدایای ویژه جشنواره زمستانی رسید

 ایرانسلیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
 هدیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود 

همراه اولیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
ابتدا کد 1461678514 به 3075004
بفرستید وسپس کد فعالسازی خود را به
3075004 بفرستید بدون هزینه
 • ۱ بازدید
  تو عزیز اسدی دل انگیز اگر اسلام جلوی دست و پای اسد رو نبسته بود!!
 • ۱ بازدید
  تو عزیز اسدی دل انگیز اگر اسلام جلوی دست و پای اسد رو نبسته بود!!
 • ۲ بازدید
  تو عزیز اسدی دل انگیز اگر اسلام جلوی دست و پای اسد رو نبسته بود!!
 • ۱ بازدید
  تو عزیز اسدی دل انگیز اگر اسلام جلوی دست و پای اسد رو نبسته بود!!
 • ۱ بازدید
  استاد ادبیات اسداسماعیلی