در حال بارگذاری
بالا

قدیمی

 • ۱ بازدید
             * ایرانسلیها مژده *
☆هدیه میلاد حضرت معصومه☆

  برای دریافت ۳ گیگ اینترنت کد 
۳۹۳۱۸۰۲۲۳ به ۷۳۷۴۵۹  بفرستید

☆وبرای دریافت یکماه مکالمه کد 
۱۱۲۸۸۰۱۸ به ۷۳۷۴۵۳ بفرستیدرایگان 
و با شارژ صفر هم ممکن است 


 
 • خبر فوری
 • ☆ایرانسلیها تبریک تبریک☆

هدیه به مناسبت فرا رسیدن ولادت
 حضرت معصومه و روز دختر
  
برای دریافت ۳ گیگ اینترنت کد 
۳۹۳۱۸۰۲۲۳ به ۷۳۷۴۵۹  بفرستید

☆وبرای دریافت ۵۰۰۰ هدیه کد 
۱۱۲۸۸۰۱۸ به ۷۳۷۴۵۳ بفرستید


 
 • ۱ بازدید
  ☆جشنواره همراه اول و ایرانسل☆
  همراه اولیهابرای دریافت ۳ گیگ اینترنت 
یکماهه ابتدا ۱۲۳ رابه ۳۰۷۵۵۷  بفرستید
سپس ۹ رابه ۳۰۷۵۵۷ بفرستیدسپس 
۱۳۴۰۶۰۸  رابه ۳۰۷۵۵۷ بفرستید

☆☆ایرانسلیها برای دریافت 
۳ گیگ اینترنت کد ۳۹۳۱۸۰۲۲۳ 
 رابه ۷۳۷۴۵۹  بفرستید بدون هزینه 

 
 • ۲ بازدید
  خبر فوری
 • ۲ بازدید
  ☆جشنواره همراه اول و ایرانسل☆
  همراه اولیهابرای دریافت ۳ گیگ اینترنت 
یکماهه ابتدا ۱۲۳ رابه ۳۰۷۵۵۷  بفرستید
سپس ۹ رابه ۳۰۷۵۵۷ بفرستیدسپس 
۱۳۴۰۶۰۸  رابه ۳۰۷۵۵۷ بفرستید

☆☆ایرانسلیها برای دریافت 
۳ گیگ اینترنت کد ۳۹۳۱۸۰۲۲۳ 
 رابه ۷۳۷۴۵۹  بفرستید بدون هزینه 

 
 • ۶ بازدید
  ☆شارژ رایگان همراه اول☆
 برای دریافت هدیه 5000 کافیه
 ابتدا 123 رابه 307557بفرستید
سپس 9 رابه 307557بفرستید
سپس 1340175 رابه 307557
بفرستیدکاملا رایگان
 • ۸ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه تابستان☆

برای دریافت 3گیگ اینترنت هدیه

 کد 11288018  رابه 737459 بفرستید

 
 • ۷ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه تابستان☆

برای دریافت 3گیگ اینترنت هدیه

 کد 11288018  رابه 737459 بفرستید

 
 • ۹ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه جشنواره تابستان☆
   
برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه کد
 1067707 رابه 738818 بفرستید
 


 
 • ۷ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه تابستان☆

برای دریافت 3گیگ اینترنت هدیه

 کد 11288018  رابه 737459 بفرستید

 
 • ۸ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه جشنواره تابستان☆
   
برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه کد
1131146401 را به 737459 بفرستید
 


 
 • ۷ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه تابستان☆

برای دریافت 3گیگ اینترنت هدیه
 کد 1131146401 رابه 737459 بفرستید
   
☆وبرای دریافت 10هزار هدیه کد
11288018 را به 737459 بفرستید

 
 • ۶ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه
 کد  ۱۱۳۱۱۴۶۴۰۱ رابه ٧٣٧٤٥٩ بفرستید
  
☆وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه
 ابتدا كد  ١٠٠٦٣٣٣١٧   رابه ٨٤٨٨٨ 
وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید 

 
 • ۳ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه
 کد  ۱۱۳۱۱۴۶۴۰۱ رابه ٧٣٧٤٥٩ بفرستید
  
☆وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه
 ابتدا كد  ١٠٠٦٣٣٣١٧   رابه ٨٤٨٨٨ 
وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید 

 
 • ۴ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه
 کد  ۱۱۳۱۱۴۶۴۰۱ رابه ٧٣٧٤٥٩ بفرستید
  
☆وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه
 ابتدا كد  ١٠٠٦٣٣٣١٧   رابه ٨٤٨٨٨ 
وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید 

 
 • ۱۲ بازدید
  #امیرکبیر
#قتل
#سفیر_انگلیس
#تاریخ
#دروغ
#مزخرفات_تاریخی
نظر اول مطالعه شود
  ۰۱:۱۶ ۹۶/۰۳/۳۰
  بله بابی هاوبهایی هاسیلی محکمی ازامیرکبیرخوردندو سردستشون روامیرکشت
  ۲۳:۳۰ ۹۶/۰۳/۲۹
  همیشه در این موضوعات پای بهاییان در میان است چه در به شهادت رساندن امیرکبیر و چه در شایعات
  ۱۶:۰۱ ۹۶/۰۳/۲۹
  متن شایعه
 • ۴ بازدید
  متن زیر نامه ای است که آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به نواده خود دکتر حسن سالمی مقیم آلمان نوشته است. این نامه اگرچه یک مکاتبه خانوادگی است ولی بخوبی ماهیت رژیم شاه و خشم و نفرت آیت الله از آن رژیم را بیان می کند. در این نامه تاریخی دو موضوع مهم بیش از سایر موارد جلب توجه می کند:

 

 

اول تلاش آیت الله کاشانی برای نجات دکتر حسین فاطمی از اعدام.

دوم دلایل امضاء نامه علیه محمد مصدق است. 

 
#تاریخ
 • ۵ بازدید
  متن زیر نامه ای است که آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به نواده خود دکتر حسن سالمی مقیم آلمان نوشته است. این نامه اگرچه یک مکاتبه خانوادگی است ولی بخوبی ماهیت رژیم شاه و خشم و نفرت آیت الله از آن رژیم را بیان می کند. در این نامه تاریخی دو موضوع مهم بیش از سایر موارد جلب توجه می کند:

 

 

اول تلاش آیت الله کاشانی برای نجات دکتر حسین فاطمی از اعدام.

دوم دلایل امضاء نامه علیه محمد مصدق است. 

 

قسمت 2 نامه
 • ۵ بازدید
  متن زیر نامه ای است که آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به نواده خود دکتر حسن سالمی مقیم آلمان نوشته است. این نامه اگرچه یک مکاتبه خانوادگی است ولی بخوبی ماهیت رژیم شاه و خشم و نفرت آیت الله از آن رژیم را بیان می کند. در این نامه تاریخی دو موضوع مهم بیش از سایر موارد جلب توجه می کند:

 

 

اول تلاش آیت الله کاشانی برای نجات دکتر حسین فاطمی از اعدام.

دوم دلایل امضاء نامه علیه محمد مصدق است. 

 

قسمت 3 نامه
متن کامل نامه در نظر اول
  ۲۲:۵۶ ۹۶/۰۳/۲۹
  متن کامل این نامه به شرح ذیل است: نور چشم عزیزم، خط مبشر سلامتتان رسید. از عمل آپاندیس ناهید خانم نگران بودم بحمدالله با مژده رفع نقاهت اعاده سلامتی ایشان مسرور شدم. چه خوب که از این مملکت لجن زار دور هستید ، فساد و تباهی وحشت زاست، یکمشت مردم بی سر و پا بجان و مال و ناموس ملت مسلط هستند، همان روزهایی که از آن ترس داشتیم رسیده است. مصدق با خود خواهی و لج بازی همه سنگرهای محکم دفاعی ملت را خورد و نابود کرد. شاه که در دست ما موم بود اکنون صدقه سر مصدق یکه تازی میکند. مصطفی [فرزند آیت الله کاشانی] را کشت خواستم خون خواهی کنم مرا بزندان کشیده است. نمیدانم شرح ما وقع را شنیدید یا خیر در استنطاقی که کردند گفتند شما محرک قتل رزم آرا هستید . بمدعی العموم گفتم اگر مصدق مرا با لجاج و عناد و یا بدستور خارجی از اثر نیانداخته بود حکم نابودی یک یک شما را میدادم که مثل زالو خون ملت بی رمق را می مکید. در زندان خیلی صدمه خوردم از اطراف و اکناف حتی آقای بروجردی اقداماتی کردند وگرنه شاه میخواست مرا هم نابود کند اکنون هم بین آقا سید محمد و ابوالمعالی و ابوالحسن تحریکاتی میکنند که به من ضرر برسانند ولی الحمد لله متوجه هستند. از اطراف شهربانی خیلی مزاحم سید محمد میشوند. وقتی من در زندان بودم تلگراف... از بدی اوضاع به سازمان ملل از خارج مخابره کرده بود که حسن اثر داشت و حالا برای او هم پاپوش درست می کنند. نمیدانم بخاطر دارید که با وساطت من یکدسته محکومین اعدامی حزب توده با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شدند. اکنون عده ای آزاد شده برای تشکر و امتنان به دیدن من آمده بودند. به ایشان گفتند اگر در روزنامه چلنگر و شهباز و بسوی آینده آنقدر هتاکی نکرده بودید موفق میشدم که دکتر فاطمی را هم نجات بدهم. خیلی برای خلاصی او اقدام کردم قول هم دادند ولی اینها قولشان با بولشان یکی است. ضعف و مریضی و ناراحتی شدید از اوضاع مردم عنقریب مرا از پای می اندازد. هر چه فریاد زدم که دست از خودخواهی و تجاوز بقانون که تنها پناه ملت است بردارید گوش شنوایی نبود. آنروز که حاج شمشیری و حاج راسخ و قاسمیه برای گرفتن اعلامیه جهت مسافرت شاه آمدند، یادتان هست که اگر گفتم به جدم این قلم برای امضای این نامه مانند ستونی بدستم سنگینی میکند ولی آنها با چه اصراری گرفتند و رفتند و روز دیگر از ترس به خیل مصدق پیوستند. اکنون دسته دسته بازاریها می آیند و طلب بخشش میکنند. عوام الناس خیال میکنند من برای خودم دست و پا میکنم در هر زمان بمصالح اسلام و ملت در کار بوده خود و شخصیتم را فراموش کردم مگر نمیدانستم که با بوق و کرنائیکه مصدق در اختیار دارد مخالف او حرف زدن انتحار سیاسی است ولی من اگر سکوت میکردم در مقابل تاریخ این ملت مسئول بودم. تا ابد الدهر متجاوزین به قانون اساسی این مردم خواهند شنید که کسی هم در این ملک بوده است که واهمه نداشته و برای دفاع از قانون اساسی که ارثیه قیمتی مجاهدین مشروطه است از اسم و رسم و مقام چشم پوشید. حیف حوصله ندارم و شما خودتان اکثر شاهد و حاضر بودید. دلم برایتان تنگ شده نمیدانم کی قصد آمدن دارید عمری از من باقی نمانده. البته در ادای فرایض دینی مخصوصا نماز غفلت نمیکنید. به ناهید خانم هم سلام و دعا برسانید.- و السلام و رحمت الله و برکاته - سید ابوالقاسم کاشانی «چند دست زیر پیراهن پشمی و کرک که آب نرود بوسیله مسافری بفرستید . قطره اورگتین هم دوباره بفرستید. کاشانی»
 • ۲ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت 1ماه مکالمه هدیه ابتدا كد ١٠٠٦٣٣٣١٧  رابه ٨٤٨٨٨ وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید 

☆ و برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه کد ٨٧٨٦٨٧٧٠١ رابه 
٧٣٧٤٥٩ بفرستید
 • ۳ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت 1ماه مکالمه هدیه ابتدا كد ١٠٠٦٣٣٣١٧  رابه ٨٤٨٨٨ وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید 

☆ و برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه کد ٨٧٨٦٨٧٧٠١ رابه 
٧٣٧٤٥٩ بفرستید
 • ۳ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت 1ماه مکالمه هدیه ابتدا كد ١٠٠٦٣٣٣١٧  رابه ٨٤٨٨٨ وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید 

☆ و برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه کد ٨٧٨٦٨٧٧٠١ رابه 
٧٣٧٤٥٩ بفرستید
 • ۳ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆

برای دریافت 1ماه مکالمه هدیه ابتدا كد ١٠٠٦٣٣٣١٧  رابه ٨٤٨٨٨ وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید 

☆ و برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه کد ٨٧٨٦٨٧٧٠١ رابه 
٧٣٧٤٥٩ بفرستید
 • ۵ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه ماه رمضان

برای دریافت 1ماه مکالمه هدیه ابتدا كد ١٠٠٦٣٣٣١٧  رابه ٨٤٨٨٨ وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید 

☆ و برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه کد ٨٧٨٦٨٧٧٠١ رابه 
٧٣٧٤٥٩ بفرستید
 • ۶ بازدید
  ☆ایرانسلیها هدیه ویژه ماه رمضان

برای دریافت 1ماه مکالمه هدیه ابتدا كد ١٠٠٦٣٣٣١٧  رابه ٨٤٨٨٨ وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید 

☆ و برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه کد ٨٧٨٦٨٧٧٠١ رابه 
٧٣٧٤٥٩ بفرستید
 • ۱۰ بازدید
  #حبیب حامد گلپرور
#علی حامد گلپرور
 • ۱۱ بازدید
 • ۹ بازدید
  #حبیب حامدگلپرور
#جک و اطاق ساز کمپرسی
 • ۷ بازدید
  #حبیب حامد گلپرور
 • ۱۰ بازدید
 • ۹ بازدید
  #حبیب حامد گلپرور
 • ۷ بازدید
  #حبیب حامد گلپرور
#احمد حامد گلپرور
 • ۸ بازدید
  #جعفر حامد گلپرور
#حبیب حامد گلپرور
 • ۸ بازدید
  #حبیب حامد گلپرور
#علی اصغر پیراسبقی
 • ۸ بازدید
  #حبیب حامد گلپرور
#حرم امام رضا (علیه السلام)
 • ۸ بازدید
  #حبیب حامد گلپرور
 • ۷ بازدید
  # حبیب حامد گلپرور
#رستوران دمشق الاصیله_سوریه
 • ۹ بازدید
  #حبیب حامد گلپرور
#علی اصغر پیراسبقی
#غلام محمد بیدگلی
#تبریز
 • ۱۲ بازدید
  این منم. کارگری ساده با دنیایی ساده و معمولی. دلخوشم به ثبت چند تصویر و کلمه.
 • ۱۰ بازدید
  در گذر از خیابان #جردن
 • ۱۰ بازدید
  در گذر از میدان #ونک
 • ۱۴ بازدید
  #مسجد_حضرت_ابراهیم
 • ۱۲ بازدید
  #مادام
 • ۱۱ بازدید
  آفتابِ فکر