در حال بارگذاری
بالا

تخیلی

 •            * ایرانسلیها مژده *
☆هدیه میلاد حضرت معصومه☆

  برای دریافت ۳ گیگ اینترنت کد 
۳۹۳۱۸۰۲۲۳ به ۷۳۷۴۵۹  بفرستید

☆وبرای دریافت یکماه مکالمه کد 
۱۱۲۸۸۰۱۸ به ۷۳۷۴۵۳ بفرستیدرایگان 
و با شارژ صفر هم ممکن است 


 
 • ۲ بازدید
             * ایرانسلیها مژده *
☆هدیه میلاد حضرت معصومه☆

  برای دریافت ۳ گیگ اینترنت کد 
۳۹۳۱۸۰۲۲۳ به ۷۳۷۴۵۹  بفرستید

☆وبرای دریافت یکماه مکالمه کد 
۱۱۲۸۸۰۱۸ به ۷۳۷۴۵۳ بفرستیدرایگان 
و با شارژ صفر هم ممکن است 


 
 • ۱ بازدید
  ☆ایرانسلیها تبریک تبریک☆

هدیه به مناسبت فرا رسیدن ولادت
 حضرت معصومه و روز دختر
  
برای دریافت ۳ گیگ اینترنت کد 
۳۹۳۱۸۰۲۲۳ به ۷۳۷۴۵۹  بفرستید

☆وبرای دریافت ۵۰۰۰ هدیه کد 
۱۱۲۸۸۰۱۸ به ۷۳۷۴۵۳ بفرستید


 
 • ۱ بازدید
  ☆ایرانسلیها تبریک تبریک☆

هدیه به مناسبت فرا رسیدن ولادت
 حضرت معصومه و روز دختر
  
برای دریافت ۳ گیگ اینترنت کد 
۳۹۳۱۸۰۲۲۳ به ۷۳۷۴۵۹  بفرستید

☆وبرای دریافت ۵۰۰۰ هدیه کد 
۱۱۲۸۸۰۱۸ به ۷۳۷۴۵۳ بفرستید


 
 • ۲ بازدید
  ☆ایرانسلیها تبریک تبریک☆

هدیه به مناسبت فرا رسیدن ولادت
 حضرت معصومه و روز دختر
  
برای دریافت ۳ گیگ اینترنت کد 
۳۹۳۱۸۰۲۲۳ به ۷۳۷۴۵۹  بفرستید

☆وبرای دریافت ۵۰۰۰ هدیه کد 
۱۱۲۸۸۰۱۸ به ۷۳۷۴۵۳ بفرستید


 
 • ۲ بازدید
  ☆جشنواره همراه اول و ایرانسل☆
  همراه اولیهابرای دریافت ۳ گیگ اینترنت 
یکماهه ابتدا ۱۲۳ رابه ۳۰۷۵۵۷  بفرستید
سپس ۹ رابه ۳۰۷۵۵۷ بفرستیدسپس 
۱۳۴۰۶۰۸  رابه ۳۰۷۵۵۷ بفرستید

☆☆ایرانسلیها برای دریافت 
۳ گیگ اینترنت کد ۳۹۳۱۸۰۲۲۳ 
 رابه ۷۳۷۴۵۹  بفرستید بدون هزینه 

 
 • ۲ بازدید
  ☆جشنواره همراه اول و ایرانسل☆
  همراه اولیهابرای دریافت ۳ گیگ اینترنت 
یکماهه ابتدا ۱۲۳ رابه ۳۰۷۵۵۷  بفرستید
سپس ۹ رابه ۳۰۷۵۵۷ بفرستیدسپس 
۱۳۴۰۶۰۸  رابه ۳۰۷۵۵۷ بفرستید

☆☆ایرانسلیها برای دریافت 
۳ گیگ اینترنت کد ۳۹۳۱۸۰۲۲۳ 
 رابه ۷۳۷۴۵۹  بفرستید بدون هزینه 

 
 • ۳ بازدید
  ☆جشنواره همراه اول و ایرانسل☆
  همراه اولیهابرای دریافت ۳ گیگ اینترنت 
یکماهه ابتدا ۱۲۳ رابه ۳۰۷۵۵۷  بفرستید
سپس ۹ رابه ۳۰۷۵۵۷ بفرستیدسپس 
۱۳۴۰۶۰۸  رابه ۳۰۷۵۵۷ بفرستید

☆☆ایرانسلیها برای دریافت 
۳ گیگ اینترنت کد ۳۹۳۱۸۰۲۲۳ 
 رابه ۷۳۷۴۵۹  بفرستید بدون هزینه 

 
 • ۶ بازدید
  مژده ☆●☆مژده
هدیه ویژه تاسیس همراه اول
همراهان 10هزار تومان شارژ بگیرید
فقط کافیست کد 9969868 رابه سامانه 307000 و سپس 555 رابه 307000 ارسال کنید
 • ۵ بازدید
  ☆هدیه جشنواره همراه اولیها☆
 برای دریافت 3گیگ اینترنت یکماهه
 ابتدا 123 رابه 307557بفرستید
سپس 9 رابه 307557بفرستید
سپس 1340608  رابه 307557
بفرستید بدون هزینه
 • ۷ بازدید
  ☆هدیه جشنواره همراه اولیها☆
 برای دریافت 3گیگ اینترنت یکماهه
 ابتدا 123 رابه 307557بفرستید
سپس 9 رابه 307557بفرستید
سپس 1030801  رابه 307557
بفرستید بدون هزینه
 • ۸ بازدید
  ☆فرصت طلایی ایرانسل رسید☆
هدیه به مناسبت تاسیس ایرانسل

برای دریافت 3گیگ اینترنت هدیه

 کد 393180223  رابه 737459 بفرستید

 
 • ۶ بازدید
  ☆شارژ رایگان همراه اول☆
 برای دریافت هدیه 5000 کافیه
 ابتدا 123 رابه 307557بفرستید
سپس 9 رابه 307557بفرستید
سپس 1340175 رابه 307557
بفرستیدکاملا رایگان
 • ۲۲ بازدید
   حاکمی اعلام کرد:
 به آرامش در یک تابلو نقاشی جایزه خواهد داد.

هنرمندان سعی کردندو حاکم دوتابلوراپسندید

اولی یک دریاچه آرام 
با آسمانی آبی وابرهای زیبا و سفید...پرازآرامش ...

 دومی کوههایی ناهموار و پر صخره
با آبشاری که به پایین میریخت، بدون آرامش

حاکم با دقت نگاه کرد پشت آبشاربوته ای دیدکه
در آن پرنده ای لانه کرده و با آرامش نشسته بود.

حاکم دومی را انتخاب کرد و گفت: "آرامش به معنای آن نیست که صدایی ومشکلی وکارسختی نباشد
آرامش یعنی درمیان صدا، مشکل و کار سخت، دلی آرام وجود داشته باشد .
  ۰۷:۵۲ ۹۶/۰۴/۲۰
  سلام آقاامید،صبحتون پرخیروبرکت...ممنون ازخوشامدگویی پرمهذودعای خیرتون...سپاسگزارم وهمچنین بزرگوار
  ۰۰:۴۲ ۹۶/۰۴/۲۰
  سلام بروی ماهتون ، اختیار داری انجام وظیفه بود ، هر چند که دیره اما جا داره ورودتون به لنز رو خیر مقدم و خوش آمد بگم ، بابت لایک ها و توجه با ارزشت یک دنیا ممنونم مرهون و مدیون الطافت هستم امیدوارم در زندگی هیچوقت رنگ غم و اندوه رو نبینی ... آمین @Tanin_Darya
  ۰۰:۳۸ ۹۶/۰۴/۲۰
  سلام آقاامید،ممنونم ازحضورسبزتون...لطف دارید
 • ۱۴ بازدید
  شبلی به مسجدرفت كه نماز بخواند. درمسجددوکودک
یكی ثروتمندی و دیگری فقیردید. 
در زنبیل ثروتمند حلوا بود و در زنبیل فقیر نان خشك و از او حلوا میخواست.ثروتمند می گفت: اگر خواهی حلوا به تو دهم، سگ من باش و چون سگان بانگ كن.
آن بیچاره بانگ سگ كرد و پسر ثروتمند حلوا بدو می داد.
شبلی در آنان می نگریست و می گریست. كسی از او پرسید:
 تو را چه رسیده كه گریان شده ای؟ گفت: نگاه كنید كه طمع كاری به مردم چه رسانَد؟
اگر آن كودك بدان نان تهی قناعت می كرد و طمع از حلوای او برمی داشت، سگ همچون خویشتنی نمی شد.
  ۱۵:۳۲ ۹۶/۰۴/۲۸
  ممنون آقاسیدازکامنتای عالی وهمراهی همیشگیتون
  ۱۵:۰۷ ۹۶/۰۴/۲۸
  بله قناعت و طمع، دو وصفی که انسان را عزیز و ذلیل میکنند.
  ۱۵:۱۷ ۹۶/۰۴/۲۶
  سلام ودروبرشماجناب بابک،عصرتون دلپذیر...ممنونم ازشما
 • ۹ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه جشنواره تابستان☆
   
برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه کد
 1067707 رابه 738818 بفرستید
 


 
 • ۷ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه تابستان☆

برای دریافت 3گیگ اینترنت هدیه

 کد 11288018  رابه 737459 بفرستید

 
 • ۵ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه جشنواره تابستان☆
   
برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه کد
1131146401 را به 737459 بفرستید
 


 
 • ۵ بازدید
  یه کم بریم تو نخ انیمه عاشقان شیطانی
 • ۵ بازدید
  آیاتو
 • ۷ بازدید
  من یه سوال دارم.آیاتو عاشق یویی بود یافقط برا خونش میخواستش؟واونقدر هواش رو داشت؟؟؟؟
  ۱۷:۲۵ ۹۶/۰۴/۱۵
  حذف کنید،زشت است
  ۱۷:۴۰ ۹۶/۰۴/۷
  یه حسایی بهش داره
 • ۶ بازدید
  مجسمشون.ژاپنیا مجسمه دخترای داخل انیمه ها رو تقریبا شبیه هم میسازن.موافق نیستین؟
  ۱۷:۲۶ ۹۶/۰۴/۱۵
  حذف کنید ،زشت است
  ۱۷:۴۱ ۹۶/۰۴/۷
  مجسمه نیست کاسپلیه
 • ۷ بازدید
  یویی و آیاتو ،مجسمشون
  ۱۷:۲۵ ۹۶/۰۴/۱۵
  تصویر نامناسب است
 • ۵ بازدید
  برادران شیطانی
  ۱۴:۳۱ ۹۶/۰۴/۱۷
  هموطن گرامی فساد و هرزگی کم و زیاد ندارد
  ۱۹:۴۳ ۹۶/۰۴/۱۶
  به نظرت لب گرفتن دیگه خیلی عادیه که این به نظرت زشت اومده
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۰۴/۱۶
  نظر شما صحیح ولی.. این همه ملت تصویر زشت و به معنای واقعی کلمه زشت و مستهجن میزارن.اونوخ به این میگی زشت.معلومه یازیادی مذهبیی یا نمیدونی زشت به چی میگن
 • ۶ بازدید
  میهمونی گرفتن
  ۱۷:۲۶ ۹۶/۰۴/۱۵
  حذف کنید ، نامناسب
  ۲۱:۵۰ ۹۶/۰۴/۴
  این مهمونی نمیخواد تموم بشه ؟
  ۲۱:۳۰ ۹۶/۰۴/۴
  حالم بهم خورد -_-
 • ۵ بازدید
 • ۸ بازدید
  اگر هرکدومشون دختر میشد...
:D
  ۱۹:۴۷ ۹۶/۰۴/۴
  thanks for likes ^_____^
  ۱۹:۴۵ ۹۶/۰۴/۴
  خخخخخخخخخخخخخ
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۰۴/۴
  موافقم باحال ترن.ولی یویی آبروی هرچی دختره برده با اون شل و ول بازیاش.
 • ۶ بازدید
  رجی
  ۱۷:۲۷ ۹۶/۰۴/۱۵
  حذف کنید ، زشت
 • ۳ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه تابستان☆

برای دریافت 3گیگ اینترنت هدیه
 کد 1131146401 رابه 737459 بفرستید
   
☆وبرای دریافت 10هزار هدیه کد
11288018 را به 737459 بفرستید

 
 • ۳ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه
 کد  ۱۱۳۱۱۴۶۴۰۱ رابه ٧٣٧۴۵٩ بفرستید
   
☆وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه کد
 ۸۷۸۶۸۷۷۰۱ را به۷۳۷۴۵۹ بفرستید. 

 
 • ۴ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه
 کد  ۱۱۳۱۱۴۶۴۰۱ رابه ٧٣٧۴۵٩ بفرستید
   
☆وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه کد
 ۸۷۸۶۸۷۷۰۱ را به۷۳۷۴۵۹ بفرستید. 

 
 • ۴ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه
 کد  ۱۱۳۱۱۴۶۴۰۱ رابه ٧٣٧۴۵٩ بفرستید
   
☆وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه کد
 ۸۷۸۶۸۷۷۰۱ را به۷۳۷۴۵۹ بفرستید. 

 
 • ۳ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۴ بازدید
  پروفایل خودم
 • ۳ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۲ بازدید
  خیلی خوشگله
 • ۳ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۳ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه
 کد  ۱۱۳۱۱۴۶۴۰۱ رابه ٧٣٧٤٥٩ بفرستید
  
☆وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه
 ابتدا كد  ١٠٠٦٣٣٣١٧   رابه ٨٤٨٨٨ 
وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید 

 
 • ۳ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه
 کد  ۱۱۳۱۱۴۶۴۰۱ رابه ٧٣٧٤٥٩ بفرستید
  
☆وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه
 ابتدا كد  ١٠٠٦٣٣٣١٧   رابه ٨٤٨٨٨ 
وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید