در حال بارگذاری
بالا

خبری

 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۴ بازدید
  در نخستین مجمع ملی سلامت و جشنواره‌ی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت که صبح یک‌شنبه 8 اسفند در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان برگزیده‌ی اول در تمامی محورهای حوزه‌ی سلامت شناخته شد و از سوی رییس جمهور تندیس و لوح تقدیر مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی اجتماعی برای سلامت به آقای دکتر مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اعطا شد.
 • ۳ بازدید
  در نخستین مجمع ملی سلامت و جشنواره‌ی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت که صبح یک‌شنبه 8 اسفند در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان برگزیده‌ی اول در تمامی محورهای حوزه‌ی سلامت شناخته شد و از سوی رییس جمهور تندیس و لوح تقدیر مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی اجتماعی برای سلامت به آقای دکتر مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اعطا شد.
 • ۲ بازدید
  در نخستین مجمع ملی سلامت و جشنواره‌ی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت که صبح یک‌شنبه 8 اسفند در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان برگزیده‌ی اول در تمامی محورهای حوزه‌ی سلامت شناخته شد و از سوی رییس جمهور تندیس و لوح تقدیر مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی اجتماعی برای سلامت به آقای دکتر مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اعطا شد.
 • ۳ بازدید
  بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به پاس تلاش‌های وافر در حوزه‌ی سلامت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حایز رتبه‌ی برتر در نخستین مجمع ملی سلامت و جشنواره‌ی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت شده است. بنیاد برکت‌ کوشیده‌ است در حوزه‌ی سلامت با احداث بیمارستان، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز جامع سلامت در کشور و نیز ارایه‌ی خدمات سلامت از راه دور، بخشی از بار هزینه‌های سنگین درمان را از دوش مردم مناطق محروم بردارد.
 • ۳ بازدید
  بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به پاس تلاش‌های وافر در حوزه‌ی سلامت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حایز رتبه‌ی برتر در نخستین مجمع ملی سلامت و جشنواره‌ی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت شده است. بنیاد برکت‌ کوشیده‌ است در حوزه‌ی سلامت با احداث بیمارستان، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز جامع سلامت در کشور و نیز ارایه‌ی خدمات سلامت از راه دور، بخشی از بار هزینه‌های سنگین درمان را از دوش مردم مناطق محروم بردارد.
 • ۲ بازدید
  تکمیل و ساخت 11 بیمارستان با ظرفیت 1234 تخت در شهرهای محروم، ساخت 42 مرکز بهداشت و احداث 88 مرکز جامع سلامت، انعقاد تفاهم‌نامه‌ی احداث دو مرکز جامع سرطان سطح سه، ارایه‌ی خدمات سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور به بیش از 350 هزار نفر، هم‌چنین صدور 250 هزار فقره بیمه‌نامه برای پوشش 460 هزار نفر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، از جمله اقدامات بنیاد برکت در حوزه‌ی سلامت به شمار می‌رود که مورد توجه و تقدیر مجمع ملی سلامت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
 • ۳ بازدید
  تکمیل و ساخت 11 بیمارستان با ظرفیت 1234 تخت در شهرهای محروم، ساخت 42 مرکز بهداشت و احداث 88 مرکز جامع سلامت، انعقاد تفاهم‌نامه‌ی احداث دو مرکز جامع سرطان سطح سه، ارایه‌ی خدمات سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور به بیش از 350 هزار نفر، هم‌چنین صدور 250 هزار فقره بیمه‌نامه برای پوشش 460 هزار نفر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، از جمله اقدامات بنیاد برکت در حوزه‌ی سلامت به شمار می‌رود که مورد توجه و تقدیر مجمع ملی سلامت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
 • ۲ بازدید
  بنیاد برکت، در جشنواره‌ی ملی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت به عنوان نهاد برتر در حوزه‌ی سلامت انتخاب شد. در مراسم اختتامیه‌ی این جشنواره که با حضور رییس‌جمهور، مقامات عالی‌رتبه‌ی دولت، استانداران، نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و سایر فعالان حوزه‌ی سلامت کشور برگزار شد، دکتر محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به دلیل کارنامه‌ی پربار بنیاد برکت در حوزه‌ی سلامت، تندیس «مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی اجتماعی» را دریافت کرد.
 • ۳ بازدید
  بنیاد برکت، در جشنواره‌ی ملی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت به عنوان نهاد برتر در حوزه‌ی سلامت انتخاب شد. در مراسم اختتامیه‌ی این جشنواره که با حضور رییس‌جمهور، مقامات عالی‌رتبه‌ی دولت، استانداران، نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و سایر فعالان حوزه‌ی سلامت کشور برگزار شد، دکتر محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به دلیل کارنامه‌ی پربار بنیاد برکت در حوزه‌ی سلامت، تندیس «مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی اجتماعی» را دریافت کرد.
 • ۱ بازدید
  بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌ی سلامت مناطق محروم کشور انجام داده است. این بنیاد تاکنون 365 میلیارد تومان برای ارایه‌ی خدمات سلامت الکترونیک، بیمه، مالی و حمایتی و 410 میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل بیمارستان‌های مناطق محروم اعتبار اختصاص داده و مجموعاً 775 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را برای حوزه‌ی سلامت مناطق محروم کشور رقم زده است.
 • ۳ بازدید
  بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌ی سلامت مناطق محروم کشور انجام داده است. این بنیاد تاکنون 365 میلیارد تومان برای ارایه‌ی خدمات سلامت الکترونیک، بیمه، مالی و حمایتی و 410 میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل بیمارستان‌های مناطق محروم اعتبار اختصاص داده و مجموعاً 775 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را برای حوزه‌ی سلامت مناطق محروم کشور رقم زده است.
 • ۳ بازدید
  بنا به اعلام دبیرخانه‌ی جشنواره، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) پس از طی فرآیند ارزیابی کارشناسان، شایسته‌ی تقدیر و دریافت تندیس شناخته شد. به گفته‌ی معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت، بیش از 400 دستگاه اجرایی اطلاعات عملکرد خود در حوزه‌ی سلامت را به جشنواره‌ی مولفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت ارسال کردند که از این میان 90 دستگاه به بخش داوری راه یافتند و 30 دستگاه برگزیده شدند.
 • ۳ بازدید
  بنا به اعلام دبیرخانه‌ی جشنواره، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) پس از طی فرآیند ارزیابی کارشناسان، شایسته‌ی تقدیر و دریافت تندیس شناخته شد. به گفته‌ی معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت، بیش از 400 دستگاه اجرایی اطلاعات عملکرد خود در حوزه‌ی سلامت را به جشنواره‌ی مولفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت ارسال کردند که از این میان 90 دستگاه به بخش داوری راه یافتند و 30 دستگاه برگزیده شدند.
 • ۳ بازدید
  سالروز نسل کشی مردم غیر نظامی شهر خوجالی قره باغ اذربایجان بدست اشعالگران ارمنی
  ۰۵:۳۲ ۹۵/۱۲/۹
  وای چقدر وحشتناک . خدا لعنتشون کنه -_- ممنون از توضیحتون
  ۰۰:۰۱ ۹۵/۱۲/۹
  موضوع اینه که حدود 25 سال پیش و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دو کشور اذربایجان و ارمنستان نیز از روسیه جدا شدند. این دو کشور تازه استقلال یافته بر سر منطقه مرزی قره باغ که جزئی ازخاک اذربایجان محسوب میشود ولی با اکثریت ارمنی به جنگ پرداختند و چون ارامنه مسیحی بودند روسها طرف ارامنه را گرفتند. و سلاح به انها دادند واین کمکهای روسیه به ارمنستان باعث شد که اذربایجان شکست بخورد و 20 درصد خاک خود از جمله قره باغ رو ازدست بدهد و در بحبوحه جنگ ارامنه با اشغال شهرها و روستاهای اذری و مسلمان و شیعه دست به پاکسازی نژادی میزدند و ساکنان اذری و اکثرا غیر نظامی ان شهرها رو اواره میکردند، که یکی از این پاکسازی ها مربوط میشد به شهر مسلمان و شیعه نشین خوجالی که ارامنه با ورود به شهر دست به جنایت و نسل کشی در این شهر زدند. وصدها غیر نظامی زن و کودک مسلمان رو در چنین روزی قتل عام کردند. این حادثه تلخ طبق گزارشهای نهادهای بین المللی یکی از بزرگترین فجایع انسانی در قرن حاضر لقب گرفت
  ۲۳:۲۶ ۹۵/۱۲/۸
  موضوع چیه؟
 • ۲ بازدید
  سالروز کشتار مردم بی دفاع و غیر نظامی و شیعه شهرک خوجالی در قره باغ جمهوری اذربایجان بدست ارتش اشغالگر ارمنستان
  ۰۱:۲۲ ۹۵/۱۲/۹
  لعنت خدا بر ظالمان
 • ۲ بازدید
  رهبر انقلاب :قره باغ جزئی از خاک اسلام است
 • ۴ بازدید
  ان شاءالله داعش به دست و همکاری دوبرادر قدرتمند و متحد اسلام (شیعه و سنی) نابود خواهد شد.
  ۰۰:۵۱ ۹۵/۱۲/۸
  علیک سلام آقا سعید، تشکر و همچنین
  ۰۰:۳۱ ۹۵/۱۲/۸
  انشاء الله بزودی زود ....@ ایران نوین
  ۲۳:۲۸ ۹۵/۱۲/۷
  ممنون اقا سعید
 • ۱ بازدید
  دروغهای ایرانسلی
 • ۲ بازدید
  تصویر هوایی ناسا از ریزگردهای روزهای اخیر خوزستان و خلیج فارس
 • ۷ بازدید
  مشترک هر کدوم از سیم‌کارت‌های رایتل که باشین و هر کدوم از بسته‌های بلند مدت اینترنت (90، 180 یا 365 روزه) رو خریده باشین، اگه حجم بسته‌تون تموم بشه یا نیاز به حجم بیشتری داشته باشین، نگران نباشین، چون می‌تونین قبل از پایان اعتبار بسته‌تون، از حجم‌های افزایشی استفاده کنین.
حجم های افزایشی با ترافیک 1، 2 و5 گیگابایتی ارایه می‌شه.
رایتل، تنها اپراتور ارایه دهنده حجم‌های افزایشی اینترنت همراه درکشور
اطلاعات بیشتر در:
http://www.rightel.ir/bolt-on
 • ۶ بازدید
  
پنجم اسفند ماه، مصادف است با سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی یکی از بزرگترین چهره های علمی جهان اسلام که به راستی می تواند بیانگر قریحه، خلاقیت و خودباوری مهندسان توانای ایران زمین از دیر باز باشد. روز مهندس گرامی باد.
 • ۹ بازدید
  
http://www.rightel.ir/ri-danesh/play
 • ۳ بازدید
  موشکهای ایرانی
  ۰۶:۱۲ ۹۵/۱۲/۵
  زنده باد ایران همیشه قهرمان
 • ۳ بازدید
 • ۳ بازدید